07/10/2013 20:16 (GMT+7)
Số lượt xem: 2804
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

LỜI PHẬT DẠY - KINH PHÁP CÚ

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: