Kết quả 41 - 50 của 193 các kết quả có nội dung BI���N H��� PLEIKU. (2,8512 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đôi điều về chuyện xảy ra tại Tịnh Xá Ngọc Yên - Gia Lai
đến Trụ sở Công An thành phố Pleiku, 11 Hai Bà Trưng, TP.Pleiku gặp các vị lãnh đạo, qua trao đổi các vị lãnh đạo cho biết:” Sự việc xảy ra tại Tịnh Xá ... , Pleiku tìm hiểu và được Đại Đức Thích Quang Phúc, phó thư ký kiêm chánh văn phòng BTS cho biết:” Trong danh bộ quản lý Tăng Ni và tự viện Phật giáo tỉnh
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/7E5009_doi_dieu_ve_chuyen_xay_ra_tai_tinh_xa_ngoc_yen__gia_lai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đại hội Phật giáo tỉnh Gia Lai họp phiên trù bị
thông tin về các hoạt động của Đại hội đến chư Tăng Ni và bạn đọc. Bảo Thiên - Giác Hiền (từ TP. Pleiku)
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7BD440_dai_hoi_phat_giao_tinh_gia_lai_hop_phien_tru_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO " V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH ( tự phát)”
----------- Pleiku, ngày 20 tháng 10 năm 2011 THÔNG ... đoan: Điển hình tại thành phố Pleiku, Thị Xã An Khê, các phường Hội Thương, Trà Bá, Ia Kring, Yên Thế, Biển Hồ…Các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/76C443_thong_bao________vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO " V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH ( tự phát)”
----------- Pleiku, ngày 20 tháng 10 năm 2011 THÔNG ... đoan: Điển hình tại thành phố Pleiku, Thị Xã An Khê, các phường Hội Thương, Trà Bá, Ia Kring, Yên Thế, Biển Hồ…Các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/76C443_thong_bao________vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đính chính thông tin không chính xác trong bài: "Phật giáo Gia Lai xử lý các ban hộ niệm”
tình của ông Nguyễn Thành Cam và chư tôn đức Tăng Ni ra quyết định: 1. Chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bửu Hải TP Pleiku tạm ngưng tổ chức niêm Phật trong 4 ... TP. Pleiku, niệm Phật sáu chữ " Nam Mô A Di Đà Phật " theo truyền thống xưa nay trong các khoá lễ. Điều 03: Không được chứa chấp, liên hệ với các
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/76D643_dinh_chinh_thong_tin_khong_chinh_xac_trong_bai_phat_giao_gia_lai_xu_ly_cac_ban_ho_niem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đính chính thông tin không chính xác trong bài: "Phật giáo Gia Lai xử lý các ban hộ niệm”
tình của ông Nguyễn Thành Cam và chư tôn đức Tăng Ni ra quyết định: 1. Chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bửu Hải TP Pleiku tạm ngưng tổ chức niêm Phật trong 4 ... TP. Pleiku, niệm Phật sáu chữ " Nam Mô A Di Đà Phật " theo truyền thống xưa nay trong các khoá lễ. Điều 03: Không được chứa chấp, liên hệ với các
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/76D643_dinh_chinh_thong_tin_khong_chinh_xac_trong_bai_phat_giao_gia_lai_xu_ly_cac_ban_ho_niem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO " V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH - tự phát ”
----------- Pleiku, ngày 20 tháng 10 năm 2011 THÔNG ... đoan: Điển hình tại thành phố Pleiku, Thị Xã An Khê, các phường Hội Thương, Trà Bá, Ia Kring, Yên Thế, Biển Hồ…Các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/76C443_thong_bao________vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO " V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH - tự phát ”
----------- Pleiku, ngày 20 tháng 10 năm 2011 THÔNG ... đoan: Điển hình tại thành phố Pleiku, Thị Xã An Khê, các phường Hội Thương, Trà Bá, Ia Kring, Yên Thế, Biển Hồ…Các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/76C443_thong_bao________vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH - tự phát .
----------- Pleiku, ngày 20 tháng 10 năm 2011 THÔNG ... đoan: Điển hình tại thành phố Pleiku, Thị Xã An Khê, các phường Hội Thương, Trà Bá, Ia Kring, Yên Thế, Biển Hồ…Các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/thong-bao/76C443_thong_bao_______vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THÔNG BÁO V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH - tự phát .
----------- Pleiku, ngày 20 tháng 10 năm 2011 THÔNG ... đoan: Điển hình tại thành phố Pleiku, Thị Xã An Khê, các phường Hội Thương, Trà Bá, Ia Kring, Yên Thế, Biển Hồ…Các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/76C443_thong_bao_______vv_de_phong_ban_ho_niem_dao_trang_niem_phat_vang_sanh__tu_phat_.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: