11/02/2013 10:08 (GMT+7)
Số lượt xem: 9999
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Viếng chùa, lễ Phật đầu Xuân - Gia đình phúc lộc, an lành quanh năm. Phật- Ngài đức rộng từ tâm - Chứng lời khấn nguyện âm thầm của con.

  Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: