Siêu độ vong hồn


Thầy Thích Nhật Từ giảng
04/01/2011 18:13 (GMT+7)
Số lượt xem: 2402
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Siêu độ vong hồn

download Sieu_d__vong_h_n.mp4(23,41MB)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: