06/07/2012 17:07 (GMT+7)
Số lượt xem: 19177
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày 02/7/2012, nhằm ngày 12 tháng 5, chùa Trung Quyên – thị trấn Mỹ Lộc – huyện Mỹ Lộc – tỉnh Nam Định đã tổ chức đại lễ Cầu siêu các thai nhi sản nạn và kỳ nguyện Quốc thái dân an.


Chứng minh tham dự và cầu nguyện cho buổi lễ có Đại đức Thích Thanh Nghĩa trụ trì chùa Trung Quyên, cùng chư Tôn đại đức Tăng Ni học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và đông đảo các Phật tử đạo tràng chùa Trung Quyên.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ:

http://www.phattuvietnam.net/tintuc/blogchua/19629.html

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: