31/12/2012 14:22 (GMT+7)
Số lượt xem: 25377
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

HỎI:
Tôi thấy hầu như những ai tu hành đều hướng tới mục đích cuối cùng là được “vãng sanh”. Riêng bản thân tôi chỉ muốn tu hành để gột sạch nghiệp chướng của bản thân, rũ bỏ phiền muộn để không đi vào con đường ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh...


mà không muốn vãng sanh (đến Tây phương Cực lạc). Trước sau tôi chỉ muốn được làm người để cảm nhận cuộc sống ở nhiều phương diện hơn nữa. Vậy nên khi tụng kinh đến đoạn “nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc” thì tôi không biết có nên đọc tiếp hay không? Không đọc thì bài kinh không trọn, mà đọc thì chẳng khác nào dối lòng vì tôi chẳng hề có ý niệm vãng sanh (tôi thật lòng không có ý khích bác hay khen chê ai hoặc pháp môn nào cả). Kính mong quý Báo có thể giải tỏa giúp tôi điều khúc mắc này.

(PHƯƠNG TRẦN, gunpohbaby@gmail.com)

TU VAN.jpg


ĐÁP:

Bạn Phương Trần thân mến!

Vãng sanh, trong ngữ nghĩa thông thường là sanh qua (lên) một thế giới khác tốt đẹp hơn. Trong giáo pháp Tịnh độ, vãng sanh là sanh về thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà. Khi vãng sanh, dù chỉ ở bậc thấp nhất của Cực lạc nhưng chắc chắn sẽ không còn thối đọa nên được vãng sanh cũng hàm nghĩa là thành tựu giải thoát.

Tại Việt Nam, Tịnh Độ tông khá phát triển nên ý niệm vãng sanh Tây phương Cực lạc tương đối phổ biến khiến cho bạn “thấy hầu như những ai tu hành đều hướng tới mục đích cuối cùng là được vãng sanh”. Thực ra, tu tập theo Phật giáo với nhiều công hạnh và mục đích thành tựu khác nhau, từ thấp đến cao theo thứ tự Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ-tát thừa.

Theo như bạn cho biết thì bạn chỉ có thú hướng Nhân thừa, tức kiếp sau tiếp tục tái sanh làm người có phước báo, có duyên lành gặp Phật pháp để tu học. Muốn được như vậy thì pháp tu căn bản là quy y Tam bảo và giữ gìn năm giới trọn vẹn song hành với việc thực thi các hạnh lành. So với những thắng duyên của một người được vãng sanh Cực lạc thì người thú hướng Nhân thừa chắc chắn không thể sánh bằng. Tuy nhiên, đây là chí nguyện riêng của bạn nên được mọi người tôn trọng.

Khi đọc kinh hàng ngày đến đoạn “nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc”, dù bạn không có ý niệm vãng sanh nhưng thiết nghĩ bạn cứ nên đọc tụng bình thường cho trọn khoa nghi để được thập phần công đức. Bạn cứ đọc mà không sợ dối lòng, vì ngay cả những đoạn kinh khác bạn tụng đọc hàng ngày rất thành tâm, vô cùng hợp ý nhưng chưa hẳn bạn đã làm được.

Nên chúng tôi nghĩ rằng việc tụng đọc đó (đọc mà không nguyện) cũng tựa như bạn đang gieo vào tâm những hạt giống lành mà chẳng hề nghĩ đến hoa trái. Nhưng biết đâu một ngày nào đó hội đủ duyên lành thì những hạt giống ấy sẽ chuyển mình thức giấc rồi sẽ kết trái đơm hoa.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN

(tuvangiacngo@yahoo.com)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: