Kết quả 1 - 10 của 5741 các kết quả có nội dung Ý nghĩa ba cái lạy của Phật Giáo. (2,4931 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp môn lạy Phật
của Ngài, để soi chiếu vào nhân và hạnh tu tập của ta trong khi lạy. Và tuệ là quán chiếu chư Phật trong ba đời và mười ... diệu, nên nếu là con Phật thì chúng ta không thể không thực hành mỗi ngày, để cho cái lạy của ta từ cạn tới sâu, từ thô đến tế
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7E400A_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
Trích Hai Thời Công Phu Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Hòa Thượng Thích Trí Quang 10/09/2012 12:50 (GMT+7) Số lượt xem: 87469Kích cỡ chữ: Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩacái tim của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú Tinh túy của đại từ bi Thần chú này không những có nghĩa ... lạy Phật Pháp Tăng tam bảo vô thượng trong mười phương ba đời (1 lạy). Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi 19/07/2011 20:55 (GMT+7) Số lượt xem: 119222Kích cỡ chữ: Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩacái tim của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú Tinh túy của đại từ bi Thần chú này không những có nghĩa mà còn có tượng. Về nghĩa ... trong mười phương ba đời (1 lạy). Kính lạy đức Phật bổn sư là Thích ca mâu ni như lai (1 lạy). Kính lạy bài chú Tinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật
lòng thành kính thiết tha của mình. 2) Phải lạy Phật như thế nào mới đúng ý nghĩa.- Ðể cho đúng với ý nghĩa trên ... Phật 1) Ý nghĩa lạy Phật.- Ngày xưa, khi Ðức Phật còn tại thế, các đệ tử từ vua quan , đến dân chúng, mỗi lần được
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7F560A_tho_phat_lay_phat_cung_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
Tổ Đình Vân Môn tại Quảng Đông Trung Quốc, mỗi sáng chư tăng sau thời công phu bắt đầu lạy ba trăm lạy. Phật Giáo Việt Nam ... pháp Lạy Phật là phương pháp điều tâm để thanh tịnh ba nghiệp: thân, khẩu và ý (tư tưởng, ngôn ngữ và hành động). Phương pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/524603_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
tại Quảng Đông Trung Quốc, mỗi sáng chư tăng sau thời công phu bắt đầu lạy ba trăm lạy. Phật Giáo Việt Nam cũng như Nhật Bản ... Pháp Môn Lạy Phật Thích Trí Hoằng 01/08/2011 13:46 (GMT+7) Số lượt xem: 207035Kích cỡ chữ: Trong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn Lạy Phật là một pháp môn rất phổ biến được thực tập trong hàng xuất gia cũng như tại gia. Trong các chùa cứ vào những ngày mười bốn và ba
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/5BD013_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Môn Lạy Phật
Trung Quốc, mỗi sáng chư tăng sau thời công phu bắt đầu lạy ba trăm lạy. Phật Giáo ... Phật Giáo Pháp môn Lạy Phật không phải chỉ có các Phật tử thuộc truyền thống Tịnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5EC44B_phap_mon_lay_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Điều kì diệu của sự lễ lạy
Phật. Những ý niệm như thế hoàn toàn sai lầm. Đức Phật không phải là một thần linh của thế giới này. Chúng ta lễ lạy ... ta nên chú ý tới ý nghĩa tượng trưng của một lễ lạy. Khi đôi bàn tay chắp lại của ta chạm vào trán, ta khẩn cầu các
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/53D602_dieu_ki_dieu_cua_su_le_lay.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý Hành Lễ "Nhất Bộ Nhất Bái" Trong Nghi Thức Triều Sơn Lễ Thánh Phật Giáo Bắc Truyền
Lược Ý Hành Lễ "Nhất Bộ Nhất Bái" Trong Nghi Thức Triều Sơn Lễ Thánh Phật Giáo Bắc Truyền Thích Tâm Mãn 04/07/2011 11:58 (GMT+7) Số lượt xem: 150090Kích cỡ chữ: (chuaminhthanh.com)Lễ lạy, tham bái, chiêm lễ các thánh tích của các bậc Tiên Thánh là một tập tục truyền thống lâu đời ... Tôn vào vô dư Niết Bàn thì phong trào đến các thánh tích của Đức Phật để lễ lạy chiêm bái rất thịnh hành trong Phật Giáo đồ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/7EC252_luoc_y_hanh_le_nhat_bo_nhat_bai_trong_nghi_thuc_trieu_son_le_thanh_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT GIÁO VÀ SỰ THỜ CÚNG.
là một bậc tôn kính đáng tôn thờ - Phải thờ đúng ý nghĩa là muốn luôn có bên mình cái ngọn đèn trí tuệ , hương từ bi của ngài để ... hiện theo nghi thức 2/ Lạy Phật : -Lạy đúng ý nghĩa là năm vóc sát đất ( đầu, 2 tay , 2 chân) - giống như cúi xuống
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7EC208_phat_giao_va_su_tho_cung.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: