Kết quả 1 - 10 của 5422 các kết quả có nội dung Dâm Dục là. (2,8472 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Năm Tỵ luận giải về rắn
không nên dùng để trang trí. Tuy con rắn có nhiều điểm xấu nhưng nó có một đặc tính dâm”. Với những người có vấn đề về tình dục ... làm trang sức: Đặc tính của rắn máu lạnh và nham hiểm, hơn nữa rắn còn có tính “dâm loạn” nên khi đeo trên người sẽ có ảnh hưởng đến cơ thể
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/77F459_nam_ty_luan_giai_ve_ran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về giới “chung thủy”
Tìm hiểu về giới “chung thủy” 09/04/2012 20:06 (GMT+7) Số lượt xem: 32854Kích cỡ chữ: HỎI: Tôi năm nay 23 tuổi, sinh viên, tôi có duyên gặp được Phật pháp và rất muốn quy y Tam bảo. Trong 5 giới của người Phật tử thì giới thứ ba Không tà dâm tôi không hiểu rõ lắm? Hiện tại tôi và bạn ... dâm hay không? Tôi hiểu giới luật mà Đức Phật chế định hợp tình, hợp lý, cần thiết cho sự tu dưỡng đạo đức của người Phật tử nhưng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5EC648_tim_hieu_ve_gioi_chung_thuy.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về giới “chung thủy”
năm nay 23 tuổi, sinh viên, tôi có duyên gặp được Phật pháp và rất muốn quy y Tam bảo. Trong 5 giới của người Phật tử thì giới thứ ba Không tà dâm ... , như vậy có phạm tội tà dâm không? Hôn nhau có phải dâm hay không? Tôi hiểu giới luật mà Đức Phật chế định hợp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/5FD641_tim_hieu_ve_gioi_chung_thuy.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Trường chay thì phải diệt dục”?
sức khỏe, trưởng dưỡng lòng từ bi. Nhưng bắt buộc người cư sĩ “trường chay thì phải diệt dục hoàn toàn không đúng với Chánh pháp. Bởi lẽ trường chay, diệt dục những nguyên tắc căn bản dành cho người xuất gia tu hành chứ không phải cho hàng Phật tử tại gia. Việc chồng bạn có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/72E613_truong_chay_thi_phai_diet_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Nghiên cứu” Phật học của Nguyễn Ước: xuyên tạc?
. Điều mà Nguyễn Ước muốn nhấn mạnh khi tổ chức không gian nội dung đó Mật tông Phật giáo gắn với tình dục, với khiêu dâm, với dâm đãng… Xuyên tạc Mật tông tình dục, khiêu dâm Nội dung nói Mật tông Phật giáo (gồm cả Kim Cương thừa) tình dục
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/52F65B_nghien_cuu_phat_hoc_cua_nguyen_uoc_xuyen_tac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Phạm Võng Bồ-tát giới giảng lược
dâm dục cũng phải có đủ 4 nhân duyên thành tội Ba la di, 4 nhân duyên đó : 1/ Có tâm dâm dục. 2/ Có hoàn cảnh đầy ... mái, cho đến thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ cùng phi đạo mà hành dâm dục. Phật tử đối với tất cả không được cố dâm dục. Lẽ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/57D44B_kinh_pham_vong_bo_tat_gioi_giang_luoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhà văn Y Ban: "Chúng ta đang quay cuồng trong bức xúc"
nghĩ lại tôi lại thấy con đúng. Cùng một hành vi, nhưng ở đây nó thế này, ở kia thế khác. Ai có thể thống kê được bao nhiêu phụ nữ bị hiếp dâm ... hồ. Nó cũng mơ hồ giống như chúng ta không thừa nhận mại dâm, nhưng thực tế nó vẫn tồn tại. Chúng ta cấm trên luật, nhưng lại không thi hành
http://www.chuabuuminh.vn/nhip-cau-ban-doc/suy-ngam/5A521B_nha_van_y_ban_chung_ta_dang_quay_cuong_trong_buc_xuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giảng kinh Chiếc Lưới Ái Ân
tại dâm hành: Phóng đi tới. Dâm hành hướng của ái dục. Tâm ý đi về hướng của ái dục. Dục ái tăng chi ... dâm dục 思 想 猗 婬 欲Tự phú vô sở kiến 自 覆 無 所 見 Tâm ái dục một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Những
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/574401_giang_kinh_chiec_luoi_ai_an.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Không Về Cực Lạc, Còn Về Nơi Đâu?
dẫy, mù điếc bơ vơ.6. Sống trong vô minh tăm tối:Tham dâm, sân hận, si mê, chấp thân này thật, các căn lẫy lừng như núi lửa chờ phun, vọng tưởng ... Không Về Cực Lạc, Còn Về Nơi Đâu? 03/09/2011 11:50 (GMT+7) Số lượt xem: 62050Kích cỡ chữ: So sánh cõi Ta Bà với cõi Cực Lạc: Chúng sanh cõi Ta Bà 1. Thân máu mủ hôi dơ từ thai ngục chui ra 2. Mỗi người tạo nghiệp khác nhau, tướng mạo xấu xí, các căn không đủ. 3. Toàn chịu khổ. Nếu có chút vui, ấy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/72C608_khong_ve_cuc_lac_con_ve_noi_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ Đề Tâm Là Chân Tâm.
giới. Nói đơn giản : “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành.” Chư ác mạc tác tức giới. Có năm Giới: Sát, Đạo, Dâm, Vọng, Tửu (rượu). Chúng thiện phụng hành tức hành thập thiện. Thân, khẩu, ý của chúng ta tổng cộng có mười điều ác. Thân thì phạm sát, đạo, dâm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7E404A_bo_de_tam_la_chan_tam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: