13/09/2011 06:55 (GMT+7)
Số lượt xem: 63793
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Thưa quý bạn đọc thân mến! Trung tuần tháng 3-2011, Đại đức Thích Minh Trí nhận được bức Tâm thư của cư sỹ Đào Văn Bình (California, Hoa Kỳ) kèm theo nhạc phẩm "A-di-đà Tịnh Độ". 

Trong thư, cư sỹ Bình viết: "Do cơ duyên quen biết thật kỳ lạ, tôi xin trân trọng gửi biếu Thầy một bản Phật nhạc nhan đề A Di Đà Tịnh Độ do chính tôi sáng tác năm 1980 trong những ngày tháng cực kỳ đau khổ, nhưng bỗng lượm được một viên ngọc quý giá vô vàn…đó là Phật Pháp.

Từ đó lòng cảm thấy thanh thản và trong một phút giây tuyệt vời đã cung kính sáng tác được bản Phật nhạc này.

Bản nhạc lấy ý từ bộ kinh A Di Đà: từ Tín, Nguyện, Hành tới những gì mà người chuyên chú nhiếp niệm sẽ thấy như mưa hoa Mạn Đà La, tiếng niệm kinh âm vang hòa theo nhạc Trời… Từng phút giây …ao Thất Bảo sen sẽ nở thêm một đóa để chào đón một người vừa mới thóat sanh về cõi Cực Lạc …và dân chúng ở quốc độ này bảo nhau đi cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát mười phương nhưng vẫn kịp trở về để nghe pháp, nghe Kinh. Và cuối cùng như Lục Tổ Huệ Năng đã dạy “ A Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ”.  "Ta tin theo Di Đà thì Di Đà ở trong ta. Ta nương theo Di Đà thì trong tim ta có Người."


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: