Kết quả 1 - 10 của 5309 các kết quả có nội dung Bài thuyết pháp Bóng Mây 6 Thích Thiện Thuận. (4,0222 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây 1
Bóng Mây Thích Thiện Thuận 05/07/2011 19:46 (GMT+7) Số lượt xem: 29263Kích cỡ chữ: Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5AD213_bong_may_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây
Bóng Mây Thầy Thích Thiện Thuận giảng. 30/07/2011 05:05 (GMT+7) Số lượt xem: 11959Kích cỡ chữ: Bóng Mây. audio mp3 VenThienThuan_BongMay.mp3
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7BC252_bong_may.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây
Bóng Mây Thích Thiện Thuận 05/07/2011 19:46 (GMT+7) Số lượt xem: 29264Kích cỡ chữ: Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5AD213_bong_may.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phạm Công Thiện, con chim lạ lạc miền hoang lương
ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nhật, Hoa, Tây Ban Nha, tiếng Latinh và cả tiếng Phạn. Từ năm 13 đến năm 16 tuổi, Phạm Công Thiện đã có những bài ... thích. Trong tập thơ "Ngày sinh của rắng", Phạm Công Thiện viết những bài thơ với ngôn từ kỳ lạ, khác thường. Vừa gần gũi, vừa xa lạ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/chan-dung-van-hoc/57C04B_pham_cong_thien_con_chim_la_lac_mien_hoang_luong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua Suối Mây Hồng (Thơ ) Thi Hóa Tư Tưởng VAJRACCHEDIKA PRAJNÀ PARAMITA SÙTRA
năm trăm vị tỳ-kheo rực pháp-y dưới thềm đá mây nổi dưới thềm hoa uy nghi II Giữa rừng hoa tịch mặc Thoảng tiếng suối thần rơi Thiện ... hoa vàng tươi ! làm trang nghiêm cõi Phật tức trang nghiêm cõi người ngã, pháp bóng mây nổi vào ra dòng nước xuôi XVIII một
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5AD04A_qua_suoi_may_hongtho_thi_hoa_tu_tuongvajracchedika_prajna_paramita_sutra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiện tượng “thơ thiền” của Hoàng Quang Thuận: Hoa Tàn, Mưa Tạnh, Non Yên Lặng...
bài thơ có hình ảnh chùa chiền, non cao, bóng núi, cây đá, mây trời, trăng treo, tiếng hạc... là bài thơ có chất Thiền! Xin ... tảng chung của giáo pháp. Trân trọng. Minh Đức Triều Tâm Ảnh --------------- Hiện tượng “thơ thiền” của Hoàng Quang Thuận: Hoa Tàn, Mưa Tạnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5F5208_hien_tuong_tho_thien_cua_hoang_quang_thuan_hoa_tan_mua_tanh_non_yen_lang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRÚ XỨ CỦA BỒ TÁT
vô số giáo pháp trong một tiết tấu hòa nhã không thể nghĩ bàn. Mỗi âm thanh phát ra là một bài thuyết pháp; hoặc thuyết ... thuyết pháp nào, thiện trí thức nào đã khuyến khích phát Bồ-đề tâm, trong kiếp nào quốc độ nào tại chúng hội nào nghe Phật nào giảng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5A5012_tru_xu_cua_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO
Thứ 4 Thiểu Dục Và Tri Túc Bài Thứ 5 Nhân Quả Bài Thứ 6 Luân Hồi Bài Thứ 7 Thập Thiện Nghiệp Bài Thứ 8 Tứ Nhiếp ... PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 26/06/2011 20:56 (GMT+7) Số lượt xem: 58305Kích cỡ chữ: PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7A521A_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_hai_thien_thua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông
trâu loại Đại Thừa nầy trong cuốn Judo International của Liên Đoàn Nhu Đạo Pháp quốc, do Jagarin sao lục lại và có dịch luôn các bài tụng và chú ... pháp chủĐạc Lịch cư sĩNhư Niệm đạo nhân quèVô Y đạo nhânMục Công đạo nhânCự Triệt thiền sư (phụ các bài tụng trâu trắng)Khang Hy nguyên niên
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/734201_tranh_chan_trau_dai_thua_va_thien_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
tàng quí giá gồm nhiều bài thuyết giảng (Kinh, Sutta), thường được gọi tổng quát là "tám vạn bốn ngàn" pháp môn ... tăng duyệt lại các giới luật và các bài thuyết pháp, sắp xếp thành hai nhóm chính: Luật Tạng và Kinh Tạng. Qua những
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: