30/12/2013 17:38 (GMT+7)
Số lượt xem: 698
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Người mà “hiểu rõ mình” thì sẽ rõ biết năng lực mình được bao nhiêu. Hiểu rõ như thật về mình thì sẽ có sự điều chỉnh thích thời, hết sức phát huy tài năng, tránh khỏi sự lo lắng quá nhiều, nhờ đó mà có lòng tự tin.

Có một lần nọ, tôi hỏi một ông chủ của một công ty về khoa học kỹ thuật đỉnh cao.

- Làm thế nào mà ông có thể tạo nên sự nghiệp to lớn như vậy?

Ông ấy trả lời:

- Đâu có gì lạ đâu. Thứ nhất là phải biết mình làm gì. Thứ hai là biết hoàn cảnh hiện tại cho phép mình làm điều gì, rồi sau đó mới thuận thế mà làm.
 

Thật ra đây cũng là việc biết mình biết người. Trước hết là tự biết mình làm gì? Rồi lấy cái gì để làm? Và làm thế nào để thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh? Ngoài ra cũng nên xem lại toàn bộ cục diện tình hình hiện tại, nếu như thuận thế mà làm thì nhất định sẽ thành công. Còn nếu như làm nghịch thế thì điều đó cũng nói lên mình không đủ năng lực, không đủ tài lực, lại thêm vào hoàn cảnh không cho phép thì coi như là thất bại.

Người mà “hiểu rõ mình” thì sẽ rõ biết năng lực mình được bao nhiêu. Hiểu rõ như thật về mình thì sẽ có sự điều chỉnh thức thời, hết sức phát huy tài năng, tránh khỏi sự lo lắng quá nhiều, nhờ đó mà có lòng tự tin.

Pháp sư Thánh Nghiêm

http://www.nguoiduatin.vn/hieu-ro-minh-de-tranh-khoi-lo-lang-a118510.html

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: