Kết quả 1 - 10 của 4966 các kết quả có nội dung Bát Nhã Tâm Kinh. (3,8212 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bát Nhã Tâm Kinh
Bát Nhã Tâm Kinh 12/12/2012 08:32 (GMT+7) Số lượt xem: 28874Kích cỡ chữ: Bát Nhã Tâm Kinh - Ðối tượng quan sát Nhìn sâu ngũ uẩn tướng là không Sắc Thọ Tưởng Hành Thức cũng không. Biết rõ rằng không không khác sắc Sắc thì lập tức biến thành không Thể ... Nhìn Bát Nhã qua Lăng Kính Thời Không đăng trong website HLT) Bát Nhã Tâm Kinh - Lý Vô Ngã .Nhận rõ rằng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/526458_bat_nha_tam_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tám năm thêu bộ “Bát Nhã Tâm Kinh”
Tám năm thêu bộ “Bát Nhã Tâm Kinh” 17/06/2012 15:30 (GMT+7) Số lượt xem: 43960Kích cỡ chữ: - Từ ngày phụ thân mất, suốt 2 năm ông đều đặn lên chùa và hàng đêm đến những nhà có tang tụng kinh sám hối. Ông ngộ ra phải dùng nghề thêu để thực hiện bức Tâm Kinh. Ông chính là nghệ nhân thêu Lê Văn Kinh, pháp danh Tâm Thuận sống tại Thừa Thiên Huế. Bát Nhã Tâm Kinhkinh
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/7AC64A_tam_nam_theu_bo_bat_nha_tam_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI Thích Duy Lực 02/06/2012 20:44 (GMT+7) Số lượt xem: 62058Kích cỡ chữ: BÁT NHÃ dịch là Trí huệ, nhưng Trí huệ nầy không phải như Trí huệ của thế gian; Trí huệ của thế gian cần phải qua sự tác ý mới dùng được, còn Bát Nhã ... BA LA MẬT ĐA TÂM KINH LƯỢC GIẢI Thích Duy Lực I. GIẢI THÍCH ĐỀ KINH Sáu chữ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA sẽ được giải ở câu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5E4643_bat_nha_ba_la_mat_da_tam_kinh_luoc_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Diệu dụng của Bát-nhã
và sự bất an trong tâm bà lão đều tan biến. Công dụng của Bát nhã chính là cần chúng ta nhận rõ chân tướng của sự việc, không nên vì tướng ... Bát nhã tương ưng; Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thiền tông nói pháp cho Huệ Năng, ngay sau đó thì rõ tâm thấy tính (minh tâm kiến tính
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/73C049_dieu_dung_cua_bat_nha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TINH THÚY BÁT NHÃ TÂM KINH
TINH TÚY BÁT NHÃ TÂM KINH Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng Hồng Như chuyển ngữ 10/10/2012 21:07 (GMT+7) Số lượt xem: 151376Kích cỡ chữ: TINH TÚY BÁT NHÃ TÂM KINHĐức Đạt Lai Lạt Ma giảng Hồng Như chuyển ngữ Nguyên bản tiếng AnhTHE ESSENCE OF THE HEART SUTRA,The Dalai ... Tâm Kinh Tâm Kinh dịch nghĩaChương 6 Khai kinh4 􀁡 Tinh Túy Bát Nhã Tâm KinhHệ kinh Bát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/5A400B_tinh_thuy_bat_nha_tam_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TINH TÚY BÁT NHÃ TÂM KINH
TINH TÚY BÁT NHÃ TÂM KINH Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng Hồng Như chuyển ngữ 10/10/2012 21:07 (GMT+7) Số lượt xem: 151377Kích cỡ chữ: TINH TÚY BÁT NHÃ TÂM KINHĐức Đạt Lai Lạt Ma giảng Hồng Như chuyển ngữ Nguyên bản tiếng AnhTHE ESSENCE OF THE HEART SUTRA,The Dalai ... Tâm Kinh Tâm Kinh dịch nghĩaChương 6 Khai kinh4 􀁡 Tinh Túy Bát Nhã Tâm KinhHệ kinh Bát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/5A400B_tinh_tuy_bat_nha_tam_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải HT Thích Thanh Từ 18/10/2012 21:35 (GMT+7) Số lượt xem: 76437Kích cỡ chữ: LỜI ĐẦU SÁCHHệ Bát-nhã là một bộ phận trọng yếu trong Tam tạng Thánh giáo, cánh cửa thật tướng mở toang từ đó, chân trời Tánh Không, kho tàng pháp bảo cũng toàn ... . Đồng thời quyển Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh, gọi tắt là Bát-nhã Tâm Kinh, cũng được vị pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/5AC04B_bat_nha_tam_kinh_giang_giai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia
các vị cao tăng như An Thế Cao, Khương Tăng Hội dịch. Còn kinh điển Đại thừa thuộc hệ Bát Nhã chỉ lưu hành một bộ kinh là “Đạo hành bát nhã” do Trúc Phật Sóc khẩu truyền, Chi Lâu Ca Sấm dịch sang tiếng Hán vào đời Hán Minh Đế niên hiệu Quang Hòa thứ 2, tức năm 179.Vì kinh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/76564A_nguoi_trung_quoc_dau_tien_xuat_gia.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sáu ba-la-mật
. Thế nên hệ thống kinh Bát-nhã, tuy luôn luôn nói đầy đủ cả sáu ba-la-mật, nhưng vẫn nhấn mạnh và nói nhiều nhất đến Trí huệ ba-la-mật. Vì thế, những bộ kinh đó có tên chung là Bát-nhã ba-la-mật, tức là Trí huệ ba-la-mật. Kinh Kim Cương, thuộc về hệ thống kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5BD002_sau_ba_la_mat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quyển thư pháp Bát Nhã Tâm Kinh lớn nhất (Vượt kỷ lục Việt Nam)
Quyển thư pháp Bát Nhã Tâm Kinh lớn nhất (Vượt kỷ lục Việt Nam) Võ Văn Tường 16/10/2012 09:59 (GMT+7) Số lượt xem: 39544Kích cỡ chữ: Từ ngày 3.2 đến 30.6.2011, Phật tử Tuệ Chiếu đã viết quyển thư pháp Bát Nhã Tâm Kinh thứ hai, dài 110cm, rộng 80cm, dày 6cm ... Tuệ Chiếu đã dùng nghệ thuật thư pháp viết quyển Bát Nhã Tâm Kinh do Hòa thượng giảng giải. Quyển thư pháp dài 80cm, rộng 55cm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/my-thuat-hoi-hoa/7E4002_quyen_thu_phap_bat_nha_tam_kinh_lon_nhat_vuot_ky_luc_viet_nam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: