Kết quả 1 - 10 của 5763 các kết quả có nội dung Xuất gia mười năm xin hoàn tục để báo hiếu và hiến nội tạng. (12,0837 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sám Vu Lan - Kết tinh của sự báo hiếu
, tạo phước nương vào uy đức đó để báo hiếu, đền ơn cha mẹ. - Dũ lòng lân mẫn: mong chư Tăng thọ nhận sự hiến cúng ... bày sau đây. Phần 3, kết thúc gồm 3 câu, cố gắng tu tập để vừa báo hiếu triệt đễ, vừa nhận được sự gia hộ của chư Phật. Ngửa trông
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5AD201_sam_vu_lan__ket_tinh_cua_su_bao_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu nói về nhân vật Mục Kiền Liên và Mục Liên trong nghệ thuật sân khấu Phật giáo
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu nói về nhân vật Mục Kiền Liên Mục Liên trong nghệ thuật sân khấu Phật giáo Dương Kinh Thành 10/08/2011 09:41 (GMT+7) Số lượt xem: 138230Kích cỡ chữ: Nghệ Thuật Sân Khấu Phật Giáo (NTSKPG) tuy chưa phát triển định hình để có thể làm nhiệm vụ song hành ... Thừa Ân, hoặc kế nữa là hình tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ tát. Dù cho ba vị này có xuất xứ “lý Lịch” khác nhau xa . Tuy nhiên đó
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/725440_nhan_mua_vu_lan_bao_hieu_noi_ve_nhan_vat_muc_kien_lien_va_muc_lien_trong_nghe_thuat_san_khau_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VU LAN - Mùa Mở Những Sợi Dây Treo Ngược
VU LAN - Mùa Mở Những Sợi Dây Treo Ngược 28/07/2011 07:50 (GMT+7) Số lượt xem: 104207Kích cỡ chữ: Mỗi mùa Vu lan về là những người con Phật chúng ta có cơ hội nhìn ngắm lại những chất liệu hiếu kính, trí tuệ từ bi từ nơi tâm mình từ nơi chính cuộc sống hằng ngày của mình, để cúng ... cho cả người ấy. Trước hết, ta cần phải thực tập thể hiện sự hiếu kính đối với cha mẹ ta, để mở sợi dây ấy cho ta
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7BD052_vu_lan__mua_mo_nhung_soi_day_treo_nguoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa việc Xuất Gia
muôn loài, thương yêu cả những côn trùng nhỏ bé. Người xuất gia dùng năng lực tu hành của mình để báo hiếu, nếu cha ... xuất gia báo ân Tam bảo bằng cách thông cảm hòa nhập với mọi người, nhu hòa hiểu được mọi người, dùng từ bi để
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/53D040_y_nghia_viec_xuat_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu lan - Mùa mở những sợi dây treo ngược
nhau để cùng nhau thực hành các Tăng sự, như thuyết giới mỗi nửa tháng, mỗi năm an cư trong ba tháng cùng nhau tự tứ sau khi xuất ... Vu lan - Mùa mở những sợi dây treo ngược 14/08/2011 12:11 (GMT+7) Số lượt xem: 99749Kích cỡ chữ: Giác Ngộ - Mỗi mùa Vu lan về là những người con Phật chúng ta có cơ hội nhìn ngắm lại những chất liệu hiếu kính, trí tuệ từ bi từ nơi tâm mình từ nơi chính cuộc sống hàng ngày của mình, để
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/564408_vu_lan__mua_mo_nhung_soi_day_treo_nguoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ lòng hiếu thảo của Rahula - nghĩ về phẩm hạnh của con cái
Thế Tôn hứa khả huấn thị ngài Sariputta đưa về tinh xá để làm lễ xuất gia, Rahula cũng tùy thuận nghe theo mà không hề có một ... nỗ lực phụng hiến cho cha mẹ bằng phẩm vật cao sang đều được xem là báo hiếu. Thể hiện tình thương với cha mẹ bằng khả năng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7AC001_tu_long_hieu_thao_cua_rahula__nghi_ve_pham_hanh_cua_con_cai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA KÊU GỌI THẾ GIỚI
người phụ nữ nam giới từ bỏ con đường thế tục để bước vào thế giới của nội tâm: đấy là những người khổ hạnh khoác lên thân xác ... 1959 là năm đánh dấu lần đầu tiên vị lãnh đạo tối cao của xứ Tây Tạng tiếp xúc với thế giới cũng là dịp đầu tiên để thế
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/7E425A_duc_dat_lai_lat_ma_keu_goi_the_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Toàn văn phát biểu của Đức Dalai Lama về vấn đề tái sinh của ngài
vị tái sanh là để tiếp tục công việc chưa hoàn tất của vị tiền nhiệm để hộ trì Giáo pháp [hoá độ] chúng sinh. Trong ... quyết định. Nếu [vào lúc đó] có quyết định là tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma cần phải tiếp tục có nhu cầu để Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Mười
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/52544A_toan_van_phat_bieu_cua_duc_dalai_lama_ve_van_de_tai_sinh_cua_ngai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chữ Hiếu trong cõi Thiền
thành đạo đều bắt đầu từ tâm hiếu hạnh. như vậy, từ cõi đời trần tục, mọi người có thể chuyển hóa thực thi tâm hiếu hạnh để ... cầu sống trong sự bình an nội tại. Vì suy cho cùng, báo hiếu cho cha mẹ chính là báo hiếu cho mọi người, cho quốc gia
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/57C049_chu_hieu_trong_coi_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chữ Hiếu với người con Phật
. Vì hiếu cơ bản xuất phát từ bản năng để con người tồn tại. Hầu như ai cũng biết, đó là bổn phận của con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng ... là nhu cầu xuất phát từ đứa trẻ, nên đôi lúc ta gặp đứa trẻ phản ứng đưa tay đẩy ta ra). Còn nữa, ta hiếu để được tiếng đời khen. Sở dĩ
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7ED201_chu_hieu_voi_nguoi_con_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: