Kết quả 1 - 10 của 5691 các kết quả có nội dung Ngọn lửa Thích Quảng Đức đấu tranh vì mục tiêu công bằng xã hội. (1,8511 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Thích Quảng Đức đấu tranh vì mục tiêu công bằng xã hội
Ngọn lửa Thích Quảng Đức đấu tranh mục tiêu công bằng hội Lê Thị Thu Thanh 17/05/2013 21:33 (GMT+7) Số lượt xem: 117869Kích cỡ chữ: Cách đây 50 năm (11-6-1963), tại miền Nam Việt Nam đã xảy ra một sự kiện làm ... lẽ đó tôi chọn đề tài: “Ngọn lửa Thích Quảng Đức đấu tranh mục tiêu công
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/727250_ngon_lua_thich_quang_duc_dau_tranh_vi_muc_tieu_cong_bang_xa_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA TỰ THIÊU CỦA BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
năng soi sáng lương tâm như ngọn đuốc trí tuệ. Bằng ngọn lửa từ bi, trái tim từ bi của Bồ-tát Thích Quảng Đức trở ... nêu rõ nguyên nhân của cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo là đòi công bằng hội và tôn giáo bình đẳng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/767211_nguyen_nhan_va_y_nghia_tu_thieucua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỀN NAM NĂM 1963
-tát Thích Quảng Đức (TT.TS. Thích Nhật Từ)Mục tiêu công bằng hội nhìn từ cuộc vận động ... tha vốn hiện hữu trong mỗi con người. Ngọn lửa từ bi của Bồ-tát Thích Quảng Đức đã kết tinh thành phương thức đấu tranh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/52E218_nhin_lai_phong_traophat_giao_mien_nam_nam_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM
QUẢNG ĐỨC (1897 - 1963) MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC Lê Mạnh Thát NGỌN LỬA QUẢNG ... BẤT BẠO ĐỘNG NHÌN TỪ NGỌN LỬA THÍCH QUẢNG ĐỨC Lê Cung * TỪ MỘT KỶ NIỆM XA Cao Huy Thuần HUẾ - NƠI MỞ ĐẦU PHONG TRÀO PHẬT GIÁO
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/577219_bo_tat_quang_duc_ngon_lua_va_trai_tim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM
QUẢNG ĐỨC (1897 - 1963) MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC Lê Mạnh Thát NGỌN LỬA QUẢNG ... BẤT BẠO ĐỘNG NHÌN TỪ NGỌN LỬA THÍCH QUẢNG ĐỨC Lê Cung * TỪ MỘT KỶ NIỆM XA Cao Huy Thuần HUẾ - NƠI MỞ ĐẦU PHONG TRÀO PHẬT GIÁO
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/577219_bo_tat_quang_duc_ngon_lua_va_trai_tim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 45 năm nhìn lại ngọn lữa Bồ Tát Thích Quảng Đức
“Sức mạnh bất bạo động nhìn từ ngọn lửa Thích Quảng Đức”. Trước hết, tưởng cũng nên có một vài nét “chấm phá” về nguồn ... thường va dũng cảm của Hòa thượng Thích Quảng Đức, hình ảnh cụ ngồi thẳng như tượng đá trong ngọn lửa rực hồng đã nhanh như
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/735442_45_nam_nhin_lai_ngon_lua_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Quảng Đức qua miêu tả của báo nước ngoài
tranh đấu của những người yêu chuộng tự do bình đẳng công bằng hội trên khắp thế giới. Với cái nhìn thoáng ... hy hiến bi hùng của Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng như những ngọn lửa thiêng tiếp nối sau đó là để chính phủ Ngô Đình Diệm tỉnh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/737412_ngon_lua_quang_duc_qua_mieu_ta_cua_bao_nuoc_ngoai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảm nghĩ về “Ngọn Lửa Thích Quảng Đức” cách đây 50 năm
Cảm nghĩ về “Ngọn Lửa Thích Quảng Đức” cách đây 50 năm Đào Văn Bình 16/06/2013 20:47 (GMT+7) Số lượt xem: 116541Kích cỡ chữ: Khi cuộc đấu tranh của Phật Giáo nổ ra vào năm 1963 tôi mới chỉ là cậu sinh viên Đại Học Luật Khoa chuẩn bị thi lên năm thứ hai. ... Đức kéo theo cuộc tự thiêu của sáu chư tăng ni khác, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh. Hầu như toàn thể dân chúng Sài Gòn và
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/52E210_cam_nghi_ve_ngon_lua_thich_quang_duc_cach_day_50_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 50 năm nhìn lại Phật giáo đấu tranh 1963
như vậy là nhằm vào mục tiêu tranh đấu nhiều tháng ở cao độ tới cùng, xét thấy rõ anh em Ngô Đình Diệm không thực thi ... Chánh Lạc, Đại Đức Thích Thanh Nhân phụ trách. Ban thuyết giảng, họp báo giải thích mọi việc đấu tranh do 2 Đại Đức
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/727018_50_nam_nhin_lai_phat_giao_dau_tranh_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Bồ-tát Quảng Đức nhìn từ văn học
Ngọn lửa Bồ-tát Quảng Đức nhìn từ văn học 07/06/2013 14:54 (GMT+7) Số lượt xem: 107337Kích cỡ chữ: GN - Đã có nhiều bài nghiên cứu viết về sự kiện tự thiêu chấn động cả thế giới của Bồ-tát Thích Quảng Đức... GN - Đã có nhiều bài nghiên cứu viết về sự kiện tự thiêu ... Thích Quảng Đức - ngọn lửa từ biThời điểm lịch sử sáng rực như vậy tất nhiên là đã được ghi nhận mô tả và quảng diễn (báo
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/52F051_ngon_lua_bo_tat_quang_duc_nhin_tu_van_hoc.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: