Kết quả 1 - 10 của 5589 các kết quả có nội dung Truyền thừa của phái Liễu Quán. (3,7902 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiền sư Liễu Quán người chấn hưng Phật giáo xứ Đàng Trong
giải của mình để thầy biết về công phu và sự tiến bộ của ông trong những năm qua. Vừa gặp thầy, Liễu Quán nói câu: "Chỉ vật truyền ... tu tập của Liễu Quán.3. Liễu Quán đắc pháp và được truyền tâm pháp vào lúc ngài vừa 42 tuổi. Cũng từ đây, ông bắt đầu sự nghiệp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5AC441_thien_su_lieu_quan_nguoi_chan_hung_phat_giao_xu_dang_trong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Truyền thừa của phái Liễu Quán
Truyền thừa của phái Liễu Quán 13/10/2012 09:02 (GMT+7) Số lượt xem: 111097Kích cỡ chữ: Ở Huế có một dòng sông tên là sông Hương và một ngọn núi tên là núi Ngự. Dưới chân núi có chùa Viên Thông, trong chùa có một vị thiền sư nuôi dạy đồ chúng, đó là thiền sư Liễu ... của phái Liễu Quán. Thiền thuộc tông Lâm Tế truyền sang Việt Nam nhiều lần và lần đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ 12
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7A520B_truyen_thua_cua_phai_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phát Hiện Bản "Lịch Truyện Tổ Đồ" tại Chùa Thiên Hòa
thừa của Liễu Quán pháp phái. Do đó, đây là một tư liệu quí để nghiên cứu truyền thừa cùng hành trạng của ... cho ngài Liễu Quán chùa Thiền Tôn. Ngài Liễu Quán lại tục kệ truyền thừa và hình thành nên phái Lâm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/774402_phat_hien_ban_lich_truyen_to_do_tai_chua_thien_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Pháp Danh và Người Phật Tử
dụ, ở Huế hiện ít nhất cũng đang truyền thừa theo ba (3) bài kệ của từng vị Tổ môn phái xuất kệ nhưng đều thuộc dòng Lâm Tế. Bài ... thứ tự thế hệ trong bài kệ của Ngài Tổ Liễu Quán, còn chữ Mãn là theo tên của người đệ tử là Mỹ, tạo thành một chữ kép có nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/534403_y_nghia_phap_danh_va_nguoi_phat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Phái Liễu Quán – Chùa Thuyền Tôn – Huế
Thiền Tôn Trung Việt, được truyền bá đến ngày nay. Gọi là phái Thiền Tôn Liễu Quán. Tuy huyễn thân của Ngài không còn trong ... Pháp Phái Liễu Quán – Chùa Thuyền Tôn – Huế Hữu Thế sưu tầm 26/10/2011 20:33 (GMT+7) Số lượt xem: 194991Kích cỡ chữ: VÀI NÉT VỀ CHÙA THIỀN TÔN Chùa Thiền Tôn là một trong những danh lam thắng cảnh của cố đô Huế. Chùa được dựng trên một ngọn đồi cao, phía đông nam Thành phố, cạnh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76D402_phap_phai_lieu_quan__chua_thuyen_ton__hue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Dẫn Vào Thế Giới Thiền Học Của Tổ Sư Liễu Quán
Yên ngày nay). Tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, phái Thiền Liễu Quán chiếm một vị thế quan yếu và sâu đậm trong sinh hoạt của các chốn Thiền môn. Điểm đặc biệt cần nhấn mạnh ở đây chính là bản sắc thuần túy Việt Nam của phái Thiền Liễu Quán đã được người Việt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/76540A_dan_vao_the_gioi_thien_hoc_cua_to_su_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
Thai, Thừa Thiên – Huế. Thiền phái Lâm Tế Liễu Quán do Ngài làm Sơ Tổ được truyền theo bài kệ truyền pháp do ... chánh tông Hành giải song song Đạt ngộ chơn không) Thiền sư Liễu Quán và các hậu duệ của Ngài đã làm cho thiền phái Lâm Tế
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TỔ LIỄU QUÁN
TỔ LIỄU QUÁN Thích Tín Nghĩa (sưu lục) 09/03/2012 08:15 (GMT+7) Số lượt xem: 127914Kích cỡ chữ: Căn cứ theo tài liệu nghiên cứu của Thiền sư Mật Thể trong cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, thì dưới triều chúa Nguyễn ở đàng Trong, phong trào phát triển Phật giáo nói chung và Thiền phái ... hưng Phật giáo qua các thập niên ba mươi, bốn mươí và cận đại, thiền phái Liễu Quán đã đóng một vai trò trọng yếu của Giáo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/57C04A_to_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổ Sư Nguyên Thiều Với Hành Tung Và Thi Kệ Thị Tịch
Viên tiếp nhận đạo mạch từ Tổ sư Đạo Mẫn – Mộc Trần - Hoằng Giác, đời 31 phái thiền Lâm Tế. Thiền kệ truyền thừa của Ngài Đạo ... vậy, Tổ sư Nguyên Thiều trong đạo mạch truyền thừa Chánh Pháp Nhãn Tạng đời thứ 69, từ Tổ sư Ca Diếp của Ấn độ; đời thứ 33 từ Tổ sư
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53C64A_to_su_nguyen_thieu_voi_hanh_tung_va_thi_ke_thi_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một số tồn nghi về các bài kệ truyền thừa Phật giáo
kệ của Ngài Trí Bản-Đột Không. Hệ thống truyền thừa các tông phái Phật giáo Việt Nam mà các thế hệ tổ được đặt pháp danh, pháp ... Động, Liên Tôn, Nguyệt Quang… đều truyền thừa theo bài kệ của thiền sư Đột Không-Trí Bản. Thiền sư Chân Hiền Liễu Nhất, trụ trì chùa
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/73C609_mot_so_ton_nghi_ve_cac_bai_ke_truyen_thua_phat_giao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: