19/06/2013 13:59 (GMT+7)
Số lượt xem: 9285
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

FoDict V1.3 - là bộ Từ Điển Phật Học tiếng Hán Dành cho IPAD/IPHONE/ANDROID. Cho đến nay đây được xem là bộ từ điển điện tử có sự biên tập công phu và giá trị về mặt nghiên cứu học thuật do “Trung Hoa Phật Điển Bảo Khố” biên soạn.


Đây cũng là một cố gắng đáng kể cho những người có tâm hoằng dương Phật Pháp, nhằm kịp đáp ứng cho nhu cầu người dùng trong thời đại kỷ thuật số hiện nay. Bộ từ điển điện tử này đã nâng cấp lên bản cuối cùng V1.3 trong tháng đầu năm 2013 là một bộ từ điển tập thành gần 30 bộ từ điển điện tử thông dụng khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng:

Cách tìm kiếm thông tin, có thể nhiều từ (Hán ngữ, đơn hoặc đa âm) khác nhau, giữa mỗi từ phải có khoảng cách.

Có thể dùng dấu trừ (-) hoặc dấu cảm (!) trước từ nào đó để biểu thị bỏ qua không tìm từ đó

Ví dụ:

Tìm từ: 佛学 佛教 (Phật học và Phật giáo) Kết quả sẽ xuất hiện các thuật ngữ liên quan đến hai từ trên.

Tìm từ: 佛学 -佛教 (Phật học và bỏ qua từ Phật giáo) Kết quả sẽ xuất hiện các thuật ngữ liên quan từ Phật học mà không xuất hiện Phật giáo.

Cách cài đặt:

1、Yêu cầu iPhone, iPad đời 4.3 trở lên. Vì dung lượng dữ liệu khá lớn, bộ cài không bao gồm dữ liệu thông tin, sau khi cài đặt sẽ tự động cập nhật. * Cần phải dùng mạng wifi để download trọn bộ (gần 300Mb)

2、Bộ cài chính cho Iphone và iPad fodict.ipa, thông qua itunes hoặc các thiết bị cài đặt khác

3、Bộ cài sẽ cài đặt dữ liệu hệ thống cùng dữ liệu các bộ từ điển liên quan theo qui trình sau: (a) Sau khi cài đặt phần cơ bản, lúc khởi động sẽ hiển thị dòng chữ nhắc người dùng cập nhật dữ liệu (检查更新). (b) Người dùng sẽ tự chọn những bộ từ điển cần thiết theo ý mình và bấm nút download thông tin dữ liệu – 下载 (Phần này yêu cầu dùng Wifi)

4、Nếu muốn xóa bớt bộ từ điển nào đó, chỉ cần bấm vào và giữ tay trong giây lát sẽ hiển thị hộp thoại cho cho bạn xóa hoặc không xóa phần vừa chọn.


Mình họa do chúng tôi chụp lại sau khi cài đặt hoàn tất vào hđh Android

TVHQ lược dịch và giới thiệu / (source: http://www.fodian.net Email: admin@fodian.net)

Phần Download:

(1) Bồ cài Từ Điển Phật Học dành cho iPad/iPhone

(2) Bồ cài Từ Điển Phật Học dành cho Android (Yêu cầu Android 1.6 trở lên)

(Tập thành các bộ từ điển Phật học cho bộ cài hệ thống Android)

Nếu như thư mục hệ điều hành là /sdcard, thì dữ liệu của bộ Từ Điển Phật Học (佛学辞典)sẽ lưu tại đây /sdcard/fodict
名称 文件名 安装目录
缺字定义 qz.xml /sdcard/fodict/data
这两个文件必须一起安装
缺字字图 qzgif.zip
CJK Ext/A字图 exta.dat /sdcard/fodict/data
CJK Ext/B字图 extb.dat /sdcard/fodict/data
CJK Ext/C字图 extc.dat /sdcard/fodict/data

Quí vị có thể download trực tiếp các gói ZIP của các bộ từ điển phụ kèm Sau đó bung nén dùng phần mềm copy vào các thư mục tương tự sau

Thư mục của các bộ từ điển tập thành
 (SD卡根目录/sdcard)
|-fodict
|-001.dfb-j
|-fodict.dat
|-fodict.idx
|-fodict.ini
\-fodictimg.zip
佛学大辞典(丁福保 编) 001.dfb-j.zip /sdcard/fodict/001.dfb-j
佛學大辭典(繁)(丁福保 編) 001.dfb_f.zip /sdcard/fodict/001.dfb_f
佛学常见辞汇(陈义孝 编) 002.cyx-j.zip /sdcard/fodict/002.cyx-j
佛學常見辭彙(繁)(陳義孝 編) 002.cyx-f.zip /sdcard/fodict/002.cyx-f
中国佛教(中国佛教协会编) 003.zgfj-j.zip /sdcard/fodict/003.zgfj-j
中国佛教(繁)(中国佛教协会编) 003.zgfj-f.zip /sdcard/fodict/003.zgfj-f
三藏法数(明·一如等 撰) 004.szfs-j.zip /sdcard/fodict/004.szfs-j
三藏法數(繁)(明·一如等 撰) 004.szfs-f.zip /sdcard/fodict/004.szfs-f
翻译名义集(南宋·法云 著) 005.fymyj-j.zip /sdcard/fodict/005.fymyj-j
翻譯名義集(繁)(南宋·法雲 著) 005.fymyj-f.zip /sdcard/fodict/005.fymyj-f
佛学次第统编(杨卓 编) 006.fxcdtb-j.zip /sdcard/fodict/006.fxcdtb-j
佛學次第統編(繁)(楊卓 編) 006.fxcdtb-f.zip /sdcard/fodict/006.fxcdtb-f
英汉-汉英-英英佛学词汇(中华佛典宝库 编) 007.ce-ec-ee-j.zip /sdcard/fodict/007.ce-ec-ee-j
英汉-汉英-英英佛学词汇(繁)(中华佛典宝库 编) 007.ce-ec-ee-f.zip /sdcard/fodict/007.ce-ec-ee-f
巴英南传佛教辞典(Nyanaponika 编) 008.theravada-j.zip /sdcard/fodict/008.theravada-j
法相辞典(朱芾煌编) 009.faxiang-j.zip /sdcard/fodict/009.faxiang-j
法相辭典(繁)(朱芾煌編) 009.faxiang-f.zip /sdcard/fodict/009.faxiang-f
中国大百科全书(摘录) 010.bkqszl-j.zip /sdcard/fodict/010.bkqszl-j
佛教人物传 V2.1(中华佛典宝库 编) 011.fjrwz-j.zip /sdcard/fodict/011.fjrwz-j
佛教人物傳 V2.1(繁)(中華佛典寶庫 編) 011.fjrwz-f.zip /sdcard/fodict/011.fjrwz-f
唯识名词白话新解(于凌波居士著) 012.weishi-j.zip /sdcard/fodict/012.weishi-j
唯識名詞白話新解(繁)(于凌波居士著) 012.weishi-f.zip /sdcard/fodict/012.weishi-f
法界次第初门(隋·智者大师 撰) 013.fajie-j.zip /sdcard/fodict/013.fajie-j
法界次第初門(繁)(隋·智者大師 撰) 013.fajie-f.zip /sdcard/fodict/013.fajie-f
法门名义集(唐·李师政 撰) 014.famen-j.zip /sdcard/fodict/014.famen-j
法門名義集(繁)(唐·李師政 撰) 014.famen-f.zip /sdcard/fodict/014.famen-f
俗语佛源(中国佛教文化研究所编) 015.syfy-j.zip /sdcard/fodict/015.syfy-j
天台教学辞典(释慧岳监修,释会旻主编) 016.tiantai-j.zip /sdcard/fodict/016.tiantai-j
阿毗达磨辞典(中华佛典宝库 编) 017.apdm-j.zip /sdcard/fodict/017.apdm-j
阿毗達磨辭典(繁)(中華佛典寶庫 編) 017.apdm-f.zip /sdcard/fodict/017.apdm-f
禅宗语录辞典 V1.3 (中华佛典宝库编) 018.chanzongyulu-j.zip /sdcard/fodict/018.chanzongyulu-j
禪宗語錄辭典 V1.3(繁)(中華佛典寶庫編) 018.chanzongyulu-f.zip /sdcard/fodict/018.chanzongyulu-f
佛教器物简述(中华佛典宝库编) 019.fjqiwu-j.zip /sdcard/fodict/019.fjqiwu-j
佛教器物簡述(繁)(中華佛典寶庫編) 019.fjqiwu-f.zip /sdcard/fodict/019.fjqiwu-f
祖庭事苑(北宋·陈善卿 编) 020.ztsy-j.zip /sdcard/fodict/020.ztsy-j
祖庭事苑(繁)(北宋·陳善卿 編) 020.ztsy-f.zip /sdcard/fodict/020.ztsy-f
阅藏知津(蕅益大师著) 021.yzzj-j.zip /sdcard/fodict/021.yzzj-j
閱藏知津(繁)(蕅益大師著) 021.yzzj-f.zip /sdcard/fodict/021.yzzj-f
释氏要览(北宋·释道诚集) 022.ssyl-j.zip /sdcard/fodict/022.ssyl-j
釋氏要覽(繁)(北宋·釋道誠集) 022.ssyl-f.zip /sdcard/fodict/022.ssyl-f
藏传佛教辞典(中华佛典宝库编) 023.zcfj-j.zip /sdcard/fodict/023.zcfj-j
禅林象器笺(日·无著道忠撰) 024.chanlinxqj-j.zip /sdcard/fodict/024.chanlinxqj-j
禪林象器箋(繁)(日·無著道忠撰) 024.chanlinxqj-f.zip /sdcard/fodict/024.chanlinxqj-f
南山律学辞典 025.nanshanlv-j.zip /sdcard/fodict/025.nanshanlv-j
南山律學辭典(繁) 025.nanshanlv-f.zip /sdcard/fodict/025.nanshanlv-f
翻译名言大集 026.fymydj-j.zip /sdcard/fodict/026.fymydj-j
翻譯名言大集(繁) 026.fymydj-f.zip /sdcard/fodict/026.fymydj-f
五译合璧集要 027.wyhbjy-j.zip /sdcard/fodict/027.wyhbjy-j
五譯合璧集要(繁) 027.wyhbjy-f.zip /sdcard/fodict/027.wyhbjy-f
梵汉词汇表 028.fhchb-j.zip /sdcard/fodict/028.fhchb-j
TVHQ lược dịch và giới thiệu / (source: http://www.fodian.net Email: admin@fodian.net)

http://tuvienhuequang.com/thu-vien/ngoai-ngu/2915-tu-dien-phat-hoc-han-ngu-danh-cho-ipad-iphone-va-android.html

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: