21/06/2017 13:56 (GMT+7)
Số lượt xem: 1094
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


GN - HỎI: Trong các cuộc đàm đạo, có đạo hữu lập luận như sauĐi chùa lạy Phật và tụng kinh thường xuyên cũng tốt. Không đi chùa,  nhà tu tập, lạy Phật và tụng kinh cũng không sao. Xin hỏi, nóinhư vậy có đúng Chánh pháp không?


(PHƯỚC QUANG, 
phuocquangle56@yahoo.com.vn)

bandongtu.jpg
Trên bước đường tu, dù Tăng hay tục cũng đều cần có bạn đồng hành - Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Phước Quang thân mến!

Tu có nghĩa là sửa, sửa sai thành đúng, sửa những cái xấu ác của bản thân thành thiện lành. Đạo Phật có vô lượng pháp môn tu nên tùy theo hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người mà vận dụng những cách thức tu học khác nhau.

Việc tu tập cốt yếu ở nơi tâm, được thể hiện ngay trong đời sống của mình. Người Việt có câu: Thứ nhất tu nhà, thứ nhì tu chợ (xã hội), thứ ba tu chùa. Nếu đã biết tu và quyết tâm tu thì ở bất cứ đâu cũng tu được. Còn nếu vụng tu thì dẫu có đi chùa nhiều chưa hẳn đã bình an.

Tuy nhiên, cũng có câu: Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Có bạn đây là được nương tựa và học hỏi với các thiện hữu tri thức, tham gia hội chúng hay đạo tràng các chùa để được kết duyên và được chư vị Tăng Ni hướng dẫn. Năng lượng và tuệ giác của những hội chúng thanh tịnh rất lớn mạnh, có ảnh hưởng tích cực lên sự tinh tấn và chuyển hóa của các thành viên. Vì thế nương tựa các hội chúng thanh tịnh là điều cần thiết.

Nên đi chùa hay ở nhà tu tập luôn mang tính tùy duyên. Tránh các quan điểm cực đoan cũng chính là tùy duyên. Tựu trung, dù không bắt buộc nhưng các Phật tử được khuyến khích mỗi tháng ít nhất nên đi chùa vào các ngày sóc vọng, tham gia tu tập định kỳ như khóa tu Bát quan trai. Mỗi người cần vận dụng tinh thần tùy duyên mà tu chùa hay tu nhà thì sự tu tập sẽ thuận lợi, tốt đẹp hơn.

TỔ TƯ VẤN 
(tuvangiacngo@yahoo.co

http://giacngo.vn/tuvantamlinh/tuvan/2017/06/19/5F468A/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: