Kết quả 1 - 10 của 5745 các kết quả có nội dung Hỏi đáp Phật học: Tại sao tất cả tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều lấy họ Thích. (3,2632 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Tại sao tất cả tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều lấy họ Thích?
Hỏi đáp Phật học: Tại sao tất cả tu Phật giáo Việt Nam đều lấy họ Thích? Thích Phước Thái 14/08/2012 14:50 (GMT+7) Số lượt xem: 30688Kích cỡ chữ: ...Việc lấy họ Thích ... : Tại Việt Nam, tất cả tu Phật giáo không phân biệt nam nữ đều lấy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5AD240_hoi_dap_phat_hoc_tai_sao_tat_ca_tu_si_phat_giao_viet_nam_deu_lay_ho_thich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới
Tám danh mục thuộc về nội lực như đã nêu, có thứ Phật giáo Việt Nam hiện tại chưa có, nhưng rồi sẽ có, sẽ có đầy đủ. Tất ... Nội lực để Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới 26/02/2012 17:51 (GMT+7) Số lượt xem: 231189Kích cỡ chữ: Phật giáo Việt Nam trong gần 2.000 năm tồn tại và phát triển đồng hành cùng với dân tộc, đã luôn nói đến cũng như cố gắng thực hiện hai
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/735043_noi_luc_de_phat_giao_viet_nam_chuyen_minh_trong_thoi_dai_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đào tạo giáo thọ sư tại Mỹ
Đào tạo giáo thọ sư tại Mỹ Thích Trí Hoằng 12/01/2012 16:35 (GMT+7) Số lượt xem: 143424Kích cỡ chữ: Tất cả học tăng thuộc Phật Học Viện Trung Phần đều mang ơn sâu xa những bậc ân sư đã dày công giáo dưỡng trong đó nổi bật là nhị vị Hòa Thượng Thích ... tôi mạo muội tổ chức khóa đào tạo giáo thọ lấy làm nòng cốt với mục đích truyền bá Phật Pháp và văn hóa Việt tại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/53C200_dao_tao_giao_tho_su_tai_my.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kính mừng ngày Phật A Di Đà Thị hiện Đản sinh – nói chuyện Tu Tịnh Độ
tử tại gia và những nhà học giả nghiên cứu đến hỏi tôi về lịch sử Tịnh độ tông ở Việt Nam. Tôi đáp : Căn cứ ... lực như thế nào ? Đáp : Tất cả phương tiện của Phật dạy đều phải nhờ tự lực, phải tự ngộ chứ không thể nhờ tha lực
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/72C241_kinh_mung_ngay_phat_a_di_da_thi_hien_dan_sinh__noi_chuyen_tu_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ phong trào chấn hưng (1928-1945) đến phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam
của Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại để tự tồn tại và phát triển, cũng là phù hợp với tiến trình phát triển tất ... còn các học thuyết khác, kể cả Phật giáo, đều là ngoại lai, ngoại nhập. Trong sách Việt Nam phong tục (xuất bản năm 1915
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/576011_tu_phong_trao_chan_hung_1928_1945_den_phong_trao_tranh_dau_cua_phat_giao_mien_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Chư Thiên thỉnh Phật thuyết pháp
Hỏi đáp Phật học: Chư Thiên thỉnh Phật thuyết pháp Thích Phước Thái 03/08/2012 12:48 (GMT+7) Số lượt xem: 23588Kích cỡ chữ: (TG&DT) - Ngài quán sát căn cơ để rồi Ngài sẽ theo thứ lớp mà hóa độ. Những ai hữu duyên, thì Ngài độ họ trước. Và cuối cùng, Ngài không bỏ sót ... nguyện hay bản hoài ban đầu của Ngài khi ra đời không ?Đáp: Xin thưa, không có gì là chống trái cả. Đọc lịch sử đức Phật, chúng ta đều
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5E5008_hoi_dap_phat_hoc_chu_thien_thinh_phat_thuyet_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Bí ẩn” về họ Thích của người xuất gia
đứng trước. ... và không phải tu nào cũng dùng họ Thích Trên nguyên tắc thì không riêng gì tu Phật giáo nước ta mà tất cả tu Phật giáo khắp nơi trên thế giới, đều mang chung họ Thích
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/574003_bi_an_ve_ho_thich_cua_nguoi_xuat_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chắp tay tôi lạy người
với những Phật tử Việt Nam. Tôi có một thời gian đi nghiên cứu giáo dục ở Ấn Độ. Khi chúng tôi đi thăm các trường trung học và ... Hindu (Ấn giáo), rất ít người trong số họ là người theo đạo Phật. Tôi có hỏi một vị giáo sư Ấn Độ về ý nghĩa của việc họ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/73F45A_chap_tay_toi_lay_nguoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THAM LUẬN VỀ MỘT MÔ HÌNH HỌC VIỆN PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM
THAM LUẬN VỀ MỘT MÔ HÌNH HỌC VIỆN PHẬT HỌC TẠI VIỆT NAM Thích Thanh Thắng 06/07/2012 16:42 (GMT+7) Số lượt xem: 177917Kích cỡ chữ: Giáo dục Phật học tương quan cụ thể đến đường hướng giáo dục của một dân tộc. Trước tiên, cần phải nghiên cứu tư tưởng Phật ... trực. Nếu các cấp học Phật giáo đều có một môi trường tu học như vậy thì không những đáp ứng được những yêu cầu đổi mới
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7F560B_tham_luanve_mot_mo_hinh_hoc_vien_phat_hoc_tai_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Loại trừ tăng bảo: bước đầu toan tính thành lập tôn giáo mới?
hình hiện tại cũng như vị lai mà đưa ra đường lối thích hợp mong Phật giáo trường tồn cùng dân tộc, chứ không lại trở thành Nam ... có từ lâu đời, vậy cái gì đã đáp ứng việc xuất hiện những "đạo" này mà họ vẫn lấy Phật giáo làm hình thức truyền bá
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/52464A_loai_tru_tang_bao_buoc_dau_toan_tinh_thanh_lap_ton_giao_moi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: