Kết quả 11 - 20 của 4953 các kết quả có nội dung Ý nghĩa đàn Dược Sư thất châu. (2,5221 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp hội Dược Sư hoàn mãn
tràng Dược thất châuTại đàn tràng ở chánh điện trang nghiêm và thiêng liêng với hình ảnh tam vị chứng minh và bảy vị sám chủ của ... Pháp hội Dược hoàn mãn 28/02/2013 20:53 (GMT+7) Số lượt xem: 54881Kích cỡ chữ: GNO - Sáng 28-2-2013 (19 tháng Giêng năm Quý Tỵ), tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM), ngày thứ ba và là ngày cuối cùng của Pháp hội Dược đã diễn ra đàn thứ 7 và lễ Tạ đàn hoàn mãn Pháp hội
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/526652_phap_hoi_duoc_su_hoan_man.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giới thiệu Tủ sách điện tử (ebook) : Đạo pháp và dân tộc
Còn..Kinh Bốn Mươi Hai Chương, Đoàn Trung Còn..Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đoàn Trung Còn..Kinh Di Giáo, Đoàn Trung Còn..Kinh Dược , Đoàn ... Bát Nhã Ba La Mật, Âm Nghĩa..Kinh Pháp Bảo Đàn, Đoàn Trung Còn..Kinh Phổ Môn, Đoàn Trung Còn..Kinh Tỳ Kheo Na Tiên, Đoàn Trung Còn..Pháp Gíao Nhà
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/diem-sach-hay/73D64B_gioi_thieu_tu_sach_dien_tu_ebook__dao_phap_va_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam
Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam 24/09/2012 18:26 (GMT+7) Số lượt xem: 44512Kích cỡ chữ: Mười hai vị Thần Tướng còn có tên gọi là Thập Nhị Dược Xoa, là những vị Thần Hộ Pháp Hộ trì những hành giả tu tập Dược Pháp. Dược Xoa cũng chính là Kim Cang lực sĩ, được phân làm Thiên Hành ... , quyến thuộc rất đông tổng cộng đến 8 vạn 4 ngàn người. 12 Đại Tướng Dược Xoa cũng tượng trưng cho 12 hạnh nguyện của Đức Phật Dược
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5BD200_tan_man_ve_van_hoa_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
thùy gia hộ. Tư thời … Đệ tử chúng đẳng, Sanh sanh tề Tam Bảo chi cư, Thế thế ngưỡng chư tôn hộ vệ. ĐÀN TRÀNG DƯỢC ... ngoại thiền ngũ sắc phan, nội thỉnh Dược bảo sám thất thất tượng. Phúng tụng Dược bảo sám chi huyền văn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/52C248_tuyen_tap_cac_bai_phuc_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tâm Bình Thường Là Đạo
Hòa Thượng lại cho ngược lại ta? Biết đâu không có ý chỉ. bèn đến hỏi Đạo Ngộ. Đạo Ngộ bảo: - Bánh của ông đem đến, ta cho lại ông có lỗi gì? nghe lời này, hiểu được thâm ý, liền xin xuất gia. Đạo Ngộ bảo: - Ngươi trước sùng phước thiện, nay tin lời ta, có thể gọi là Sùng Tín.Từ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/truyen-tich-giai-thoai/72D00A_tam_binh_thuong_la_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cầu nguyện: Đừng để thành tín ngưỡng tham lam
không có ý muốn chúng ta sắm sửa bày biện phẩm vật đắt tiền, lập đàn tràng pháp hội cúng dường Ngài đâu. Vì đơn giản, Ngài không ... Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức là một bài thuốc Phật truyền.Trong đó, Đức Phật Dược muốn mỗi chúng ta hãy cùng phát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52C402_cau_nguyen_dung_de_thanh_tin_nguong_tham_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Năm Căn cổ tự và truyền thuyết Phật sống Cử Đa
Quản cơ Trần Văn Thành - người chỉ huy căn cứ Bảy Thưa - Láng Linh kháng Pháp. Sau khi khởi nghĩa Bảy Thưa - Láng Linh thất bại, thực dân Pháp ... tại Vũng Liêm. Cuối năm 1868, hầu hết các phong trào kháng Pháp tại Nam Kỳ đều bị Pháp đàn áp tan rã gần hết. Lực lượng nghĩa binh của
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/72E65A_nam_can_co_tu_va_truyen_thuyet_phat_song_cu_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
Từ Vân Pháp vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên dã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng ... thuyết chú này. Những người trì tụng mà rõ được nghĩa thâm mật của chú này thì cái thắng lợi ấy cũng thí như cây như ý mà sanh ra những ngọc bảo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/735441_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức cúng lễ Giao thừa Xuân Nhâm Thìn 2012
Bồ tát. (3lần) - TẤT CẢ NGỒI XUỐNG TỤNG BÀI Ý NGHĨA LỄ.(tụng chậm)Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.(3 lần)Đêm nay ngày lành ... hương.Cầu minh niên vạn sự cát tường,Nguyện xuân nhật Tam nguyên như ý !Cũng trong lễ hôm nay :Nhớ xưa có Đại sĩ,Đức Di Lặc hóa sinh,Huyện Phụng Hóa, Châu
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/525242_nghi_thuc_cung_le_giao_thua_xuan_nham_thin_2012.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
dạ246. Ô ra ca bà đa bà dạ247. Lặc xà đàn trà bà dạ248. Na dà bà dạ249. Tỳ điều đát bà dạ250. Tô ba ra noa bà dạ251. Dược xoa yết ra ha252. Ra xoa ... Ngài bạch với Phật xin để Ngài thuyết chú này. Những người trì tụng mà rõ được nghĩa thâm mật của chú này thì cái thắng lợi ấy cũng thí như cây như ý
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/57D409_chu_lang_nghiem.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: