Kết quả 11 - 20 của 5696 các kết quả có nội dung PHẬT TỬ, NÊN TU THEO PHÁP MÔN NÀO . (2,3761 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Pháp Danh và Người Phật Tử
Ý Nghĩa Pháp Danh và Người Phật Tử 06/11/2011 06:54 (GMT+7) Số lượt xem: 87958Kích cỡ chữ: Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, mỗi khi một tín đồ phát tâm quy y Tam Bảo để chính thức trở thành một đệ tử của Đức Phật, vị Bổn Sư sẽ cho một tên mới gồm hai (2) chữ ... chỉ mong người Phật tử chúng ta biết được phần nào nguồn gốc, ý nghĩa và sự liên hệ giữa Pháp Danh với chính bản thân mình trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/534403_y_nghia_phap_danh_va_nguoi_phat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giải nghi cho Phật tử mới bước chân vào cửa đạo
Thầy, Phật tử của môn phong nào thì lễ bái theo môn phong đó, chẳng có gì khó thực hành. Điều cần yếu là không có ... , Tổ sư Minh Đăng Quang, lưu trữ kinh sách Phật, nơi chư Tăng hoặc chư Ni tu theo pháp hạnh Khất sĩ. Các chùa, Thiền viện Nam tông
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5E5603_giai_nghi_cho_phat_tu_moi_buoc_chan_vao_cua_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - A Di Đà, Quán Thế Âm - Hai vị Phật trong tâm thức người Việt
như là xóa bỏ bản ngã cái tôi hòa trong ánh sáng vô lượng quang. Tùy theo căn cơ của người mà Phật có nhiều pháp môn. Có những ... tâm cảm đức Phật nào ở nhà thờ đức Phật đó, tuồng như thật tùy tiện nên bên ngoài không hiểu cho đạo Phật là tín ngưỡng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/56D208_a_di_da_quan_the_am__hai_vi_phat_trong_tam_thuc_nguoi_viet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vì sao cần niệm Phật?
Phật A Di Ðà đã phát nguyện lớn như vậy nên tất cả chúng sanh đều nên tu pháp môn niệm Phật, một pháp ... Phật. Thời mạt pháp mọi người cũng có thể tu pháp môn niệm Phật, ở bất cứ thời đại nào mình cũng có thể tu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/736251_vi_sao_can_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giá trị thực tế của pháp môn Tịnh độ
hiểu rằng, pháp môn tu là phương tiện giúp mọi người giác ngộ chân lý. Đức Phật như vị đại lương y tài tình, tùy bệnh mà cho thuốc ... Pháp hoa mục đích là khai quyền hiển thật7, Tam thừa giáo quy về nhất Phật thừa. Tu học theo tư tưởng của kinh Pháp hoa là hành
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7E400B_gia_tri_thuc_te_cua_phap_mon_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kính mừng ngày Phật A Di Đà Thị hiện Đản sinh – nói chuyện Tu Tịnh Độ
, chỉ có Tổ Sư Thiền là pháp trực tiếp, ngoài ra đều là pháp gián tiếp. Lại, tu pháp môn nào phải đúng theo ... thì có Phật tử pháp danh Minh Trí sáng lập Tịnh Độ Cư Sĩ ngài dựng lập Tông chỉ : “Phúc Huệ Song Tu”. Tu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/72C241_kinh_mung_ngay_phat_a_di_da_thi_hien_dan_sinh__noi_chuyen_tu_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh
Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh 31/03/2012 20:27 (GMT+7) Số lượt xem: 99238Kích cỡ chữ: Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sinh. Đồng thời để cho tâm và khẩu được hợp nhất vào câu kinh, tiếng Pháp của Phật. Nên tụng những bộ kinh nào Theo giáo lý đạo Phật thì tụng kinh là để cầu an và cầu siêu. Do đó, tụng bộ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5A5400_nhung_dieu_phat_tu_can_biet_khi_tung_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công phu niệm Phật
dạy, tôi cả đời chuyên tâm nơi pháp môn Trì danh niệm Phật. Pháp tu niệm Phật có nhiều, trì niệm danh hiệu Phật là một trong những pháp niệm Phật. Đây là pháp môn dễ tu, dễ thực hành nhất, dễ thành tựu. Về chỗ thành tựu cũng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5000_cong_phu_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành
là hình thức gia tăng chánh niệm trong đời sống tu tập. Người hướng dẫn Phật tử tụng kinh cũng là người hoằng pháp. Tuy nhiên ... , việc ấn tống, biếu tặng kinh sách cũng là một phương cách hoằng pháp. Việc tổ chức các khóa tu tại các bổn tự, hướng dẫn Phật tử
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/5BD249_hoang_phap_la_phai_huong_dan_phap_hanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật thành đạo mang sáng nguồn an lạc cho nhân loại
Phật Tử, nó giúp chúng ta tự tin vào chính mình trong quá trình tu tập, hóa giải đau khổ, tìm đến con đường an lạc, giải thoát. Đức ... chuyển vận bánh xe chính Pháp. Trong suốt 49 năm thuyết Pháp độ sinh, Đức Phật như một vị lương y đại tài, tùy theo căn cơ, trình
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/56D20B_duc_phat_thanh_dao_mang_sang_nguon_an_lac_cho_nhan_loai.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: