Đạo Phật - Một nhãn quang hiện đại
05/09/2010 07:43 (GMT+7)
Tùy theo dân tộc và văn hóa khác nhau, người ta hiểu Phật Giáo một cách khác nhau, và đặc biệt chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đối chiếu hai thái độ khác nhau giữa quan điểm Tây Phương và quan điểm truyền thống Á Đông đối với Phật Giáo. Cách nghiên cứu theo nguyên tắc phối cảnh này hữu ích,
Socrates và nghệ thuật đối thoại
01/09/2010 09:11 (GMT+7)
Ông là người thầy của phương pháp làm triết học và khoa học. Hơn thế, ông là tượng đài lẫm liệt của nhân cách: nhân cách của người trí thức đích thực. Vậy là, ngay từ buổi bình minh của triết học, phương Tây đã được thừa hưởng hai bảo vật vô giá: cách làm triết học và cách sống triết học.

Vìa sao có thiên tai ?
27/08/2010 14:31 (GMT+7)
Năm nay là một năm mọi người nên có sự đổi mới tự thân. Khi đổi mới được tự thân thì tai nạn gì cũng sẽ không có. Vì không chịu sửa đổi chính mình nên bất kỳ tai nạn gì cũng có thể xảy ra, cho nên có lỗi lầm thì phải sửa đổi.
Đạo Phật - Một nhãn quang hiện đại
23/08/2010 18:16 (GMT+7)
Tùy theo dân tộc và văn hóa khác nhau, người ta hiểu Phật Giáo một cách khác nhau, và đặc biệt chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đối chiếu hai thái độ khác nhau giữa quan điểm Tây Phương và quan điểm truyền thống Á Đông đối với Phật Giáo...


 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 2 3 4 5 6 7 [8] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: