Kết quả 1 - 10 của 4563 các kết quả có nội dung Nhân Quả. (3,8312 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Nhân Quả Ba Đời
Kinh Nhân Quả Ba Đời 23/08/2011 20:02 (GMT+7) Số lượt xem: 8996Kích cỡ chữ:
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-tang/72D440_kinh_nhan_qua_ba_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lợi ích của việc tin và sống theo định luật nhân quả
Những lợi ích của việc tin và sống theo định luật nhân quả Nguyễn Thế Đăng 31/12/2011 16:19 (GMT+7) Số lượt xem: 50379Kích cỡ chữ: Tin nhân quả làm chúng ta an tâm. Sự hợp lý, trật tự, ý nghĩa của một cuộc đời là do nhận thức được và sống theo nhân quả. Và mọi lộn xộn, thậm chí hỗn loạn của đời sống một cá nhân hay của xã hội đều là do thiếu nhận thức về nhân quả và không sống theo nhân quả
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/774208_nhung_loi_ich_cua_viec_tin_va_song_theo_dinh_luat_nhan_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bạn có biết nhà tiên tri Vanga không?
Bạn có biết nhà tiên tri Vanga không? 20/04/2012 10:03 (GMT+7) Số lượt xem: 17536Kích cỡ chữ: GNO - Có một bạn hỏi tôi, có biết nhà tiên tri Vanga người Bulgary không? Tôi bảo biết. Bạn ấy hỏi tôi có tin nhà tiên tri ấy không? Tôi bảo không quan tâm, và rằng tôi chỉ tin nhân quả. Nhìn ... đến từng ngày-tháng-năm. Tôi bảo, mọi thứ đều là nhân-quả; nhân như vậy, quả như vậy thì dù Vanga có "tiên tri" hay không thì ...sự
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/loi-cam-on-cuoc-song/7AC600_ban_co_biet_nha_tien_tri_vanga_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhận thức về nhân quả và nghiệp
Nhận thức về nhân quả và nghiệp Thích Giác Khang 29/07/2012 22:41 (GMT+7) Số lượt xem: 62000Kích cỡ chữ: Đạo Phật là đạo nhân quả (nhân nào quả nấy) trên cơ sở lấy “Tâm” làm gốc và được ứng dụng vào trong cuộc sống. Tâm còn gọi là nhận thức. Nhận thức dẫn đến hành động như thế nào thì sẽ cho kết quả tương ưng như thế đó dựa trên nền tảng luật “Nhân quả” tức là “Hiện tại là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7A5048_nhan_thuc_ve_nhan_qua_va_nghiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÀI TOÁN NHÂN QUẢ
BÀI TOÁN NHÂN QUẢ 19/02/2012 09:46 (GMT+7) Số lượt xem: 37546Kích cỡ chữ: BÀI TOÁN MUÔN ĐỜI...!Bài toán chính xác và muôn đời cho đời sống của mỗi chúng ta là bài toán nhân quả. Nghĩa là ta gieo nhân gì, thì ta gặt quả ấy. Và ta sống trong môi trường nào, thì trước sau gì ta cũng bị xông ướp bởi môi trường ấy. Ta chỉ thoát ra khỏi bài toán nhân quả là khi nào ta không gieo nhân. Nhân đã không
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-thai-hoa/76D203_bai_toan_nhan_qua.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nợ thì phải trả
đáng kể đến các đối tác mà Công ty A nợ tiền nhưng không có khả năng chi trả. Vậy theo luật Nhân quả của Phật giáo thì Công ty A sẽ chịu chi phối như thế nào? (TRỌNG HIẾU, trantronghieu86@gmail.com) ĐÁP: Bạn Trọng Hiếu thân mến! Luật Nhân quả của Phật giáo thực chất chỉ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5AD400_no_thi_phai_tra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luật Nhân Quả Trong Đời Sống Xã Hội và Khoa Học
Luật Nhân Quả Trong Đời Sống Xã Hội và Khoa Học 08/12/2011 14:45 (GMT+7) Số lượt xem: 96402Kích cỡ chữ: Nhân quả không phải là một khái niệm tôn giáo (dogma) mà là một quy luật thiên nhiên (natural law) ảnh hưởng thế giới nội tâm và thế giới vật chất. Nhân quả còn là một lực (force) gắn liền hai biến cố với nhau qua không gian và thời gian. LUẬT NHÂN QUẢ
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/72D048_luat_nhan_qua_trong_doi_song_xa_hoi_va_khoa_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bài toán muôn đời
Bài toán muôn đời Viết bởi Thích Thái Hòa 02/01/2012 18:05 (GMT+7) Số lượt xem: 41413Kích cỡ chữ: Bài toán chính xác và muôn đời cho đời sống của mỗi chúng ta là bài toán nhân quả. Nghĩa là ta gieo nhân gì, thì ta gặt quả ấy. Và ta sống trong môi trường nào, thì trước sau gì ta cũng bị xông ướp bởi môi trường ấy. Ta chỉ thoát ra khỏi bài toán nhân quả là khi nào ta không gieo nhân. Nhân đã không
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-thai-hoa/57D040_bai_toan_muon_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chưng mâm ngũ quả hợp phong thủy ngày Tết
hành. Đạo Khổng là ngũ thường. Nguyên nhân chọn ngũ quả thay vì chọn các yếu tố khác bởi người xưa quan niệm hoa quả có nhiều hạt ... Chưng mâm ngũ quả hợp phong thủy ngày Tết 10/01/2012 14:54 (GMT+7) Số lượt xem: 30633Kích cỡ chữ: Ngày Tết, mâm ngũ quả được xem là quan trọng trong thờ cúng tổ tiên. Hiện có nhiều quan niệm về bày mâm ngũ quả. Những lý giải ở các góc độ khác nhau sẽ giúp
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/57D001_chung_mam_ngu_qua_hop_phong_thuy_ngay_tet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chưng mâm ngũ quả hợp phong thủy ngày Tết
. Nguyên nhân chọn ngũ quả thay vì chọn các yếu tố khác bởi người xưa quan niệm hoa quả có nhiều hạt, múi, chùm. Điều này thể hiện mong ... Chưng mâm ngũ quả hợp phong thủy ngày Tết 03/02/2013 20:46 (GMT+7) Số lượt xem: 18589Kích cỡ chữ: Ngày Tết, mâm ngũ quả được xem là quan trọng trong thờ cúng tổ tiên. Hiện có nhiều quan niệm về bày mâm ngũ quả. Những lý giải ở các góc độ khác nhau sẽ giúp có mâm ngũ quả đẹp và hợp
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/53F650_chung_mam_ngu_qua_hop_phong_thuy_ngay_tet.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: