Kết quả 1 - 10 của 5684 các kết quả có nội dung BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM. (3,2982 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùm ảnh tư liệu về Bồ tát Thích Quảng Đức
Thích Quảng Đức hình ảnh tượng đài của Ngài tại TP.HCM. Ngọn lửa từ bi của Bồ tát Thích Quảng ĐứcTrái ... liệu về Bồ tát Thích Quảng Đức: Trái tim Bất tử
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/737011_chum_anh_tu_lieu_ve_bo_tat_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM
BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA TRÁI TIM - Lê Mạnh Thát Chủ biên 29/06/2013 21:30 (GMT+7) Số lượt xem: 94797Kích cỡ chữ: BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA TRÁI TIM Lê Mạnh Thát Chủ biênNhà Xuất Bản ... Thạc sĩ Phạm Văn Cảnh NGỌN LỬA TRÁI TIM BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC SÁNG NGỜI BẤT DIỆT Tuệ Khương PHONG
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/577219_bo_tat_quang_duc_ngon_lua_va_trai_tim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM
BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA TRÁI TIM - Lê Mạnh Thát Chủ biên 29/06/2013 21:30 (GMT+7) Số lượt xem: 94798Kích cỡ chữ: BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA TRÁI TIM Lê Mạnh Thát Chủ biênNhà Xuất Bản ... Thạc sĩ Phạm Văn Cảnh NGỌN LỬA TRÁI TIM BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC SÁNG NGỜI BẤT DIỆT Tuệ Khương PHONG
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/577219_bo_tat_quang_duc_ngon_lua_va_trai_tim.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khánh Hoà: Bế mạc Đại lễ tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức
Khánh Hoà: Bế mạc Đại lễ tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức 01/06/2013 09:34 (GMT+7) Số lượt xem: 115923Kích cỡ chữ: GNO - Đại lễ kỷ niệm kết thúc nhưng lòng tin được khơi dậy từ Ngọn lửa trái Tim bất diệt của Bồ-tát sẽ được tiếp nối, toả rộng ... Diệm được cử theo dõi cuộc tranh đấu của Phật giáo, vân vân… Ánh sáng từ ngọn lửa Bồ tát Quảng Đức đã soi vào tâm thức
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/566210_khanh_hoa_be_mac_dai_le_tuong_niem_bo_tat_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Thiên Phước và hình tượng vị Hộ pháp Thích Quảng Đức
đó, ngọn lửa đó vẫn sáng mãi trong tâm trí con, mỗi khi nghĩ về Bồ tát với trái tim bất diệt trong ... của Bồ tát. Con sinh ra sau ngày ngọn lửa thiêng của Tỳ kheo Thích Quảng Đức bừng chiếu (11/6/1963). Nửa
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/77F452_chua_thien_phuoc_va_hinh_tuong_vi_ho_phap_thich_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khánh Hoà: Bế mạc Đại lễ tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức
Khánh Hoà: Bế mạc Đại lễ tưởng niệm Bồ-tát Quảng Đức 31/05/2013 19:41 (GMT+7) Số lượt xem: 103982Kích cỡ chữ: GNO - Đại lễ kỷ niệm kết thúc nhưng lòng tin được khơi dậy từ Ngọn lửa Tim của Bồ-tát sẽ được tiếp nối toả rộng, khắc sâu ... sáng từ ngọn lửa Bồ tát Quảng Đức đã soi vào tâm thức, lương tri của mọi người, để chân lý nói lên tiếng nói của mình
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/526011_khanh_hoa_be_mac_dai_le_tuong_niem_bo_tat_quang_duc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Bồ-tát Quảng Đức nhìn từ văn học
lửa Quảng Đức. In trong:Bồ-tát Quảng Đức - Ngọn lửa trái tim, NXb.Tổng ... :Nếu ngọn lửa tự thiêu của Bồ-tát Quảng Đức đã thắp sáng lên tinh thần vô úy, tỏa lên sức mạnh của từ bi
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/52F051_ngon_lua_bo_tat_quang_duc_nhin_tu_van_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Bồ-tát Quảng Đức nhìn từ văn học
của Bồ-tát Quảng Đức đã trà tỳ Trái tim bất diệt đã xuất hiện. Tất nhiên, có ngọn lửa Quảng ... . In trong: Bồ-tát Quảng Đức - Ngọn lửa trái tim, NXb.Tổng Hợp TP.HCM, 2005, trang 147.
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/56F050_ngon_lua_bo_tat_quang_duc_nhin_tu_van_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trái Tim Bất Tử Kỳ 1: Đêm trước tự thiêu
Trái Tim Bất Tử Kỳ 1: Đêm trước tự thiêu 07/12/2012 20:20 (GMT+7) Số lượt xem: 225593Kích cỡ chữ: "Tôi thiết tha kêu gọi Đại Đức Tăng Ni Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật Pháp" Gần nửa thế kỷ trước, ngày 11-6-1963, ngọn lửa vị pháp thiêu thân của Bồ tát Thích Quảng Đức đã bùng lên. Ngọn lửa thiêng đó còn soi đường chính nghĩa cho những ai yêu chuộng công
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7FD20B_trai_tim_bat_tuky_1_dem_truoc_tu_thieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Trái tim bất diệt” hiện đang ở đâu?
tim bất diệt của Bồ-tát Thích Quảng Đức đốt nhiều giờ liền trong ngọn lửa hơn 4.000 độ vẫn không cháy, hiện ... Từ Nhơn cử tôi tham gia đoàn tiếp nhận bàn giao Trái tim bất diệt của Bồ-tát Thích Quảng Đức ở Ngân hàng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/766219_trai_tim_bat_diet_hien_dang_o_dau.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: