10/08/2018 10:29 (GMT+7)
Số lượt xem: 1066
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
CHƯƠNG TRÌNH:
LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ

Ngày 10/07/Mậu Tuất( 20/08/2018):
_ 07h00: Cung nghinh Chư tôn Đức quang lâm.
_ 08h00: Khai Kinh – Thượng phan.
_ 10h00: Thỉnh linh.
_ 13h00: trì tụng kinh Địa Tạng, dâng sớ cầu siêu.
_ 17h00: Dược thực.

• Ngày 11/07/Mậu Tuất (21/08/2018):
_ 07h30: Diễn tịch – Cầu quốc thái dân an.
_ 09h00: Tiến linh.
_ 10h30: Cúng ngọ.
_ 11h00: Thọ trai.
_ 14hh00: Chẩn tế, phổ độ chư hương linh.
_ 19h00: Hoàn mãn.

Ghi chú: Qý Phật tử đăng ý dâng sớ cầu siêu cho chư hương linh Cửu huyền Thất tổ, những người thân đã mất, xin gởi danh sách về chùa Bửu Minh từ ngày 01/7/Âm Lịch đến hết ngày 09/07/Âm Lịch để Ban tổ chức kịp thời sắp xếp.

*****************************************

CHƯƠNG TRÌNH:
LỄ VU LAN RẰM THÁNG 07

• Ngày 14/07/Mậu Tuất( 24/08/2018):
_ 07h00: Phật tử vân tập về chùa.
_ 08h00: Trì tụng kinh Vu Lan.
_ 09h00: Lễ Bông hồng cài áo.
_ 10h30: Cúng ngọ Phật.
_ 14h00: Lễ Quy Y Tam Bảo.


• Ngày 15/07/Mậu Tuất (25/08/2018):
_ 07h00: Phật tử vân tập về chùa.
_ 08h00: Trì tụng kinh Vu Lan.
_ 09h00: Dâng sớ cầu siêu củu huyền thất tổ.
_ 10h30: Cúng ngọ Phật.
_ 11h00: Tiến linh.
_ 11h30: Cơm chay thân mật.
_ 14h00: Cúng thí thực cô hồn.
_ 16h00: Hoàn mãn.

(Chương trình có thể tùy nghi thay đổi)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: