Kết quả 1 - 10 của 5782 các kết quả có nội dung Lời giáo huấn tang quyến và khai thị cho hương linh. (3,5312 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chương trình tổ chức tang lễ cho Chư Tôn Đức Tăng Ny Phật Giáo viên tịch
Chương trình tổ chức tang lễ cho Chư Tôn Đức Tăng Ny Phật Giáo viên tịch 09/07/2011 08:24 (GMT+7) Số lượt xem: 49071Kích cỡ chữ: Chương trình tổ chức tang lễ cho Chư Tôn Đức Tăng Ny Phật Giáo viên tịch BAN TỔ CHỨC TANG LỄCỐ HOÀ THƯỢNG .......................... CHỨNG ... NGHINH HẦU KIM QUAN: MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN 10. THỊ GIẢ: ĐĐ.THÍCH SC.THÍCH NỮ SC.THÍCH
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7EC01A_chuong_trinh_to_chuc_tang_le_cho_chu_ton_duc_tang_ny_phat_giao_vien_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quan niệm và cách tính trùng tang
vào những ngày trùng, nhằm giúp họ an tâm để chu toàn tang lễ đồng thời nỗ lực cầu nguyện, khai thị, làm phước hồi hướng cho ... đã khuất để giải toả cho chính mình. Chính vì thế mà khái niệm về trùng tang, nhập mộ đã ra đời. Cách tính trùng tang theo
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/52C240_quan_niem_va_cach_tinh_trung_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thuyết Linh
tập trang nghiêm trước ngôi Tam Bảo thành tâm cầu nguyện giải thoát cho hương linh. Các vị lại đang kính cẩn hầu bên di ảnh ... Thuyết Linh 21/12/2011 08:44 (GMT+7) Số lượt xem: 170277Kích cỡ chữ: Thuyết Linh là thuyết pháp cho các chư hương linh hướng về Phật pháp mau quy y Tam Bảo để sớm được thoát ra khỏi địa ngục được sanh về nước Cực Lạc. NAM
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/534041_thuyet_linh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoá giải nỗi khiếp sợ "trùng tang"
vào những ngày trùng, nhằm giúp họ an tâm để chu toàn tang lễ đồng thời nỗ lực cầu nguyện, khai thị, làm phước hồi hướng cho hương linh như vậy, câu chuyện về trùng tang vẫn đang tồn tại, hiện hữu trong đời sống tâm linh tập tục
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/77D403_hoa_giai_noi_khiep_so_trung_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
Linh Sơn xã Hiền Lương của chúng tôi hiệu Thiên Quang vâng giữ để đáp nhu phí hương đèn cho tam bảo cha mẹ của chủ mua ... Sơn vâng giữ để làm ruộng chùa trả phí hương hoả cho cha mẹ thị, để cúng để kỵ, đời đời nối nhau, ngỏ hầu lâu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/737452_mot_so_tu_lieu_moi_ve_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 100 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC TẠI GIA
Phật tử để nghe giáo huấn quý báu về cách giữ gìn, bảo vệ phát triển hạnh phúc lứa đôi cho hạnh phúc của ... 100 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC TẠI GIA Thích Nhật Từ 14/04/2013 19:57 (GMT+7) Số lượt xem: 173916Kích cỡ chữ: 100 ĐIỀU ĐẠO ĐỨC TẠI GIA Thích Nhật Từ Lời Giới Thiệu Là người mới bắt đầu học Phật, tôi nhận thấy quyển sách nhỏ này thể hiện tốt tinh thần vừa giáo dục vừa khai sáng. Mặc dù đạo Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/77645B_100_dieu_dao_duc_tai_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TỔ LIỄU QUÁN
sóc cho phụ thân. Bốn năm sau, phụ thân mãn phần, lo tang chay giao hết nhà cửa hương hỏa cho bà con quyến ... chứng cho ngài về sự đạt ngộ chánh pháp của Phật cũng là năm mà ngài khai sáng tổ đình Thuyền Tôn. - Lần thứ ba
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/57C04A_to_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
quang nhi tiếp dẫn. Kỳ nguyện: hương linh … Thoát ly khổ hải, Cực lạc siêu thăng, Kỳ tang quyến lão thiếu nữ nam ... lao. Liên khai cửu phẩm chi hoa, Phật thọ nhất thừa chi ký. Phổ nguyện: Tang môn hiếu quyến, phước thọ khương ninh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C248_tuyen_tap_cac_bai_phuc_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lễ Truy Niệm & Phụng Tống Kim Quan Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thiện Nhơn nhập Bảo Tháp
minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tăng Ni, Phật tử Việt Nam có đôi lời tưởng niệm.Kính bạch Giác Linh Hòa ... ! Thế sự vô thường! Đời người biến đổi! Ngài đã ra đi không một lời từ biệt!Nhớ Giác linh xưa:Sanh năm Tân Mùi, trong gia đình môn phong
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/736613_le_truy_niem__phung_tong_kim_quan_co_truong_lao_hoa_thuong_thich_thien_nhon_nhap_bao_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngoại cảm, chết và tái sinh
giáo; giúp hương linh được siêu sinh thoát hóa là đồng nghĩa với việc mang an vui hạnh phúc cho cõi dương, nhất là thân ... , giúp cho độ phán đoán về phương vị cũng như nơi ở của hài cốt hoặc hương linh được chính xác, không thể nhầm lẫn trong tình huống
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/5FC600_ngoai_cam_chet_va_tai_sinh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: