Nghi quỹ A Di Đà


Việt dịch: Huyền Thanh
20/05/2011 09:02 (GMT+7)
Số lượt xem: 2743
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: