07/12/2012 13:27 (GMT+7)
Số lượt xem: 27108
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Kinh Sống Trong Hiện Tại Quá khứ không tìm về Tương lai không nghĩ tới Quá khứ đã đi qua Tương lai thì xa vời. (C)Chỉ phút giây hiện tại

Là thực sự nhiệm mầu

An trú trong chánh niệm

Tu tập không buông lơi. (C)

Hạnh phúc ngay hôm nay

Ai biết chết ngày mai

Không thể nào trì hoãn

Với bất cứ một ai. (C)

Người an trú đêm ngày

Chánh niệm không mệt mỏi

Thì xứng đáng gọi là

Người Sống Trong Hiện Tại. (CCC)

Kinh Cầu An Ngày Và Đêm

Buổi sáng mặt trời tỏ dạng

Hào quang chiếu rạng mười phương

Tự do tâm tư tĩnh lặng

Mắt sáng thấy đặng mười phương. (C)

Ngày Đêm thay phiên luân chuyển

Nghiêng mình kính cẩn ân cao

An lành thư thái dồi trao

Phiền muộn biết bao tiêu trừ. (C)

Ngày Đêm an vui xin nhớ

Chúng con xin chớ dễ duôi

Niềm vui bao la nhật nguyệt

Nguyện đoạn tuyệt Tham Sân Si. (C)

Ngày Đêm tham thiền vấn đạo

Tu hành đạo mạo pháp thông

Kẻ gần người xa cung kỉnh

Từ Bi thấm đượm non sông. (C)

Nay con nương nhờ Tam Bảo

Đặng tránh sầu não nạn tai

Chư Thiên, Phạm Thiên các Ngài

Pháp mầu Ngày Đêm che chở. (C)

Bao nhiêu hiểm nguy không ngại

Trọn Ngày cúi lạy Như Lai

Trọn Đêm tham thiền nhập định

Cùng chư Bồ Tát, Thánh Tăng. (C)

Pháp Bảo cao siêu mầu nhiệm

Đêm Ngày nhớ niệm an nhiên

Quét sạch ưu tư phiền não

Hành trì giới luật uy nghiêm. (CCC)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: