Kết quả 41 - 50 của 5285 các kết quả có nội dung Tẩu hỏa nhập ma khi mở luân xa 6. (2,1071 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiền và Quán
. Muốn chữa đựơc bệnh thì phải uống thuốc, chớ nếu chỉ đọc… toa thuốc không thôi thì dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm! Những trai thiện ... tầm thường đó mới là sự sống, mới là cụôc sống. Những “thực tại hiện tiền” đó mới là kiếp người. Phật từ chối nói về những chuyện siêu hình cao xa
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/724201_thien_va_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỢI ÍCH PHÓNG SANH
LỢI ÍCH PHÓNG SANH 04/02/2012 17:57 (GMT+7) Số lượt xem: 85239Kích cỡ chữ: KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ Đại sư Ấn Quang thường nói: ”Việc không giết hại và phóng sinh cạn mà dễ thấy. Lý của việc không giết hại và phóng sinh sâu lại khó biết” trong thời mạt pháp mờ mịt như ngày nay, thời “Pháp nhược ma ... phải sự cản trở phê bình rất nhiều. Thường thường khi gặp phải việc phê bình thì người Phật tử thường sanh lòng thối chuyển mà đánh mất hẳn lòng tin
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/724002_loi_ich_phong_sanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vọng tưởng dung thông
đứa cháu. Nhưng chưa được mấy ngày thì nó bị người ta thuốc chết. Tôi tìm thấy xác nó ở gầm xe. Máu còn loang nơi khóe miệng. Mắt mở trừng trừng, 6 ... có sạch? Bấy giờ Nhan Hồi mới nói: - Thưa thầy, nồi cơm không sạch. - Tại sao? - Khi cơm gần chín, con mở vung ra xem thử, chẳng may
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5FC200_vong_tuong_dung_thong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỄ THÁNG BẢY Cho những oan hồn phiêu bạt
. Sau khi bước lên bảo tọa, phần nghi lể mở đầu có bài tán khởi, nói: 會起蒙山最勝緣 Hội khởi mông sơn tối ... minh quá trình tu tập và chúng ngộ, đi từ nhân là đại bi, với vô số phương tiện độ sinh sai biệt, cho đến khi chứng nhập lý tính bất
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7A4000_le_thang_baycho_nhung_oan_hon_phieu_bat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - .SỨC KHỎE ĐẦU TUẦN.
dần vào tình trạng nhập tĩnh khi tâm không còn bất cứ ý niệm nào.CÁC BƯỚC THÔNG THƯỜNG CỦA MỘT LẦN NGỒI THIỀN1. Chuẩn bị: Trước khi ngồi thiền ... châm cứu đều biết khi tác động vào huyệt này. Những người có dấu hiệu căng thẳng thần kinh, những bệnh nhân "Âm hư hỏa vượng" hay gặp các cơn
http://www.chuabuuminh.vn/y-hoc/thuoc-va-suc-khoe/56E412_suc_khoe_dau_tuan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - "Đạo sư" Duy Tuệ xuyên tạc gì về đạo Phật?
đang bị bệnh hoang tưởng , " tẩu hỏa nhập ma" rồi. " Đạo sư " này đã có gia đình , trước kia làm việc cho nhà nước thời bao cấp ... khẳng định rằng trạng thái an lạc tuyệt đối có sẵn trong mỗi con người là có thật. Khi vào trạng thái ấy, con người sẽ mở ra một sự thấy hết sức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77D249_dao_su_duy_tue_xuyen_tac_gi_ve_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hé mở bí ẩn về xá lị của các vị cao tăng
mở bí ẩn về xá lị của các vị cao tăng 06/12/2012 21:08 (GMT+7) Số lượt xem: 71277Kích cỡ chữ: Lẫn trong phần tro sau khi hỏa táng thi thể các bậc cao tăng vừa viên tịch là những hạt tinh thể với đủ màu sắc, kích thước. Việc đi tìm lời giải cho những hạt vật chất kỳ bí trên vẫn đang là ... tro tàn khi hỏa táng di thể của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Theo đó, sau khi vị Phật tổ viên tịch, các tín đồ của người đã đem di thể của
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/5FC203_he_mo_bi_an_ve_xa_li_cua_cac_vi_cao_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KALACHAKRA VÀ LỄ QUÁN ĐẢNH
luân xa ở đan điền, liên quan đến niềm hỷ lạc lúc giao tình. Công dụng mỗi giọt tinh của mỗi luân xa khi đạt được quán chiếu thanh tịnh, hành giả sẽ thành tựu được thân Kim Cang khi luân xa một tịnh hóa. Thành tựu ngữ kim Cang khi thanh tịnh được
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/56F659_kalachakra_va_le_quan_danh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích
tử khắp trần gian. Ðặc biệt, trước khi nhập diệt, đức Phật tổ có giáo huấn về "Bốn chỗ động tâm", sau này trở thành "Bốn chỗ Thánh tích" vĩ ... của đức Phật về dấu ấn "Ðản sinh ":Hàng Phật tử chúng ta đều nhớ - tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ xưa, khi hoàng hậu Ma Gia vừa vói
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53D443_nhung_loi_day_cua_duc_phat_co_lien_quan_ve_bon_thanh_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
nói diệu pháp. (N0252), hoặc sau phần Mở đầu thì Đức Thế Tôn nhập tam muội “Quảng đại thậm thâm” (N0253) “Quảng đại thậm thâm chiếu kiến” (N0254) “Thậm thâm minh liễu Tam-ma-địa pháp”(N0255) “Thậm thâm Quang minh tuyên thuyết chánh pháp Tam-ma-địa” (N0257), rồi sau khi Bồ-tát Quan
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: