Kết quả 1 - 10 của 5582 các kết quả có nội dung Tiểu sử Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Phước hạ Thành Viện chủ Tổ đình Thiên Phước. (4,0062 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ Truy niệm và Di quan cố Hòa thượng Thích Giác Lâm
thường BTS PG Bình Định, Phó ban tang lễ, viện chủ Tổ đình Long Khánh.Cung tuyên Tiểu sử của cố Trưởng lão ... RƯỚC LONG VỊ, DI ẢNH CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG VỀ TỔ ĐÌNH THIÊN ĐỨC TỔ ĐÌNH THIÊN
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7F4643_le_truy_niem_va_di_quan_co_hoa_thuong_thich_giac_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cáo phó HT Thích Thiện Nhơn Trưởng BTSGHPVN tỉnh Bình Định tân viên tịch
BÌNH ĐỊNH.- MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN TỔ ĐÌNH THIÊN ĐỨC VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN: (1931 - 2013)CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG ... Cáo phó HT Thích Thiện Nhơn Trưởng BTSGHPVN tỉnh Bình Định tân viên tịch 20/04/2013 17:47 (GMT+7) Số lượt xem: 23374Kích cỡ chữ: Sau thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thâu thần thị tịch vào lúc: 6h30’ ngày 20/4/2013 (nhằm ngày 11/3/ Quí Tỵ) tại Tổ đình Thiên
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/536612_cao_pho_ht_thich_thien_nhon_truong_btsghpvn_tinh_binh_dinh_tan_vien_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đoàn Phật giáo Gia Lai phúng viếng, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định- Ủy viên Ủy Ban MTTQVN tỉnh Bình Định- Viện chủ Tổ đình Thiên Đức, huyện ... Đoàn Phật giáo Gia Lai phúng viếng, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn BBT.CHUABUUMINH.VN 23/04/2013 19:56 (GMT+7) Số lượt xem: 29316Kích cỡ chữ: Nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn vì tuổi cao, sức yếu sau thời gian lâm
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73641A_doan_phat_giao_gia_lai_phung_vieng_danh_le_giac_linh_truong_lao_hoa_thuong_thich_thien_nhon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỄ CUNG AN CHỨC SỰ & LỄ NHẬP KIM QUAN
CHỨNG MINH: Trưởng lão HT. Thích phước Thành - Thành viên HĐCM/GHPGVN, Viện chủ Tổ Đình Thiên Phước, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Trưởng lão HT. Thích Mật Hạnh - Thành viên HĐCM/GHPGVN, Viện chủ chùa Tân An, thị
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/73761B_le_cung_an_chuc_su__le_nhap_kim_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại lão HT. Thích Từ Nhơn
Tiểu sử Đại lão HT. Thích Từ Nhơn VP 2 TWGH 26/04/2013 19:34 (GMT+7) Số lượt xem: 87247Kích cỡ chữ: Thế rồi, theo duyên tan họp, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 07 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2013, nhằm ngày 16 tháng 3 năm Quý Tỵ tại Việt Nam Quốc Tự ... đi học. Ngài được thân sinh là Hòa thượng Hồng Diệu hiệu Thiện Đạo Trụ trì Phước Thạnh Cổ Tự đưa về Tổ đình Phi Lai xuất
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53F452_tieu_su_dai_lao_ht_thich_tu_nhon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cáo phó HT. Thích Giác Lâm, Bình Định
Tỉnh hội Phật giáo Bình Định - Môn Đồ Pháp quyến Tổ đình Thiên Đức vô cùng kính tiếc báo tin: TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG ... truy niệm vào lúc 14giờ00 ngày 29/6/2012 (11/5/âl), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/7B564B_cao_pho_ht_thich_giac_lam_binh_dinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ NHƠN (1926 - 2013)
TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ NHƠN (1926 - 2013) 27/04/2013 20:39 (GMT+7) Số lượt xem: 78424Kích cỡ chữ: - Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.- Phó ... Thạnh Cổ Tự đưa về Tổ đình Phi Lai xuất gia với Sư bá Hồng Pháp hiệu Thiện Minh (chú ruột), Trưởng tử Tổ Phi Lai, được Hòa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53E45B_tieu_sudai_lao_hoa_thuong_thich_tu_nhon1926__2013.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cáo phó: Đại lão Hòa thượng thượng Minh hạ Châu viên tịch
Minh - Đương kim Phó Pháp chủ GHPGVN - Trú trì Tổ đình Tường Vân – Thừa Thiên, Huế - Viện chủ Thiền viện Vạn ... 1989, Hòa Thượng thành lập và làm Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học VN và Hội Đồng Phiên Dịch
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7B5041_cao_pho_dai_lao_hoa_thuong_thuong_minh_ha_chau_vien_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO
Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO 08/11/2011 16:40 (GMT+7) Số lượt xem: 207634Kích cỡ chữ: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TW GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG NGUYÊN TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ I – NHIỆM KỲ III VIỆN CHỦ CHÙA AN PHƯỚC - XÃ ĐA PHƯỚC – HUYỆN AN PHÚ I. THÂN THẾ: Hòa thượng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/775602_tieu_su_dai_lao_hoa_thuong_thich_chanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO
Tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng THÍCH CHÁNH ĐẠO 08/11/2011 16:41 (GMT+7) Số lượt xem: 207635Kích cỡ chữ: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TW GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG NGUYÊN TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ I – NHIỆM KỲ III VIỆN CHỦ CHÙA AN PHƯỚC - XÃ ĐA PHƯỚC – HUYỆN AN PHÚ I. THÂN THẾ: Hòa thượng
http://www.chuabuuminh.vn/nhip-cau-ban-doc/tin-mung-tin-buon/775602_tieu_su_dai_lao_hoa_thuong_thich_chanh_dao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: