25/07/2011 23:06 (GMT+7)
Số lượt xem: 97065
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng.
Huyện Tuy Phước 
Tự Viện:67-Tịnh Xá:04,-Tịnh Thất;01.
Niệm Phật Đường;07.-Khuôn Hội:01.
CHÙA BẠCH LỘC

Địa chỉ                 : xã Phước Lộc.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   : HT. Như Huệ - Hoằng Thông.

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :Thích Thị Trình.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA BẢO THỌ

Địa chỉ                 : thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp.

Điện thoại           :0938399620

Năm tạo lập        :1943

Người sáng lập   : Thiền sư Như Cam - Ngộ Tâm.

Năm trùng tu      :1967

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:TT. Viên Giác.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Vạn Phước.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 11/12, 19/1, 25/8.

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG BÌNH ÂN

Địa chỉ                 : thôn Cảnh An I, xã Phước Thành.

Năm tạo lập        :1956

Người sáng lập   : Quách Vĩnh Tý, Cao thị Lộc.

Khai sơn             : Đại Sư Tâm Bình.

Năm trùng tu      :1972.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : Khuôn hội xã Phước Thành.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:ĐĐ. Thích Tâm Bình.

Trụ trì hiện nay   : NS. Thích nữ Hạnh Nhuận.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 28/2, 19/6.

CHÙA BÍCH NAM

Địa chỉ                 : thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng

Điện thoại           :835896.

Năm tạo lập        :1900

Người sáng lập   : Đại lão sư Trình Đạo Thanh

Năm trùng tu      :1970, 2005.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Nguyên là CHÙA Tam giáo (Nho/Phật/Lão)

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Đại Lão sư Trình Đạo Thanh, HT. Bảo Tín.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Nguyên Huệ.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 30/3, 13/6, 15/12.

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG BÌNH AN

Địa chỉ                 : xã Phước Thành.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Quản tự               : Ban hộ tự.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA BÌNH QUANG

Địa chỉ                 : thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn.

Năm tạo lập        :1900

Người sáng lập   : CHÙA do dân làng lập

Năm trùng tu      : 1936, 1968, 1994

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Ban sơ gọi là CHÙA làng

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Chánh Thiện, HT. Huệ Lâm, HT. Cát Hải.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Thị Quyên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA BỬU LIÊN

Địa chỉ                 : thôn Tuân Lễ, xã Phước Hiệp.

Điện thoại           : 832480

Năm tạo lập        :1930. Chứng minh khai sơn HT. Cao Minh.

Người sáng lập   : Tổ sư Như Cam - Ngộ Tâm

Năm trùng tu      : 1961, 1997, 2003.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Như Cam - Ngộ Tâm, HT. Như Đoan - Huyền Nghĩa.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Liễu Giải.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 24/6 kỵ HT. Cao Minh, 14/11 kỵ HT.Ngộ Tâm, 24/4 kỵ HT. Huyền Nghĩa.

TỊNH XÁ BỬU QUANG

Địa chỉ                 : thôn Quảng Tín, Xã Phước Lộc.

Điện thoại           :832383

Năm tạo lập        :1968

Người sáng lập   : ĐĐ. Thích Giác Thường.

Năm trùng tu      :1984

Hệ phái               :Khất sĩ

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ. Giác Thường, SC. Thích nữ Lập Liên.

Trụ trì hiện nay   : NS. Thích nữ Liên Kinh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 20/1, 13/5, 20/7.

CHÙA BỬU QUANG

Địa chỉ                 : thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   : HT. Như Đạo - Hoằng Độ.

Năm trùng tu      :2001

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:HT. Thiên Bửu.

Trụ trì hiện nay   :Thích Thị Bình.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA DIÊU PHONG

Địa chỉ                 : xã Phước Long.

Năm tạo lập        :1820

Người sáng lập   : Tổ Chương Lý - Hoằng Hoá.

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : nằm trên sườn núi gần QL1, là một thắng cảnh đẹp.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Chơn Nguyên - Tâm Thiền, HT. Chơn Giác - Huệ Quang, HT. Như Xứng - Giác Huệ, HT. Như Trì - Thiện Nguyên.

Quản tự               : ĐĐ. Thích Giác Thiện.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA DƯƠNG SƠN

Địa chỉ                 : thôn Dương Thiện, xã Phước Sơn.

Năm tạo lập        :1944

Người sáng lập   :Thích Từ Tế.

Năm trùng tu      :2001.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Thích Từ Tế.

Ban hộ tự            : Đồng Bảo Nguyễn Bá Hội.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:25/6 ÂL.

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG ĐẠI HỘI

Địa chỉ                 : xã Phước Quang.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA GIA KHÁNH

Địa chỉ                 : Thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc.

Điện thoại           :832466

Năm tạo lập        :1875

Người sáng lập   : Tổ Chơn Trung - Bảo Nghiêm.

Năm trùng tu      : 1930, 1970, 2005.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : CHÙA lầu, trên chánh điện, Tổ đường; dưới giảng đường; có tượng Quan Âm các. Văn phòng Ban đại diện PG huyện Tuy Phước.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Như Xuân - Huyền Ngộ, HT. Thị Pháp - Trí Giác, HT. Thị Tắc - Diệu Tôn, Đại sư Thị Học - Trí Viên, Đại sưThị Đạo- Bình Khánh.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Tịnh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 29/1, 17/3.

TỊNH THẤT GIÁC HƯƠNG

Địa chỉ                 : thôn Trung Thành, xã Phước Lộc.

Năm tạo lập        :1960.

Người sáng lập   :HT. Giác Hương.

Năm trùng tu      :2006.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Thích Giác Hương.

Trụ trì hiện nay   :Thích Nữ Giác Tuệ.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 14/4, 14/7.

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG GIÁC LÂM

Địa chỉ                 :

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Ngọc.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA GIÁC MINH

Địa chỉ                 : thôn Đại Hội, xã Phước An.

Điện thoại           :733952.

Năm tạo lập        :1963

Người sáng lập   :HT. Nhơn Tâm.

Năm trùng tu      :1998.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:HT. Nhơn Tâm.

Trụ trì hiện nay   : Thích Nữ Trung Nghĩa.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 26/2, 30/7

KHUÔN HỘI GIÁC QUANG

Địa chỉ                 : xã Phước Sơn.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : CHÙA Khuôn hội của thôn.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Thị Quyên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HẢI MINH

Địa chỉ                 : thôn Bình Thải, xã Phước Thuận.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Quản tự               : Ban hộ tự.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HẢI PHONG

Địa chỉ                 : thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận.

Năm tạo lập        :1960

Người sáng lập   :HT. Tâm Ấn.

Năm trùng tu      :2000

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : nguyên là Khuôn hội PG.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Vạn Nhẫn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:15/1l ÂL.

CHÙA HẢI QUANG

Địa chỉ                 : thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng.

Điện thoại           :831085

Năm tạo lập        :1972

Người sáng lập   :TN Như Mỹ.

Năm trùng tu      :1983

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Cải gia vi tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :Thích nữ Như Mỹ.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL21/7, 15/9.

CHÙA HỘI KHÁNH

Địa chỉ                 : Thôn Kim Xuyên, xã Phước Hoà.

Điện thoại           :831253

Năm tạo lập        :1715

Người sáng lập   : Tổ Dĩnh Công - Đương Cơ.

Năm trùng tu      :1976, 2002.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :Cổ tự

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tế Vân - Hồng Nhượng, HT. Trấn Định - Thiền Đăng,Đại sư Thông Nghị - Minh Ký, HT. Tâm Nguyên, HT. Chương Tông - Chí Bảo, HT. Ấn Bình - Quảng Thanh, HT. Hải Miên - Trường Khánh, Đại sư Thanh Nghiệp - Quảng Huệ, HT. Trừng Đàm - Viên Luận, CS Chơn Lãnh, HT. Như Tuyên - Cát Bảo, HT. Thị Lộc - Cát Duyên, HT. Thị Pháp- Giác Hoa.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Thinh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HỘI LINH

Địa chỉ                 : xã Phước Thuận.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Thiện Tông.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HỒNG LIÊN

Địa chỉ                 : thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn.

Điện thoại           :0914975014

Năm tạo lập        :1939

Người sáng lập   : TT. Thích Huệ Giải.

Năm trùng tu      :1969.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Thích Huệ Giải, Thích Phước Thắng.

Trụ trì hiện nay   :Thích Phước Duyên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 12/5, 21/10, 04/11, 04/12.

CHÙA HUỲNH LONG

Địa chỉ                 :

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :Thích nữ Như Hạnh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HƯƠNG QUANG

Địa chỉ                 : thôn Trung Tín, TT. Tuy Phước.

Điện thoại           :633006

Năm tạo lập        : nguyên là CHÙA Trung Quang do Thiền sư Chơn Đạo - Chí Tâm khai sáng vào những năm 1940.

Người sáng lập   : năm 1963, xây dựng lại và đổi lại tự hiệu là Hương Quang.

Năm trùng tu      :2004

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : cơ sở 2 của Ni bộ Bình Định.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:NT. Thích nữ Tịnh Viên.

Trụ trì hiện nay   : NS. Thích nữ Hạnh Nguyên

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 27/3, kỵ HT. Huyền Ý, 08/12 kỵ NT. Tịnh Viên.

CHÙA HƯƠNG SƠN

Địa chỉ                 : thôn Cảnh Vân, xã Phước Thành.

Năm tạo lập        :1939

Người sáng lập   : Đại sư Chơn Nguyên - Trí Thủy.

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : nguyên thỉ, CHÙA lập để thờ nghĩa quân Cần Vương.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA HƯNG AN

Địa chỉ                 : thôn Cảnh An, xã Phước Thành.

Điện thoại           :834802

Năm tạo lập        :1940

Người sáng lập   :Cư sĩ Trần Điện.

Năm trùng tu      :1963, 1985.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:HT. Tâm Ấn, TT. Tâm Bình.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Chất.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 05/1, 12/9.

CHÙA HƯNG KHÁNH

Địa chỉ                 : thôn Hưng nghĩa, xã Phước Nghĩa.

Năm tạo lập        :1830

Người sáng lập   : Tổ Chương Trí - Quảng Giác.

Năm trùng tu      :1964, 1973

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm            : Cổ tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tổ Ấn - Phước Minh, HT. Chơn Hương - Chí Bảo, HT. Như Hòa - Tâm Ấn, HT. Thị Huệ - Bảo An, ĐĐ. Thích Thiện Tấn.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Vạn Hành.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA KIM THÀNH

Địa chỉ                 : thôn Kim Tây, xã Phước Hòa.

Điện thoại           :831592

Năm tạo lập        :1957

Người sáng lập   : HT. Thích Giác Ngộ.

Năm trùng tu      :1997

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : Vức Hội Kim Thành.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Ban hộ tự.

Trụ trì hiện nay   : Thích Nữ Chơn Hoàng.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:CHÙA KHÁNH LÂM

Địa chỉ                 : thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An.

Điện thoại           :834850

Năm tạo lập        :1781

Người sáng lập   :Tổ Toàn Tín.

Năm trùng tu      : 1894, 1955, 2001.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :Cổ tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Toàn Tín, Chí Hưng, Như Nghiêm, Như Tâm, Thị Tín, Tâm Bình, Như Kính, Chơn Hòa.

Trụ trì hiện nay   :Thích Thiện Trì.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 18/1, 07/10, 15/12.

CHÙA KHÁNH VÂN

Địa chỉ                 : thôn Văn Quang, xẵ Phước Quang.

Năm tạo lập        :1674

Người sáng lập   :Đức Tổ Siêu Tôn.

Năm trùng tu      :2003

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :Cổ tự

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Đại Sư Quảng Hạnh, Quảng Trang.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Hạnh Đạo.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL10/2, 03/4, 05/5.

CHÙA LONG PHƯỚC

Địa chỉ                 : thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận.

Điện thoại           :633027

Năm tạo lập        :1802.

Người sáng lập   : Cư sĩ Huỳnh Khắc Viên.

Khai sơn : 1847, HT. Đạt Giám - Từ Ân, Lâm Tế thứ 38 kệ phái Siêu Bạch - Nguyên Thiêu từ Tổ đình Thập Tháp.

Năm trùng tu      :2005.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : CHÙA xây dựng hình chữ Khẩu, Chánh điện cổ lầu. Võ đường Thiếu Lâm của Phật giáo Bình Định.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Ngộ Thông - Quảng Nhuận, HT. Như Viễn - Chánh Niệm, HT. Như Thọ - Tâm Tịnh, Đại sư Thị Kỷ - Tâm Thanh, Đại sư Thanh Chức - Tâm Tôn, HT. Nguyên Minh - Giác Tâm.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Hạnh Hòa.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:10/3 ÂL kỵ Tổ Khai sơn.

CHÙA LONG TƯỜNG

Địa chỉ                 : thôn Lương Quang, xã Phước Quang.

Năm tạo lập        :1810.

Người sáng lập   : HT. Toàn Thể - Linh Nguyên.

Năm trùng tu      :1940, 1998.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :Cổ tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Chương Hương - Chí Thăng, HT. Chương Tân - Chánh Trực, HT. Ân Thanh - Chánh An, HT. Chơn Hiền - Chánh Nhơn, HT. Như Chất - Tâm Thông, Đại sư Như Thông - Cát Thọ.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Hùng.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA LONG TRIỀU

Địa chỉ                 : thôn Lương Quang, xã Phước Quang.

Điện thoại           :831174

Năm tạo lập        : đời Lê Gia Tôn

Người sáng lập   : Đại sư Đại Quan - An Tường.

Năm trùng tu      :1989

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :Cổ tự

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :Thích Đồng Trí.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL16/3, 08/4, 23/6.

CHÙA LỘC HÒA

Địa chỉ                 : thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc.

Năm tạo lập        :1950

Người sáng lập   : HT. Như Huệ - Hoằng Thông.

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:HT. Như Huệ - Hoằng Thông.

Trụ trì hiện nay   :Thích Giác Mãn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:08/12 ÂL.

CHÙA LUẬT BÌNH

Địa chỉ                 : thôn Luật Lễ, TT. Diêu Trì.

Điện thoại           :0914181262

Năm tạo lập        :Kỷ Dậu 1849.

Người sáng lập   : Tổ Ấn Chiếu - Minh Lý.

Năm trùng tu      :1971, 1990.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :Cổ tự

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Thích Chí Ân.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Hữu Thông.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 06/2, 08/ 4.

CHÙA MỸ CANG

Địa chỉ                 : thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn.

Điện thoại           :0916249622

Năm tạo lập        :1954

Người sáng lập   :Võ Bác.

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :Vức hội PG

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : Thích nữ Thánh Hướng.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH XÁ NGỌC LONG

Địa chỉ                 : thôn Vân Hội II, TT. Diêu Trì.

Năm tạo lập        :1962

Người sáng lập   :Sư Giác An

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Khất Sĩ.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Sư Giác An.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Giác Phất.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 01/2, 15/7.

TỊNH XÁ NGỌC SƠN

Địa chỉ                 : thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn.

Điện thoại           :830111

Năm tạo lập        :1960

Người sáng lập   : TT. Thích Giác An.

Năm trùng tu      :1989, 2002.

Hệ phái               :Khất sĩ.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: TT. Thích Giác Đề, TT. Thích Giác Thảo.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Giác Trí.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 1/2, 30/10, 17/11.

TỊNH XÁ NGỌC VÂN

Địa chỉ                 : thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn.

Năm tạo lập        :1962.

Người sáng lập   : TT. Thích Giác Lễ.

Năm trùng tu      :2000

Hệ phái               :Khất sĩ.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: TT. Thích Giác Lễ, TT. Thích Giác Tòng.

Trụ trì hiện nay   : Thích nữ Thanh Liên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TỊNH XÁ NGỌC XUÂN

Địa chỉ                 : xã Phước Hiệp.

Năm tạo lập        :1999

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : Thích Nữ Thông Liên.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA NGUYÊN GIÁC

Địa chỉ                 : Thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp.

Điện thoại           :830413

Năm tạo lập        :1945

Người sáng lập   :TT. Trí Siêu.

Năm trùng tu      :1965

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :Vức hội

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Ban hộ tự.

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Khánh Nghĩa.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL15/1, 20/3.

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU

Địa chỉ                 : thôn Đại Lễ, xã Phước Lộc.

Điện thoại           :832115

Năm tạo lập        :1957

Người sáng lập   : 12 thành viên Ban Quản trị: HT. Giác Tánh, HT. Huyền Quang, HT. Bảo An, HT. Tâm Hoàn, HT. Ngọc Lộ, HT. Minh Quang, HT. Bửu Quang, HT. Đồng Thiện, HT. Đổng Quán, HT. Thiện Nhơn, HT. Liễu Không, Thầy Như Bửu.

Năm trùng tu      :2003, 2005.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Tu viện mang tên Tổ sư khai sơn Tổ đình Thập Tháp. Cơ sở giáo dục của Phật Giáo tỉnh, có trường Trung cấp Phật học.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:HT. Thích Đồng Thiện.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Quảng Bửu.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 03/3 kỵ HT. Đồng Thiện, 19/10 kỵ Tổ Nguyên Thiều.

CHÙA NHƠN HÒA

Địa chỉ                 : xã Phước Thuận.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Quản tự               : Ban hộ tự.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA PHÁP HẢI

Địa chỉ                 : xã Phước Thuận.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :Ban hộ tự.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA PHỔ BẢO

Địa chỉ                 : thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận.

Điện thoại           :633044

Năm tạo lập        :1836

Người sáng lập   : HT. Toàn Ý - Phổ Huệthiên di và khai sơn cải hiệu.

Năm trùng tu      : 1935, 1964, 1973.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : nguyên là am Phổ Giác do HT. Ngộ Giác khai sáng.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Chương Hiệp - Chánh Trì, HT. Ấn Đoan - Hoằng Nghĩa, Đại sư Ấn Sinh - Ngộ Hiền, Đại sư Chơn Thành - Phước Khánh, HT. Như Hòa - Tâm Ấn, HT. Thị Huệ - Bảo An

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Chơn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:07/3 ÂL.

CHÙA PHỔ QUANG

Địa chỉ                 : thôn Phổ Trạch, Phước Thuận.

Điện thoại           : 633799

Năm tạo lập        :thế kỷ 19.

Người sáng lập   : Tổ Chơn Thiện - Hoằng Đạo

Năm trùng tu      :1967, 1997.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :Cổ tự.

Chư vị tru trì tiền nhiệm : Chánh Nghĩa, Chơn Lộc, Như Viễn, Thị Thiệt, Đồng Tâm, Tường Vân, Thị Pháp.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Thiện Trụ.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 11/01, 12/02, 26/9, 13/10.

CHÙA PHƯỚC ĐIỀN

Địa chỉ                 : thôn Mỹ Điền, xã Phước Nghĩa.

Điện thoại           :833482

Năm tạo lập        : cuối thế kỷ 18.

Người sáng lập   : HT. Tịch Lý - Thanh Thiện.

Năm trùng tu      :1958, 1970.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : CHÙA nằm sát QL1, Chánh điện cổ lầu, có tượng Quan Âm lộ thiên.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Ấn Hải - Viên Thông, HT. Ấn Đức - Cần Chánh, HT. Tánh Đức - Nhất Tông, HT. Trí Quảng, HT. Như Phong - Giaỉi Hải, HT. Tâm Phương - Huệ Lâm.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Minh Hạnh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:13/5 ÂL.

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHƯỚC LỘC

Địa chỉ                 : thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc.

Năm tạo lập        :1964.

Người sáng lập   : PT Đồng Giác PD Đồng Hoa.

Năm trùng tu      :2000

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Quản tự               : PT Đồng Ngữ Phạm văn Năm.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA PHƯỚC VIÊN

Địa chỉ                 : thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước.

Điện thoại           :733426

Năm tạo lập        :1971

Người sáng lập   : TT. Thích Huệ Quang.

Năm trùng tu      :1997

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: TT. Huệ Quang, NS. Thích nữ Diệu Chí.

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữChơn Hải.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:02/9 ÂL.

CHÙA QUANG HOA

Địa chỉ                 : thôn Luật Bình, xã Phước Quang.

Năm tạo lập        :1696

Người sáng lập   : Tổ sưMinh Lượng - Nguyệt Ân.

Năm trùng tu      :1962

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :Cổ tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Phật Tường - Đức Liên, HT. Như Diệu - Giám Huyền, HT. Bích Phong, HT. Tánh Quan - Tịnh Trí, HT. Tánh Thạnh - Phổ Hóa, HT. Tiên Cơ - Trạm Nhiên, HT. Hoài Châu, HT. Minh Lý - Hòa Chánh, HT. Thanh Trí - Quảng Thức, HT. Thanh Hóa- Phước Độ, Đại sư Thanh Quang - Quảng Chí, HT. Trừng Thâm - Viên Nghĩa, Đại sư Thị Ân - Bửu Thắng.

Ban hộ tự            :Đh Lê Phong.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 19/6, 05/8, 04/9.

CHÙA QUANG PHƯỚC

Địa chỉ                 : thôn Quang Hy, xã Phước Lộc.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :Tổ Chánh Tấn

Năm trùng tu      : 1963, 1984, 2005

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :Cổ tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tịnh Quang, HT. Chơn Tĩnh, Xưng Quang, Bảo Lâm.

Trụ trì hiện nay   :Thích Quảng Thu.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:Âl 14/10, 21/12.

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG QUẢNG NGHIỆP

Địa chỉ                 : thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng.

Năm tạo lập        :1950

Người sáng lập   : HT. Tâm Tịnh - Huệ Chiếu CHÙA Thiên Đức..

Năm trùng tu      : 1965, 1997, 2005.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : Vức hội Phật giáo

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Quản tự               : Đh Lê Huỳnh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 17/11, 17/12.

CHÙA QUẢNG PHƯỚC

Địa chỉ                 : thôn Quảng Điền, xã Phước Quang.

Điện thoại           :0983697153

Năm tạo lập        :đời Nguyễn

Người sáng lập   : Đại Sư Chơn Quang - Quảng Hạnh.

Năm trùng tu      :1928

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Quảng Hạnh, Trí Hưng, Như Cam, Thị Hương, Như Bá, Hạnh Đạo.

Trụ trì hiện nay   :Thích Thông Tường.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 09/2, 06/9, 14/12.

CHÙA SƠN BÌNH

Địa chỉ                 : thôn Bình An, xã Phước An

Điện thoại           :577152

Năm tạo lập        : giữa thế kỷ 19.

Người sáng lập   : Cao Tổ thúc hiệu Viên Minh đời thứ 40.

Năm trùng tu      :1963

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Đại sư Tâm Bình.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Nguyên Thông.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:12/9 ÂL

CHÙA SƠN TRIỀU

Địa chỉ                 : thôn Qui hội, xã Phước An.

Điện thoại           :733533

Năm tạo lập        : Lâm Tế thứ 37.

Người sáng lập   :HT. Minh Thiện.

Năm trùng tu      :1988, 2000.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :Cổ tự

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Ấn Hành, HT. Chơn Hòa, HT. Như Trú.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Thanh Dung.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 21/1, 25/3, 19/6, 23/9, 19/12.

CHÙA TÂN LONG

Địa chỉ                 : thôn Tân Điền, xã Phước Quang.

Điện thoại           :735362

Năm tạo lập        :1961

Người sáng lập   :Thích Tịnh Viên.

Năm trùng tu      :2002

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Thích Tịnh Viên.

Trụ trì hiện nay   : Thích nữ Tịnh Thành.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:25/7 ÂL.

CHÙA TỊNH QUANG

Địa chỉ                 : thôn Tư Cung, xã Phước thắng.

Điện thoại           :831361

Năm tạo lập        :1930

Người sáng lập   : Trưởng lão Thích Nguyên Nhơn hiệu Bửu Tín.

Năm trùng tu      : thiên di năm 2003

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : nguyên là CHÙA Tam giáo, thiên di cải tạo từ thôn Thanh Quang xã Phước Thắng về địa điểm hiện nay.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Đại sư Bửu Tín.

Trụ trì hiện nay   : TT. Thích Nguyên Khiết.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:13/7, 19/6, 16/12 âl.

CHÙA TÒNG LÂM

Địa chỉ                 : thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp.

Năm tạo lập        :1946.

Người sáng lập   : HT. Như Hòa Tâm Ấn.

Năm trùng tu      :1958, 2001.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: TT. Giác Đạo, Mai Cát Viên, Tâm Thiệt, Đồng Trụ.

Trụ trì hiện nay   : NS. Thích nữ Như Phương.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 28/4, 08/2.

CHÙA THANH BÌNH

Địa chỉ                 : thôn Bình An, xã Phước Thành.

Điện thoại           :834118

Năm tạo lập        :1980

Người sáng lập   :Thích Trí Chánh.

Năm trùng tu      :2000

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : Cải gia vi tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :Thích Trí Chánh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:27/4 âl,

CHÙA THANH LONG

Địa chỉ                 : xã Phước Mỹ.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA THÁNH LÂM

Địa chỉ                 : thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc.

Năm tạo lập        :1960

Người sáng lập   : Thích Quảng Thành.

Năm trùng tu      :1978, 1997.

Hệ phái               : Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Thích Quảng Thành, Thích Thành Minh.

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Minh Hội.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:14/3 âl.

CHÙA THÁNH LUÂN

Địa chỉ                 : xã Phước Lộc.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :Ban hộ tự.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA THIÊN ÂN

Địa chỉ                 : thôn Tú Thủy, xã Phước Hiệp.

Năm tạo lập        :1958.

Người sáng lập   : Đại sư Chơn Huệ - Quảng Duyên.

Năm trùng tu      :1972

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   : SC. Thích nữ Hạnh Mật.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:15/4, 10/7 âl.

CHÙA THIÊN ĐỨC

Địa chỉ                 : thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng.

Điện thoại           :620050

Năm tạo lập        :1720

Người sáng lập   : Tổ Minh Giác - Kỳ Phương.

Năm trùng tu      : 1964, 1975, 1999.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             : Tổ đình, danh lam, kiến thiết quy mô của một đại tòng lâm.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tế Hiến - Chánh Nghị, HT. Tế Khoan - Thiên Quyền, HT. Tế Trí - Hữu Phỉ, HT. Liễu Nghĩa - Chiếu Thành, HT. Đạo Giác - Trí Thông, HT. Chương Nhật - Chí Minh, HT. Ấn Bình - Chánh Trực, HT. Minh Tánh - Trường Xuân, HT. Chơn Tấn - Quảng Thắng, HT. Trừng Châu - Viên Long, HT. Như Đức - Thọ Nguyên, HT. Tâm Hóa - Huệ Quang, HT. Tâm Tịnh - Huệ Chiếu, HT. Nguyên Lưu - Giác Tánh.

Trụ trì hiện nay   : HT. Thích Thiện Nhơn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 04/1 kỵ HT. Bổn sư, 10/2 kỵ HT. Tâm Tịnh - Huệ Chiếu,16/3 kỵ Tổ khai sơn.

CHÙA THIÊN HÒA

Địa chỉ                 : thôn Tri Thiện, xã Phước Quang.

Điện thoại           :832935

Năm tạo lập        :1838

Người sáng lập   : Tổ Pháp Tịnh - Viên Quang.

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :Cổ tự

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Liễu Tham - Minh Huệ, HT. Hải Yến - Chánh Trực, HT. Chương Hiệp - Chánh Trì, HT. Ấn Bảo - Chánh Nhơn, HT. Ấn Bình - Bửu Quang, Đại sư Chơn Cảnh - Trí Thắng, Đại sư Như Tuyên - Cát Bảo, Đại sư Chơn Huệ - Quảng Nguyên, Đại sư Thị Quảng - Hạnh Nhơn.

Trụ trì hiện nay   : HT. Thích Đổng Quán.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:08/2 ÂL

CHÙA THIÊN LONG

Địa chỉ                 : thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa.

Năm tạo lập        :1957

Người sáng lập   :HT. Tâm Đạt.

Năm trùng tu      :1976

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Thích Thăng Chất, Thích Ngộ Khả.

Giám tự               : Thích Thiện Đạo.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:15/9, 27/7 âl.

CHÙA THIÊN LỘC

Địa chỉ                 : thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng.

Điện thoại           :831298

Năm tạo lập        : đầu thế kỷ 19.

Người sáng lập   : Tổ Đoan Thiên hiệu Viên Thông Lâm Tế thứ 37.

Năm trùng tu      :2000

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tâm Dung, Đại sư Bửu Thắng, HT. Bửu Quang, Thích Quảng Trừ, Đại Đức Nguyên Hỷ.

Trụ trì hiện nay   : Đại Đức Thích Quảng Ngọc.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 24/1, 13/5

CHÙA THIÊN PHƯỚC

Địa chỉ                 : xã Phước Quang.

Điện thoại           :831666

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :Tổ Kim Liên

Năm trùng tu      :1960

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Đại sư Như Bá

Trụ trì hiện nay   : Thích nữ Giác Minh.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:05/1, 05/8 âl.

CHÙA THIÊN TRÚC

Địa chỉ                 : thôn Thanh Trúc, xã Phước Hòa.

Điện thoại           :831393

Năm tạo lập        : đầu thế kỷ 19.

Người sáng lập   : Tổ Chương Hải - Thanh Nguyên.

Năm trùng tu      : 1940, 1960, 2005.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :Cổ tự

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Ấn Thánh - Phước Huệ, HT. Chơn Tường - Chí Thiện, HT. Chơn Diệp - Chí Thạnh, HT. Như Ý - Cát Nguyên, HT. Như Hương - Cát Hải, HT. Nguyên Uyên - Giác Ngộ, ĐĐ. Quảng Cố - Trí Huệ, Nhuận Trung.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Nhuận Toàn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 30/9, 25/11.

CHÙA THIỀN LÂM

Địa chỉ                 : thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng.

Điện thoại           :735552

Năm tạo lập        :1926

Người sáng lập   :Ngọc Đề.

Năm trùng tu      :1987

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             : Cải gia vi tự.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Thích Nguyên Luyện.

Trụ trì hiện nay   :Thích Quảng Đạt.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:ÂL 17/6, 21/12.

CHÙA THIỆN NAM

Địa chỉ                 : thôn Háo Lễ, xã Phước Hưng.

Điện thoại           :0908655980

Năm tạo lập        :1930

Người sáng lập   : Đại sư Minh Quang.

Năm trùng tu      :1963

Hệ phái               :Nam tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: Đại sư Minh Quang, Giác Duyên, Quảng Lâm, Quảng Lạc.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Nhựt Tín.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 26/03, 09/08, 17/11, 08/12 âl.

CHÙA THỌ SƠN

Địa chỉ                 : thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa.

Năm tạo lập        :1915

Người sáng lập   : HT. Tâm Chơn - Phước Quang, HT. Thị Tánh - Từ Nhơn thiên di về địa điểm hiện nay.

Năm trùng tu      :1958, 1998.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Ấn Phước - Bửu Tạng, HT. Như Huệ - Hoằng Thông, HT. Thị Tánh - Từ Nhơn.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Thành.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: ÂL 08/10 kỵ HT. Từ Nhơn, 18/12 kỵ Tổ Khai sơn.

CHÙA TRUNG THÀNH

Địa chỉ                 : thôn Trung Thành, xã Phước Lộc.

Điện thoại           :832580

Năm tạo lập        :1924

Người sáng lập   :HT. Huyền Ngộ.

Năm trùng tu      :1981.

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Huyền Ngộ, Như Đăng, Giác Hương.

Trụ trì hiện nay   : NS. Thích nữ Diệu Huyền.

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19/2, 10/5, 04/6, 19/12 âl.

CHÙA TRƯỜNG GIÁC

Địa chỉ                 : Thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp.

Điện thoại           :832516

Năm tạo lập        :1757

Người sáng lập   : Thiền sư Thiên Tôn.

Năm trùng tu      : 1957, 1967, 1989, 2005.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Chánh Tâm, HT. Như Đức - Hoằng Ân, HT. Thị Chánh - Bảo Thành, HT. Thị Phước - Bảo An, Đại sư Thị Thanh - Trí Siêu, Đại sư Thị Thành - Giác Tánh, TT. Thị Thọ - Giác Đạo.

Trụ trì hiện nay   : ĐĐ. Thích Đồng Hương.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

CHÙA VÂN SƠN

Địa chỉ                 : thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận.

Điện thoại           :633538

Năm tạo lập        :1866

Người sáng lập   : nguyên là CHÙA Ông của làng tên là CHÙA Hội Linh.

Năm trùng tu      : 1958, HT. Tâm Ấn cải hiệu là Vân Sơn.

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm: HT. Tâm Ấn, Huệ Chơn, Thiện Thông.

Trụ trì hiện nay   :ĐĐ. Thích Vạn Tịnh

Các ngày kỵ giỗ trong năm:05/1, 08/2, 26/3.

CHÙA VIÊN QUANG

Địa chỉ                 : thôn Định Thiện, xã Phước Quang.

Điện thoại           :835754

Năm tạo lập        :1961

Người sáng lập   : ĐH Trần Tố và Phật tử địa phương.

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:Thích Thị Bát

Trụ trì hiện nay   :Thích nữ Tịnh Nhuận.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:15/8 âl.

CHÙA VĨNH THÀNH

Địa chỉ                 :

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Trụ trì hiện nay   :

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG XUÂN PHƯƠNG

Địa chỉ                 : xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

Năm tạo lập        :

Người sáng lập   :

Năm trùng tu      :

Hệ phái               :Bắc tông.

Đặc điểm             :

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Ban hộ tự            :Đh Phan Đó

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

TRƯONG TCPH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ                 : thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp.

Điện thoại           :832228

Năm tạo lập        :1957

Khai khóa           :1992

Năm trùng tu      :1998, 2002.

Hệ phái               :

Đặc điểm             :Trường nội trú Tăng - Ni riêng biệt.

Chư vị Trụ trì tiền nhiệm:

Hiệu trưởng        : TT. Thích Nguyên Chơn.

Các ngày kỵ giỗ trong năm:

Nguon: http://kyniem.easyvn.com/_easyweb/idc/chualuatbinh/tintucphatsu/tuvientuyphuoc.php?username=chualuatbinh&gb=0&id=7&file=tintucphatsu/tuvientuyphuoc.php&pass=


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: