Kết quả 41 - 50 của 5514 các kết quả có nội dung QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG ĐỂ XẢ LY, BUÔNG BỎ. (3,9152 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THỰC TẠI VĨNH HẰNG
kia, luống để thời giờ trôi qua ích. Chúng ta hãy đặt lại câu hỏi, với tâm nguyện tha thiết ban đầu chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, thân ... vượt lên trên mọi khái niệm khuôn định thường quen, tri thức suy luận hoàn toàn không dính dáng, tư duy quán tưởng bặt dấu vết vận hành
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72F459_thuc_tai_vinh_hang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mổ xẻ cái gọi là Thiền Minh Triết của “đạo sư” Duy Tuệ - Hồi thứ nhất: Về cụm từ Thiền Minh Triết
Tây phương thường dùng để chuyển tải khái niệm về sự giác ngộ của đức Phật (The Buddha's Enlightenment). Và nếu là giác ngộ thì nó không thuộc ... , bình tĩnh, tự chủ hay tập trung tư tưởng đều không diễn đạt được trạng thái “buông xả” nhẹ nhàng “ly dục, ly ác pháp, đi vào định
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F4240_mo_xe_cai_goi_la_thien_minh_triet_cua_dao_su_duy_tue__hoi_thu_nhat_ve_cum_tu_thien_minh_triet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Căn nghiệp của con người
phiền não khổ đau để có cuộc sống an vui tự tại mà muốn đạt đến cứu cánh này thì chúng sinh phải biết buông xả. Vì thế trong Kinh Trung ... còn chấp có “Cái Ta” và “Cái của Ta”, nhưng từng giây từng phút, từng tâm niệm, chúng ta biết từ bỏ những lợi ích của mình để lo cho lợi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/577210_can_nghiep_cua_con_nguoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giao tiếp với người độc đoán ở nơi làm việc
chủ của tôi vẫn còn khiến tôi căng thẳng. Nhưng giờ tôi có thể buông xả, để quán sát sự việc mà không lo lắng, ít nhất là trong chốc ... động bạo ngược, càn bướng là những lời kêu gọi thẳng thắn để ta nhìn vào kiếng và quán sát sự tìm kiếm vọng của ta về sự an toàn trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/735202_giao_tiep_voi_nguoi_doc_doan_o_noi_lam_viec.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hãy Buông Ra
quán chiếu, soi rọi về thân xác và tâm thức của bác, để bác thấy tính: “ ngã” của vạn vật. Để không thấy có cái gì là “Tôi” hoặc ... không thể có sự bình thường được. Ai ai cũng phải xoay vần theo luật “ Thường” chi phối. Quán triệt được điều đó, bác sẽ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52460A_hay_buong_ra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN VÀ THẮNG TRÍ
theo mong muốn, này các Tỳ kheo, Kassapa cũng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả ... xả, Không nhập xứ. Thức nhập xứ, sở hữu xứ, Phi tưởng Phi phi tưởng xứ, cảnh giới thần thông thiên, nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/575040_thien_va_thang_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tông chỉ chung của đạo Phật là phá chấp
(còn gọi là Thất bồ đề phần) và Bát chánh đạo.Tứ niệm xứlà : Quán Thân bất tịnh, Quán Tâm thường, Quán Pháp ... diện mục trước khi cha mẹ sanh ra của mình. Xảbuông bỏ những tập khí mê lầm từ lượng kiếp, cũng tức là hóa giải mọi luân hồi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/76D44B_tong_chi_chung_cua_dao_phat_la_pha_chap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRỞ NGẠI NỘI TẠI TRONG HOẰNG PHÁP, NGĂN CẢI ĐẠO (PHẦN 1 VÀ PHẦN 2 )
biết tha thứ bỏ qua lỗi lầm, tội lỗi của người khác. Dùng lòng từ bi để cảm hóa, lấy sự hỉ xả tha thứ để cho người có cơ hội ... chặn cái xấu để không có cái nó sảy ra và tái diễn. Nếu không lòng từ bi hỷ xả sẽ bị kẻ xấu lợi dụng và hình chung lại tiếp tay cho
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77C64A_tro_ngai_noi_tai_trong_hoang_phap_ngan_cai_dao_phan_1_va_phan_2_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
với sự xả ly thanh tịnh, xoá bỏ mọi sự tham ưa và bám víu. Thánh nhân có dạy rằng: "Thế gian như một con thuyền, hãy đi trên nó chứ đừng ... muốn và nắm giữ đó, nhưng nếu một mai...khi thường đến, thần chết đến hỏi bạn thì bạn hãy ngay lập tức hướng tâm đến sự từ bỏ tất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/535401_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo
và ngủ. Vì vậy, để có sự giải thoát, ngay tại đây và bây giờ, cần phải luôn luôn hướng tâm đến với sự xả ly thanh tịnh, xoá bỏ ... bỏ từ từ cái tâm lý tham muốn và nắm giữ đó, nhưng nếu một mai... khi thường đến, thần chết đến hỏi bạn thì bạn hãy ngay lập tức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5A5440_luat_nhan_qua_va_nghiep_bao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: