Kết quả 21 - 30 của 5514 các kết quả có nội dung QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG ĐỂ XẢ LY, BUÔNG BỎ. (2,8362 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Biết rõ việc đang làm
Biết rõ việc đang làm 30/06/2013 20:44 (GMT+7) Số lượt xem: 14174Kích cỡ chữ: Trong bài kinh Tứ niệm xứ, Bốn lãnh vực quán niệm, đức Phật có dạy cách thực tập như sau, “Khi đi, vị khất sĩ lại cũng ý thức rằng mình đang đi; khi đứng, ý thức rằng mình đang đứng; khi ngồi, ý thức ... . Ngài không bỏ ra ngoài bất cứ một việc làm nhỏ nhặt nào hết, thận trọng và chú tâm mỗi khi làm một gì, dù có tầm thường đến đâu, “vị ấy cũng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/577011_biet_ro_viec_dang_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
Tịnh độ được y cứ trên ba bộ kinh và một bộ luận làm cơ sở nòng cốt để phát huy, đó là Phật thuyết A Di Đà kinh, Lượng Thọ kinh, Quán ... , từ đó câu niệm Phật mới hiển lộ hết công năng mầu nhiệm, như trong kinh Quán lượng thọ có dạy: “Một câu niệm Phật, có thể tiêu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kham nhẫn
sắc hơn. Họ quán chiếu vào bản chất diễn tiến tâm- vật lý bằng pháp duyên sinh thường, ngã để loại si mê đạt trí ... hành hạnh xả ly để tâm điềm tĩnh thư thái. Đức Thế Tôn có dạy bài kệ pháp cú “Thắng ngàn vạn quân địch, không bằng chiến thắng mình”. Hay
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7BC443_kham_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Có thể buông bỏ được
. Sự tu tập của ta chỉ có thể là để giúp mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại này, và buông bỏ hết mọi ý niệm mong cầu nào ... buông bỏ. Buông bỏđể trong sáng tự nhiên Mà bạn biết không, thật ra muốn buông bỏ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/727613_co_the_buong_bo_duoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - có thể buông bỏ được
hoan hỷ. Thật ra những buồn phiền đó cũng có một ích lợi, là nó chỉ cho ta thấy được những gì mình còn dính mắc đểbuông bỏ. Buông bỏđể trong sáng tự nhiên Mà bạn biết không, thật ra muốn buông bỏ, chúng ta cũng không cần phải làm gì nhiều lắm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/527251_co_the_buong_bo_duoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguy hại của sự chấp trước
có gì ràng buộc thì chúng ta tìm cách phá bỏ, hai là xả chấp, chúng ta không phá, nhưng bỏ quên để nó rơi xuống, không dính ... . Đối cảnh sanh tâm là giai đoạn một. Đối cảnh tâm là bước thứ hai, gọi là xả chấp. Người không tu thì luôn khởi tâm ưa thích hay ghét bỏ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/53F413_nguy_hai_cua_su_chap_truoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiền và Quán
Thiền và Quán 05/12/2011 10:46 (GMT+7) Số lượt xem: 63408Kích cỡ chữ: Kinh Kim Cang bắt đầu bằng một chuyện rất đỗi đời thường là “ăn ngủ, đi đứng nằm ngồi, hít thở…” và kết thúc cũng bằng một chuyện rất đỗi đời thường là nhìn mọi sự như “mộng, huyễn, bào ảnh, sấm chớp…”. Thì ra những cái ... quại khổ đau? Câu trả lời là để thấy thực tướng Bát nhã không thể dừng lại ở văn tự mà phải quán chiếu, nghĩa là phải thực hành, phải “hành
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/724201_thien_va_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Pháp Hoa giảng lục: Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si. Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/77D243_kinh_phap_hoa_giang_luc_pham_quan_the_am_bo_tat_pho_mon.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 45. Lời vàng Phật dạy (Kinh Pháp cú - Dhammapada)
, và những đức tính từ bi, hỉ, xả, bình tĩnh, lạc quan vươn lên tỏa rộng giữa những ngang trái, hẹp hòi, khổ đau, điên đảo của cuộc thế thường ... luôn tự tỉnh giác, luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật đà. 282. Đệ tử Kiều-đáp-ma, phải luôn tự tỉnh giác, luận
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/526613_45_loi_vang_phat_day_kinh_phap_cu__dhammapada.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng về Thành đạo
áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống thoát ly gia đình. Ta xuất gia như vậy, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, đi tìm con đường ... khổ thọ, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ và niệm tưởng, và bấy giờ Ngài đi vào thiền quán, lấy “lão tử” làm đối tượng tư duy để thấy rõ “sanh
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-thai-hoa/735008_huong_ve_thanh_dao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: