Kết quả 1 - 10 của 5696 các kết quả có nội dung LỜI DẠY TĂNG SĨ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN. (2,1021 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - HÀNH GIẢ THIỀN TÔNG.
Hám Sơn, một người đã Kiến Tánh, nhục thân còn lưu tại chùa Nam Hoa tỉnh Quảng Đông, đã dạy rằng: ...”...Nếu luận về đại ... Thiền có thể Kiến Tánh, cũng tức là Ngộ Đạo. Trong phần trả lời câu hỏi trước, chúng ta đã thấy lời dạy của thiền
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/5AD642_hanh_gia_thien_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trung Quốc: Hàng vạn người tống biệt thạch trụ tòng lâm
49 ngày. - Tháng 7/1948, Trưởng lão nhận lời mời của Đại Hư Vân - cao tăng cận đại Trung Quốc, đến chùa Nam ... Ngài tránh khỏi thảm họa "Cách mạng Văn hóa", trong nhà tù vẫn kiên trì tu hành không giải đãi. Như Đại Hám Sơn xưa kia bị bắt
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5ED600_trung_quoc_hang_van_nguoi_tong_biet_thach_tru_tong_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LỜI DẠY TĂNG SĨ CỦA ĐẠI SƯ HÁM SƠN
LỜI DẠY TĂNG CỦA ĐẠI HÁM SƠN Ni Hạnh Huệ dịch 31/10/2012 09:41 (GMT+7) Số lượt xem: 34729Kích cỡ chữ: Dạy Thiền Nhân Khánh Vân Người xuất gia cầu sáng việc lớn: 1- Cần chân thật vì sanh tử, tâm phải tha thiết. 2- Cần nhất ... - Cần gần gũi bậc tri thức cao tuyệt, đủ tri kiến chân chánh, luôn luôn thưa hỏi, vâng lời dạy dỗ, theo lời mà làm. Siêng năng chẳng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/7ED00A_loi_day_tang_si_cua_dai_su_ham_son.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý Hành Lễ "Nhất Bộ Nhất Bái" Trong Nghi Thức Triều Sơn Lễ Thánh Phật Giáo Bắc Truyền
cha mẹ, theo lời Phật dạy trong Kinh Điển Đại Thừa, phát nguyện triều sơn lễ thánh để đền đáp thâm ân, Ngài phát nguyện lễ "Tam bộ ... cũng đi về thiên trúc hành lễ thánh tích, theo sách Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện của Ngài nghĩa Tịnh đời nhà Đường có chép
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/7EC252_luoc_y_hanh_le_nhat_bo_nhat_bai_trong_nghi_thuc_trieu_son_le_thanh_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GIAI THOẠI THIỀN: .XIN CON MẮT.
1 học Tăng đến chỗ Quốc Tuệ Trung tham học, cầu xin Ngài chỉ dạy và nói:- Thiền chính là tên khác của tâm, mà tâm là chơn như thật ... Đầu lại dạy thêm:- Nếu ông muốn tuyên dương đại giáo, thì tất cả lời nói và việc làm, đều phải từ trong hông ngực của mình mà lưu
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/truyen-tich-giai-thoai/77F61A_giai_thoai_thienxin_con_mat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tổ chức Lễ Hằng Thuận theo nghi thức Phật Giáo
lễ đến trước mặt tay cầm nhẫn nói lời khuyên) Hôm nay là ngày thành hôn của hai con, ngày kỷ niệm trọng đại trong đời. Vì vậy nên về mặt ... vào tâm trí hình ảnh của chư Phật, bởi vì Phật là đấng phước trí vẹn toàn. Hai con phải luôn nhớ rõ những lời Phật dạy, vì lời dạy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/72F613_to_chuc_le_hang_thuan_theo_nghi_thuc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hàn Dũ & Thiền sư Đại Điên Bảo Thông
Linh Sơn. Năm Nguyên Hòa thứ 14 (819TL, đời vua Đường Hiến Tông), Hàn Dũ (768-824) bị biếm đến Triều Châu, nghe danh của Thiền Đại ... : Thái độ của Tăng trước sự kích bác của Nho gia, đã viết: “… Hàn Dũ đời Đường đã chống đối Phật giáo kịch liệt, nhưng khi lớn tuổi
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5EC609_han_du__thien_su_dai_dien_bao_thong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thế giới bí ẩn bao trùm nhục thân các vị thiền sư
Viên Văn, hòa thượng chùa Tiệm Sơn đã gửi cho hòa thượng Tăng Đà Đà ở Nam Sơn. Sau khi luận về Phật pháp, hòa thượng ... lời kệ, các đệ tử thút thít khóc, thiền liền bảo: “Nếu ai động tâm khóc lóc thì không phải đệ tử của ta”. Nghe lời, các đệ tử
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/53D049_the_gioi_bi_an_bao_trum_nhuc_than_cac_vi_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
. Sau khi ngộ đạo, Đại Thừa Viễn đến Hoành Sơn hoằng hóa. Ngài lập nguyện khổ hạnh, tùy theo căn cơ chúng sanh mà chỉ dạy ... trụ trì chùa Giác Sanh, kế đến là chùa Tư Phước ở Hồng Loa Sơn. Tăng chúng về nương ngày càng đông, khiến nơi đây trở thành đại
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/574600_luoc_su_13_vi_to_tinh_do_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cư sĩ mọi thời
định sự hưng-suy, còn-mất của Phật Pháp ngay trong gia đình của mình. Tăng Ni truyền dạy Phật Pháp cho cư nơi giảng ... dành cho Tăng Ni. Ngoài ra, hình thức cư của hầu hết các vị bồ-tát trong kinh điển Đại thừa (Quán Thế Âm, Đại Thế Chí
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/53C009_cu_si_moi_thoi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: