Kết quả 41 - 50 của 5937 các kết quả có nội dung Nam Tạng Viện Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết Bàn bằng đồng lớn nhất thế giới ở Nhật Bản. (2,6171 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Dạy Và Tôn Ảnh Của Sáu Đức Phật cổ.
, hãy siêng học các giới luật của Phật Thánh. Như vậy người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, và tiến tới Niết bàn. 6. Đức Phật Ca ... . Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: Hãy giữ lời nói của ngươi, hãy làm cho tâm ý của ngươi trở nên thanh bạch, đừng làm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5BD442_loi_day_va_ton_anh_cua_sau_duc_phat_co.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Dạy Và Tôn Ảnh Của Sáu Đức Phật quá khứ
. 7. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng: Hãy giữ lời nói của ngươi, hãy làm cho tâm ý của ngươi trở nên thanh bạch, đừng ... có một người thị giả hầu cận tên là Thiện-Hữu, và một người con tên là Tập-Quán. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5BD642_loi_day_va_ton_anh_cua_sau_duc_phat_qua_khu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật thành đạo theo giáo lý Tây Tạng
nhưng mới chỉ là sự từ bỏ ý thức thường ngày (Ly sanh hỷ lạc). bậc kế tiếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở nên ... như chẳng biết thế nào để thoát ra. Vào canh ba (từ 2 giờ đến 6 giờ sáng), Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đạt tới nhận
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/574001_duc_phat_thanh_dao_theo_giao_ly_tay_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy tư về vấn nạn loại Tăng ra khỏi Tam Bảo.
thừa.Cư sỹ phật tử không thể thay thế chư tăng ni được. NamBảnThích ca mâu ni phật.0Minh ... Quốc họ cũng CHỈ công nhận Đức Phật duy nhất là ngài Thích Ca Mâu Ni Ấn Độ, "nhân vật" có thật trong lịch sử
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77D649_suy_tu_ve_van_nan_loai_tang_ra_khoi_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Suy tư về vấn nạn loại Tăng ra khỏi Tam Bảo.
thừa.Cư sỹ phật tử không thể thay thế chư tăng ni được. NamBảnThích ca mâu ni phật.0Minh ... Quốc họ cũng CHỈ công nhận Đức Phật duy nhất là ngài Thích Ca Mâu Ni Ấn Độ, "nhân vật" có thật trong lịch sử
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/77D649_suy_tu_ve_van_nan_loai_tang_ra_khoi_tam_bao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chiêm bái một số kỷ lục Phật giáo Việt Nam 2012
. 3. Tượng Phật Thích Ca bằng đồng dát vàng lớn nhất Pho tượng Thích Ca Mâu ... Phật giáo tiêu biểu như sau: 1. Ngôi chùa bằng đồng lớn nhất Ngày 9/6/0212 kỷ lục Việt Nam được châu Á tôn vinh là
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/567611_chiem_bai_mot_so_ky_luc_phat_giao_viet_nam_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngôi chùa nhiều tượng nghệ thuật nhất Việt Nam
về cuộc đời và sự nghiệp của Thích Ca Mâu Ni, Việt Nam người ta thường tạc bốn pho tượng tượng trưng ... Ngôi chùa nhiều tượng nghệ thuật nhất Việt Nam 29/04/2013 06:26 (GMT+7) Số lượt xem: 27666Kích cỡ chữ: Chùa Mía (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) hiện đang giữ 287 pho tượng lớn nhỏ, nhiều phần điêu khắc từ thế kỷ 17. Trong tổng số 287 pho tượng lớn, nhỏ, có 6 pho
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/du-lich-hanh-huong/53E652_ngoi_chua_nhieu_tuong_nghe_thuat_nhat_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
thánh địa Đà La Ni Đến thời kỳ hóa độ của Đức Phật Thích Ca tại cõi Ta Bà, Ngài đã khuyến phát Quán Thế Âm Bồ Tát ... Tịnh – Trụ Đến Phật Thích Ca kiếp hiền Uùm Ma Ni dứt cơn lửa dữ Pad mê Hum nở đóa kim liên Một bước tốc đăng thành
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp chút công sức cho Đại tạng kinh Việt Nam
Hán dịch, nội dung là thuật về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì tham khảo bản Hán dịch Dịch trùng của kinh này là ... Bàn. Đại Tập. Kinh Tập. Năm Bộ của Tạng Luận là: Bộ Thích Kinh Luận. A Tỳ Đàm. Trung Quán. Du Già. Luận Tập. Khái niệm Bộ đây
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/52C642_gop_chut_cong_suc_cho_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHÓA THỨ 1: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO
Hành 1997KHOÁ THỨ NHẤT Mục lục Bài Thứ 1 Ðạo Phật Bài Thứ 2 Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Giáng Sanh đến Thành Ðạo) Bài Thứ 3 Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ thành đạo đến nhập Niết bàn) Bài
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7E4052_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_1_nhan_thua_phat_giao.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: