Kết quả 1 - 10 của 4187 các kết quả có nội dung Lịch sử Ðức Mục Kiền Liên (Mahà Moggalàna). (4,1692 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu nói về nhân vật Mục Kiền Liên và Mục Liên trong nghệ thuật sân khấu Phật giáo
dựa vào cốt lõi của chính sử thời Phật còn tại thế với Tôn Giả Mục Kiền Liên dùng thần thông quán tưởng địa ngục và sau nhờ thần ... từ Tây Du Ký… Tôn Giả Mục Kiền Liên chính sử và Tôn Giả Mục Kiền Liên Phương Đông Nữa cuối thập niên 90
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/725440_nhan_mua_vu_lan_bao_hieu_noi_ve_nhan_vat_muc_kien_lien_va_muc_lien_trong_nghe_thuat_san_khau_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý NGHĨA NHÂN BẢN CỦA LỄ VU LAN
vòng sinh tử luân hồi. Theo Phật thoại: Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong số ít đệ tử xuất chúng ... nhãn quan sát khắp “bốn phương tám hướng” Tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình (là bà Thanh Ðề) đang chịu cảnh tội đồ trong ngục
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7AC008_y_nghia_nhan_ban_cua_le_vu_lan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận
Duy Ma Cật có phải là một nhân vật lịch sử có thật không?Chúng ta đã biết Ðức Phật Thích Ca và các đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Kiều Trần Như,.... là những nhân vật lịch sử có thật, bằng xương bằng thịt, sống ở Ấn Ðộ vào một niên đại
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/764441_kinh_duy_ma_cat_giang_luan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích
Phật thị nhập Niết bàn.Chúng tôi xin được cùng chư pháp hữu và Phật tử ôn lại một số những lời dạy của đức Phật liên quan 4 dấu ấn lịch sử ... Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích 11/11/2011 21:53 (GMT+7) Số lượt xem: 104364Kích cỡ chữ: Ðức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là bậc Ðại Ðạo Sư, Thiên Nhân Sư, thầy của Trời và Người trong thế giới Ta Bà. Những sự kiện liên quan cuộc đời Ngài là bài học vô vàn thiêng liêng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53D443_nhung_loi_day_cua_duc_phat_co_lien_quan_ve_bon_thanh_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo
Vu Lan Bồn (phiên âm của chữ Ullambana) trong Hán tạng của Phật giáo Bắc truyền. Ngài Mục Kiền Liên, đại đệ tử của Đức ... Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo Bình Anson 08/08/2011 09:31 (GMT+7) Số lượt xem: 134202Kích cỡ chữ: Ðức Phật đã nói rất nhiều về công ơn trời biển của cha mẹ, nói đến trách nhiệm của con cái để đền đáp công ơn to lớn đó. Hình thức lễ nghi không phải là chính yếu, mà chính các hành động thực tiễn phụng dưỡng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/565641_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu Lan: Về Lòng Hiếu Thảo
Kiền Liên, đại đệ tử của Đức Phật, có nhiều thần thông, bay đi tìm mẹ và thấy bà đang ở Địa ngục khổ sở, do kết quả của các ác nghiệp của bà. Đức ... hệ giữa chủ nhân và người giúp việc. Về liên hệ giữa cha mẹ và con cái, Ðức Phật giảng: "Có năm nhiệm vụ người con phải làm: nuôi dưỡng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7F4603_vu_lan_ve_long_hieu_thao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha)
sự kiện lớn đem lại những kết quả đầy lợi lạc liên tục mãi đến thời đại này. Nhan đề "Ðức Phật Lịch Sử ... Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha) H.W. Schumann (1982) M. O'C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989) Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch Việt (1997) 09/01/2013 14:00 (GMT+7) Số lượt xem: 165290Kích cỡ chữ: Lời Giới Thiệu Ðôi nét về tác giả quyển Ðức
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/56E611_uc_phat_lich_su_the_historical_buddha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha)
sự kiện lớn đem lại những kết quả đầy lợi lạc liên tục mãi đến thời đại này. Nhan đề "Ðức Phật Lịch Sử ... Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha) H.W. Schumann (1982) M. O'C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989) Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch Việt (1997) 09/01/2013 14:00 (GMT+7) Số lượt xem: 165291Kích cỡ chữ: Lời Giới Thiệu Ðôi nét về tác giả quyển Ðức
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/56E611_uc_phat_lich_suthe_historical_buddha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn gốc lễ Vu lan - ngày báo hiếu
tội vong nhân, các nhà bày mâm cỗ cúng chúng sinh... 1. Theo sự tích xưa, Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra ... đến cha mẹ Đọc thêm: Gương hiếu hạnh Đức Mục Kiền Liên - Hòa thượng Thích Thanh Từ Ngày lễ này có ý nghĩa rất lớn vì đây là ngày
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7A4240_nguon_goc_le_vu_lan__ngay_bao_hieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự tích lễ Vu Lan và lễ cúng Cô hồn
Liên trở về bạch chuyện Ðức Phật, xin được chỉ dạy cách cứu mẹ.Phật cho Mục Liên biết vì nghiệp chướng của các kiếp trước ... tu sĩ khác đạo, Mục Liên đã quy y và trở thành một đệ tử lớn của Phật, và được liệt vào hạng thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật. Tượng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/565400_su_tich_le_vu_lan_va_le_cung_co_hon.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: