27/04/2012 21:54 (GMT+7)
Số lượt xem: 34021
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Biên Tập - Thiết Kế Đồ Họa: Thích Minh Hoàng - Thích Đồng Pháp

 Nhân Tiết Khánh Đản Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Lịch 2556; ban biên tập kính giới thiệu bộ tranh Hàn Quốc vẽ về tám tướng thành đạo của Đức Phật.

chuaminhthanh.com


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: