21/09/2010 13:49 (GMT+7)
Số lượt xem: 2688
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

LTS: Nhân Tết Trung Thu GNO xin được giới thiệu đến bạn đọc một số lồng đèn của Hàn Quốc mà CTV của chúng tôi sưu tầm .  

den 1.jpg

den 2.jpg

den 3.jpg

den 4.jpg

den 5.jpg

den 6.jpg

den 7.jpg


den 9.jpg

den 10.jpg

den 11.jpg

den 12.jpg

den 13.jpg

den 14.jpg

den 15.jpg

den 16.jpg

den 17.jpg

den 18.jpg

den 19.jpg

den 20.jpg

den22.jpg

den 29.jpg


Thanh Thiện sưu tầm

Nguon: giacngo.vn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: