Kết quả 1 - 10 của 5750 các kết quả có nội dung Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. (3,7322 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
Hình Ảnh:Chùa Nguyên Không Lâm Đồng-Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát 17/08/2012 08:20 (GMT+7) Số lượt xem: 35359Kích cỡ chữ: Nhân ngày lễ thánh đản Quán Thế Âm Bồ ... Đức Thích Tâm Mãn giảng về ý nghĩa tu tập hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát và cử hành lễ sái tịnh an vị
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/5EC240_hinh_anhchua_nguyen_khong_lam_dong_le_an_vi_ton_tuong_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 33 HỒNG DANH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
biểu hiện sự an ổn. 18) Nham Hộ Quán Âm: là hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát ngồi ... cách khác, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đầu là để tượng trưng cho sức tinh tiến của các vị Bồ Tát không bao
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5AD20B_33_hong_danh_quan_the_am_bo_tat_ma_ha_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ An:Chùa Chí Linh Tổ Chức Lễ Hội Quán Âm Và Hoa Đăng Cầu Nguyện
đón tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng đồng đỏ nặng 2,5 tấn do gia đình Phật ... Bồ Tát Quán Thế Âm từ nay về sau làm thành Lễ Hội Quán Thế Âm của chùa. Buổi tối ngày
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5B5042_nghe_anchua_chi_linh_to_chuc_le_hoi_quan_am_va_hoa_dang_cau_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
trung, hình tượng vị Bồ-tát Quán Thế Âm vốn chỉ có hai tay, tất cả những hình tượng còn ... sự nhiếp của chư Bồ-tát, không phải riêng Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngoài hình tượng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
hiệu và thỉnh tôn tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát để phụng thờ lễ bái hằng ngày trong nhà. Bồ ... . mỗi phần mẫu chuyện có phụ bản phóng ảnh tám mươi bốn hình tượng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
hiệu và thỉnh tôn tượng đức Quán Thế Âm Bồ Tát để phụng thờ lễ bái hằng ngày trong nhà. Bồ ... . mỗi phần mẫu chuyện có phụ bản phóng ảnh tám mươi bốn hình tượng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Đức Dược Sư Lưu Luy Quang Như Lai, khi mạng chung sẽ có tám vị Đại Bồ tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế ... , tay cầm kim cang bảo kiếm biểu thị đoạn trừ phiền não của chúng sanh. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2. Quán Thế
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm 2012
- lịch sử và phát triển”, “Đại bi Quán Thế Âmhình tượng Tara trong Kim Cang Thừa”… tại lễ hội Quán Thế Âm 2012. Đồng thời viếng thăm một số chùa và địa điểm văn hóa, lịch sử ở Đà Nẵng. Lễ khai mạc lễ hội Quán Thế
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/le-hoi/73D242_da_nang_khai_mac_le_hoi_quan_the_am_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Trùng Nguyên Tô Châu Thủy Thiên Phật Quốc Danh Thắng Miền Giang Nam
lớn còn tôn trí 9999 tượng Bồ Tát Quán Âm cũng làm bằng đồng cao hơn 3 tấc. Trong chùa còn có ... Quán Âm Các ở đảo nhỏ giữa hồ, các có chiều cao là 46m, bên trong tôn trí tượng Bồ Tát Quán Âm bằng đồng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/53404A_chua_trung_nguyen_to_chau_thuy_thien_phat_quoc_danh_thang_mien_giang_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Trùng Nguyên Tô Châu Thủy Thiên Phật Quốc Danh Thắng Miền Giang Nam
lớn còn tôn trí 9999 tượng Bồ Tát Quán Âm cũng làm bằng đồng cao hơn 3 tấc. Trong chùa còn có ... Quán Âm Các ở đảo nhỏ giữa hồ, các có chiều cao là 46m, bên trong tôn trí tượng Bồ Tát Quán Âm bằng đồng
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/tong-hop/53404A_chua_trung_nguyen_to_chau_thuy_thien_phat_quoc_danh_thang_mien_giang_nam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: