Kết quả 1 - 10 của 5796 các kết quả có nội dung Đóng Góp của Phật Giáo Vào Việc Xây Dựng Một Nền Văn Hoá Hoà Giải. (6,2464 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LƯỢC SỬ CHÙA LINH THẮNG - DI LINH
. Để góp phần cầu nguyện cho hoà bình an lạc, năm 1971 Phật tử địa phương đã đóng góp xây dựng một tượng ... Thượng Thích Chánh Trực được Tổng hội Phật Giáo Trung phần cử làm Trụ trì kiêm giảng sư đồng thời chỉ đạo việc xây dựng Chùa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/7FD252_luoc_su_chua_linh_thang__di_linh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LƯỢC SỬ CHÙA LINH THẮNG - DI LINH - LÂM ĐỒNG
cảnh đất nước đang lâm vào chiến tranh khốc liệt. Để góp phần cầu nguyện cho hoà bình an lạc, năm 1971 Phật tử địa phương đã đóng ... giáo tại địa phương nên Chùa được dời đến địa điểm mới cũng cạnh quốc lộ 20 ngày nay. Lễ đặt đá xây dựng được tổ chức vào ngày
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/57D641_luoc_su_chua_linh_thang__di_linh__lam_dong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Văn hóa Phật giáo trong dòng chảy văn hóa dân tộc sau 30 năm hình thành Giáo hội
Phật giáo như một nét đặc trưng của văn hoá dân tộc thì gần như chưa được quan tâm, nếu không nói đó chỉ là những ... do có những hấp lực văn hoá, mà Phật giáo có thể đóng vai trò điều hoà mâu thuẫn, hướng con người đến những lợi
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/535008_van_hoa_phat_giao_trong_dong_chay_van_hoa_dan_toc_sau_30_nam_hinh_thanh_giao_hoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo đóng góp cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước
Phật giáo đóng góp cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước 02/03/2012 08:55 (GMT+7) Số lượt xem: 110444Kích cỡ chữ: Cơ duyên của Phật giáo Việt Nam là gắn bó, đồng hành, tự biến thành dân tộc và đất nước, dân tộc Việt Nam cũng cưu mang, nâng đỡ Phật giáo ... , khẳng định Phật giáo đóng góp nhiều cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong suốt chiều dài lịch sử là do "đã
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/575003_phat_giao_dong_gop_cho_su_nghiep_dung_nuoc_va_giu_nuoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo với việc xây dựng đạo đức, lối sống
Phật giáo với việc xây dựng đạo đức, lối sống PGS. TS Nguyễn Văn Mạnh - Trường Đại Học Khoa Học Huế 12/10/2011 20:19 (GMT+7) Số lượt xem: 190364Kích cỡ chữ: Có thể nói sự xuống cấp về đạo đức đang trở thành một vấn nạn của toàn xã hội. Trước yêu cầu phát triển ... thực là một thành tựu to lớn nhất của con người. Như thế Phật giáo đã góp những gái trị văn hoá tích cực
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/72440A_phat_giao_voi_viec_xay_dung_dao_duc_loi_song.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ An - Tiếng gọi của lịch sử vọng về…
của văn hóa Phật giáo trong đời sống ứng xử thường ngày, để ước vọng xây dựng một xã hội hài hòa, cùng nhau ... Văn hoá Phật giáo tại Nghệ An lần này mong ước được góp sức với hy vọng cùng làm sáng tỏ một phần rất nhỏ của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7AC048_nghe_an__tieng_goi_cua_lich_su_vong_ve.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thống nhất kế hoạch tổ chức Tuần Văn hoá Phật giáo tại Nghệ An
của Tuần Văn hoá Phật giáo sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2012. Về ... tỉnh Nghệ An lần thứ nhất và nay là việc lên kế hoạch tổ chức Tuần Văn hoá Phật giáo diễn ra vào tháng 8 tới. TT. Thích
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5BC609_thong_nhat_ke_hoach_to_chuc_tuan_van_hoa_phat_giao_tai_nghe_an.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo tồn & Phát huy Văn hoá Phật Giáo Việt Nam
, tham gia vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước, từ đó hình thành cho mình một nền văn hóa phong phú, sinh ... tiện truyền thông đại chúng đều có thể đóng góp hữu hiệu cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa Phật giáo. Chúng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/77F611_bao_ton__phat_huy_van_hoa_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa xã hội và nhân văn cao cả của Phật giáo
tư cách đóng vai trò tích cực và quan trọng góp phần giải quyết thảm họa môi trường toàn cầu hiện nay. Trong khi lấy việc giáo ... quát ấy vận dụng cụ thể vàogiải đời sống xã hội chính là luật Nhân quả, cũng là một trong những lí luận cơ bản của Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/5F4643_y_nghia_xa_hoi_va_nhan_van_cao_ca_cua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cần môn ''Văn hóa Phật giáo'' trong đào tạo cử nhân Phật học
giáo, từ một tôn giáo có tính quốc gia đến tôn giáo quốc tế, những thành tựu và đóng góp của văn hoá ... giúp cho học viên tìm hiểu những giá trị văn hoá Phật giáo, qua con đường hoà bình và bằng sức thuyết phục của trí
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tri-thuc-nghe-si/7BD403_can_mon_van_hoa_phat_giao_trong_dao_tao_cu_nhan_phat_hoc.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: