10/04/2013 13:55 (GMT+7)
Số lượt xem: 20162
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(PGVN) Qua đây mới thấy công việc hoằng pháp ở những vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa rất cần thiết. Mong rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ quan tâm hơn đến những vùng “chưa có nhiều chùa”!

Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác - Sa Pa tuy mới hình thành, bước đầu phát triển, điều đáng mừng là nhiều đồng bào người dân tộc Mông đã biết nghe theo tiếng gọi của chánh pháp, đã Quy Y và trở thành phật tử.

Điều đặc biệt nhất có lẽ là đồng bào Mông nơi đây đã bước đầu biết đên câu niệm Phật, nghi thức lạy Phật. Từ cái chắp tay, oai nghi khi vào chốn thiền môn, đã được quý Thầy hướng dẫn tận tình.

Tuy còn hơi ngượng, nhưng đã gieo cho họ chủng tử phật tính để phật giáo từng bước đến với bản làng vùng cao.

 
 
 
 
 
 
 
Qua đây mới thấy công việc hoằng pháp ở những vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa rất cần thiết. Mong rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ quan tâm hơn đến những vùng “chưa có nhiều chùa”, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên!


Hoàng Kiên

http://phatgiao.org.vn/ung-dung/201304/Xuc-dong-hinh-anh-nguoi-dan-toc-Mong-le-Phat-10302/


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: