24/06/2011 20:05 (GMT+7)
Số lượt xem: 48991
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hỏi: Tôi đã từng hai lần bỏ thai vào lúc thai nhi khoảng gần hai tháng tuổi. Ngày ấy tôi chưa biết Phật pháp nên nghĩ việc đó là bình thường vì thai nhi chưa hình thành. Giờ đây tôi mới biết đó là tội lỗi.

Tôi thường niệm Phật, sám hối, làm các công đức lành rồi hồi hướng cầu siêu cho hai con. Tôi cũng đã làm trai đàn chẩn tế cầu siêu cho con rồi. Vậy tôi có cần làm thêm gì nữa không như cúng vàng mã áo quần, đồ chơi… cho các con? Trước đây tôi cũng hay cãi mẹ mỗi khi trái ý mình. Nay mẹ mất rồi, nhớ lại tôi rất ăn năn, hối hận. Mặc dù đã sám hối và làm nhiều công đức lành để hồi hướng, cầu siêu cho mẹ nhưng tôi không thể nào quên những việc sai trái ngày xưa. Nhiều lúc đang niệm Phật tự dưng nhớ lại, tôi đã khóc thật nhiều. Hiện tôi rất ân hận về tội lỗi của mình. Tôi có bị đọa vào cõi ác không? Tôi phải làm gì nữa để sám hối và chuyển hóa những lỗi lầm ấy? (Thảo, le.thao09@yahoo.com.vn)

 
4.jpg
 
Lễ Phật


Đáp: Bạn Thảo thân mến!

Đức Phật dạy rằng: “Có hai hạng người mạnh nhất trên đời. Một là hạng người không phạm lỗi lầm. Hai là hạng người có lỗi lầm nhưng biết ăn năn, sám hối”. Trừ những bậc Thánh đã toàn thiện, còn chúng ta, sống trong đời này ai cũng từng có lầm lỗi. Do đó, điều quan trọng là mỗi người phải tự nhận biết những sai phạm, lầm lỗi của chính mình đã gây tạo trong đời mà sám hối, chừa bỏ.

Bạn chính là hạng người có sức mạnh thứ hai, tức đã biết được lầm lỗi của mình đã gây tạo trong quá khứ để sám hối, phục thiện. Phá bỏ thai nhi dù trong hoàn cảnh nào cũng đều có tội, và các bậc cha mẹ cần sám hối lầm lỗi của mình đồng thời thực hành siêu độ cho con. Bạn đã làm trai đàn chẩn tế cầu siêu cũng như hiện tại bạn siêng năng tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường… rồi hồi hướng phước báo cho con, mong các con được nương nhờ phước báo ấy mà được sanh vào cõi lành, là những việc làm đúng với Chánh pháp. Thiết nghĩ, những việc làm của bạn để hồi hướng phước báo, cầu siêu độ cho con như trên là tạm đủ. Không nên mua sắm vàng mã (xe, ngựa, áo quần…) để cúng cho con. Vì những việc làm ấy không mang đến lợi ích thiết thực cho con như các phương thức của nhà Phật mà bạn đã làm.

Bạn đã hối hận ăn năn rất nhiều về những lầm lỗi với mẹ, dù muộn màng nhưng vô cùng cần thiết. Trải nghiệm đó sẽ giúp bạn sống hiếu thuận hơn với những người thân khác trong gia đình, dòng tộc và mọi người xung quanh. Trước sự thiết tha sám hối của bạn, chúng tôi nghĩ rằng, mẹ sẽ tha thứ cho những lầm lỗi của bạn vì mẹ thì lúc nào cũng thương con.

Dù bạn có những sai phạm, lầm lỗi trong quá khứ nhưng cũng sớm tỉnh thức, hối cải và phục thiện. Đó cũng là một duyên lành của bạn vì có rất nhiều người tạo ác nghiệp mà không biết dừng lại, quay đầu. Nếu bạn giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn sám hối và niệm Phật như thế cho đến trọn đời thì chắc chắn sẽ không bị đọa vào đường ác. Vì “Tội từ tâm khởi đem tâm sám/Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu…”.

Các pháp vốn tự tánh Không nên có thể chuyển hóa tội lỗi nếu tự thân bạn biết tinh chuyên sám hối, nỗ lực niệm Phật đến nhất tâm (Niệm Phật nhất tâm tiêu vạn tội). Khi đã biết rõ điều ác rồi thì nguyện không tái phạm, đồng thời tích cực làm những việc lành thì tội sẽ diệt, phước sẽ sanh. Bạn cần nương tựa vào ánh sáng Chánh pháp để hướng thiện, chuyên tâm niệm Phật thì sẽ chuyển hóa được các ác nghiệp, hiện tại và tương lai sẽ an lạc, thảnh thơi.
Tổ Tư vấn (tuvangiacngo@yahoo.com)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: