Kết quả 1 - 10 của 5679 các kết quả có nội dung Chư tăng chú nguyện có siêu độ hay không. (2,6242 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày giỗ tụng kinh được phước
không điều kiện mời chư Tăng Ni tụng kinh siêu độ thì con cháu trong nhà nên tụng kinh để cầu nguyện ... Ngày giỗ tụng kinh được phước 16/06/2012 21:02 (GMT+7) Số lượt xem: 33395Kích cỡ chữ: HỎI: Đến những ngày giỗ ông bà cha mẹ, nếu không đủ duyên hay không điều kiện mời chư Tăng Ni thì con cháu thể tụng kinh tại nhà được không? Và nên tụng kinh nào là
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7AC44A_ngay_gio_tung_kinh_duoc_phuoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?
chung thất.Mục đích là nhờ sức chú nguyện của chư Tăng Ni, gọi là đức chúng như hải, mà hương linh thác sanh về cảnh lành. Tuy ... Hỏi đáp Phật học: Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không? Thích Phước Thái 10/11/2012 13:55 (GMT+7) Số lượt xem: 34816Kích cỡ chữ: Tuy nhiên, nếu luận theo ý nghĩa của hai chữ cầu siêu, thì không phải chỉ trong 49 ngày thôi. Vì cầu siêu nghĩa là cầu mong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7F504A_hoi_dap_phat_hoc_nguoi_chet_sau_49_ngay_tiep_tuc_cau_sieu_duoc_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
hạnh nguyện Bồ tát vào đời, dù khoác trên mình chiếc áo tănghay hàng tại gia cư sĩ. Nhưng một người dù thiện tâm, hảo ý đến ... , nghĩa là phải xét xem ta đủ khả năng, tư cách để độ người hay không? Muốn thế mỗi người phải luôn tích cực, tinh tấn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5AC042_than_chu_dai_bi_vien_ngoc_cua_nguoi_cung_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý NGHĨA CỦA CẦU NGUYỆN, CẦU AN VÀ CẦU SIÊU
bắt nguồn từ gốc "pra + arth" nghĩa là ước nguyện, ước muốn, mong cầu, cầu xin.Đàn tràng cầu siêu bạt độ các hương linh ... không thể an ổn được. Trên tinh thần đó, để tránh hiểu lầm, kinh cầu an nên đổi thành "kinh an lạc."Cầu siêunguyện vọng hay
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5F460A_y_nghia_cua_cau_nguyen_cau_an_va_cau_sieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật lực
Phật lực 16/06/2012 15:03 (GMT+7) Số lượt xem: 33290Kích cỡ chữ: Phật lực HỎI: Theo giáo lý Tịnh Độ tông, ngoài tự lực còn tha lực (hay Phật lực, năng lực cứu độ của Phật A Di Đà). Vậy tha lực trong Phật giáo ý nghĩa như thế nào? Một người tuy ... Tịnh Độ tông tuy đề cập đến tha lực, tức năng lực cứu độ của Phật A Di Đà và chư Thánh chúng trong việc tiếp dẫn thần thức vãng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7ED442_phat_luc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mông Sơn Thí Thực
Tăng chú nguyện cho người quá vãng siêu sinh và người tại thế tăng phước thọ.Tuy nhiên, khi giáo lý đạo Phật truyền sang ... tịnh.Đến đời Đường ở Trung Hoa, ngài Huyền Trang lập đàn tràng, nhờ lực chú nguyện của tập thể Tăng, không phân biệt Thánh phàm, cùng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/5AD001_mong_son_thi_thuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Có nên gửi vong linh bị sảy thai vào chùa không?
nên gửi vong linh bị sảy thai vào chùa không? 02/01/2013 20:18 (GMT+7) Số lượt xem: 17564Kích cỡ chữ: Hỏi: Tôi bị sẩy thai hai lần. người chỉ bày rằng nên thỉnh vong linh các con lên thờ trong chùa, nhờ chư Tăng quy y và siêu độ cho. Nếu không làm ... lên chùa để nhờ chư Tăng siêu độ. Tuy các vong nhi thể chưa hoàn chỉnh về hình hài nhưng đã đầy đủ tư cách một chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/76F451_co_nen_gui_vong_linh_bi_say_thai_vao_chua_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt”
tụng liên tục bài chú. Ngài phát đại nguyện: Cầu cho kiếp sau phổ độ hết thảy chúng sanh đều được an lạc và mong cho Ngài ... chứng. Chú Đại bi nhiều tên khác nhau như: Quảng đại Viên mãn, Vô ngại Đại bi, Cứu khổ Đà la ni, Diên thọ Đà la ni, Mãn nguyện Đà
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7FD048_tre_niem_chu_dai_bi_dung_cach_se_rat_tot.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu hành trong mùa Vu lan
là đến mùa Vu lan, tụng kinh cầu nguyện, chúng ta không khỏi nhớ nhung, lo lắng không biết người thân của mình đang ở cảnh giới nào, ... dường, cầu siêu cho hương linh của người thân, để cầu uy lực trên là Phật, chư Bồ-tát, các vị Thánh tăng và kế là hiện tiền các vị chân
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7B5248_tu_hanh_trong_mua_vu_lan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nên gửi linh các con vào chùa
Nên gửi linh các con vào chùa 31/08/2011 07:22 (GMT+7) Số lượt xem: 32958Kích cỡ chữ: HỎI: Tôi bị sẩy thai hai lần. người chỉ bày rằng nên thỉnh vong linh các con lên thờ trong chùa, nhờ chư Tăng quy y và siêu độ cho. Nếu không làm vậy thì những lần mang thai kế tiếp sẽ ... con lên chùa để nhờ chư Tăng siêu độ. Tuy các vong nhi thể chưa hoàn chỉnh về hình hài nhưng đã đầy đủ tư cách một chúng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/56C600_nen_gui_linh_cac_con_vao_chua.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: