Kết quả 1 - 10 của 5714 các kết quả có nội dung Thiền sư Thích Duy Lực Khai thị tại Mỹ Quốc (Ghi từ năm 1995–1999). (4,0512 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiền sư Cảnh Hư ngôi sao Bắc Đẩu Phật giáo Hàn Quốc cận đại
Thiền Cảnh Hư ngôi sao Bắc Đẩu Phật giáo Hàn Quốc cận đại Thích Vân Phong (Tổng hợp theo báo PG Hàn Quốc) 04/01/2013 21:22 (GMT+7) Số lượt xem: 102576Kích cỡ chữ: Tiến sĩ Robert Thurman nói : “Nếu Thiền Cảnh Hư (Gyeong Huh-경허선사-鏡虛禪師) còn sinh tiền thì tôi xin ... chí chí Time bình chọn nằm trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất tại Mỹ năm Đinh sửu (1997). Giáo Robert Thurman là một
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/72E651_thien_su_canh_hu_ngoi_sao_bac_dau_phat_giao_han_quoc_can_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài Ngọc Lang Quy và tinh thần nhập thế của thiền sư Khuông Việt
Bài Ngọc Lang Quy và tinh thần nhập thế của thiền Khuông Việt Thích Nhật Từ 10/09/2011 14:22 (GMT+7) Số lượt xem: 197172Kích cỡ chữ: Tài năng của quốc thường được thể hiện rõ nét về “văn”, nói theo Phật giáo là “trí tài” hơn là “võ tài”, cụ thể qua nghệ thuật cố vấn ... sau (từ đây gọi là bài từ) và bài thơ thị tịch được thiền ứng khẩu dạy đệ tử nối pháp là Đa Bảo vào năm Thuận Thiên
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/775449_bai_ngoc_lang_quy_va_tinh_than_nhap_the_cua_thien_su_khuong_viet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG LƯỢC GIẢI Thích Trí Châu Thanh Lương Thiền Thất - Phật Lịch 2549, 2005 22/08/2011 10:07 (GMT+7) Số lượt xem: 133235Kích cỡ chữ: LỜI TỰA Đây là bài nghiên cứu đầu tay, được bắt đầu soạn thảo từ năm 1995, nhưng vì bận du phương tầm đạo nên bây giờ ... Dharmawara Mahathera (thọ 112 tuổi) người Cam Bốt và Thiền Thánh Nghiêm tại Mỹ Quốc; Cố Hòa Thượng Tâm
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/56C649_duy_thuc_tam_thap_tung_luoc_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tưởng nhớ Sư Bà Tâm Hoa Chùa Tâm Ấn
Ni Trưởng đại diện cho Ni Bộ Tỉnh Bình Định .Năm 1967 ,tại xã An Mỹ, thị xã Pleiku , Tỉnh Gia Lai có hai Phật tử là Mai Lực ... Lực chùa Từ An . Thiền Duy Lực người gốc Hoa là điệt tôn của ngài Lai Quả. Ngài Lai Quả đồng thời với Ngài Hư Vân
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-giac-tam/777059_tuong_nho_su_ba_tam_hoa_chua_tam_an.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tưởng nhớ Sư Bà Tâm Hoa Chùa Tâm Ấn thành phố Quy Nhơn - Bình Định
Ni Trưởng đại diện cho Ni Bộ Tỉnh Bình Định .Năm 1967 ,tại xã An Mỹ, thị xã Pleiku , Tỉnh Gia Lai có hai Phật tử là Mai Lực ... Lực chùa Từ An . Thiền Duy Lực người gốc Hoa là điệt tôn của ngài Lai Quả. Ngài Lai Quả đồng thời với Ngài Hư Vân
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-giac-tam/777059_tuong_nho_su_ba_tam_hoa_chua_tam_an_thanh_pho_quy_nhon__binh_dinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết
, chia sẻ trải nghiệm của Thiền Minh Triết do Đạo Duy Tuệ thuyết giảng nhiều năm qua với hàng trăm người nghe trực tuyến tại ... Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết Tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 05/09/2012 14:51 (GMT+7) Số lượt xem: 160873Kích cỡ chữ: Duy Tuệ đã dùng công cụ của lý trí bất toàn đầy tham vọng cùng với những sở
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F4240_mo_xe_cai_goi_la_thien_minh_triet_cua_dao_su_duy_tue__hoi_thu_nhat_ve_cum_tu_thien_minh_triet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới thiệu văn hóa PG qua thực phẩm chay
từ thị trường địa phương”.Ngoài việc quảng bá văn hoá ẩm thực thiền môn, Hàn Quốc đã và đang thực hiện có hiệu quả Chương trình du ... nỗ lực giới thiệu nền văn hóa Phật giáo Hàn Quốc 1.700 năm với bạn bè quốc tế. HT.Jihyun, Giám đốc Cơ quan Văn hóa Phật
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/am-thuc-chay-duong-sinh/72C243_gioi_thieu_van_hoa_pg_qua_thuc_pham_chay.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hàn Quốc: Phật tử Hye đắc cử Tổng thống
Hàn Quốc: Phật tử Hye đắc cử Tổng thống 30/12/2012 13:18 (GMT+7) Số lượt xem: 59342Kích cỡ chữ: Bao năm qua Phật giáo Hàn Quốc liên tục gặp pháp nạn bởi các thế lực cầm quyền thiên vị tôn giáo như các đời Tổng thống do Mỹ dựng lên, phần lớn đều là tín đồ Thiên Chúa Tin Lành Phật ... Myung-bak (Lý Minh Bác-이명박-李明博-Trưởng lão Mục Tin Lành) phân biệt đối xử thiên dị Tôn giáo. Bao năm qua Phật giáo Hàn Quốc liên
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/56F450_han_quoc_phat_tu_hye_dac_cu_tong_thong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùm ảnh toàn cảnh thu nhặt xá lợi cao tăng Trung Quốc vừa viên tịch
Ân - Tân Châu, thọ giới tại chùa Bảo Thông - Vũ Xương cùng năm. Tháng 6 đến chùa Cao Mân - Dương Châu, Giang Tô bái Thiền ... hướng Trưởng lão Bổn Hoán - Hội trưởng danh dự Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thị tịch" tại chùa Quảng Tế - Bắc Kinh. Trưởng lão Truyền
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5AD609_chum_anh_toan_canh_thu_nhat_xa_loi_cao_tang_trung_quoc_vua_vien_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thành kính tưởng niệm Từ Vân Đại lão Hòa thượng
giới trong khu vực. Năm Ất Sửu (1925) Khai Trường Kỳ tại Tổ đình Tân Long Ngài đương vi Chứng minh và Pháp , Ngài Từ ... Đạo hiệu Từ Vân. Năm Mậu Tý (1888) niên hiệu Đồng Khánh năm thứ 4, Ngài thọ giới Sa Di tại giới đàn An Phước do Thiền
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5A421B_thanh_kinh_tuong_niem_tu_van_dai_lao_hoa_thuong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: