10/10/2018 15:12 (GMT+7)
Số lượt xem: 1175
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


43496514_1517399508359834_5755037055998492672_n.jpg

CHÙA BÉ CHÙA TO.

Xin đừng chê trách chùa to
Đừng khen chùa nhỏ so đo làm gì
Ngôi chùa nuôi dưỡng từ bi
Là nơi nương tựa những khi ngã lòng
Chỉ khen chùa nhỏ thôi không
Tòng lâm tự viện còn mong nơi nào
Chùa nơi thấp, chùa chốn cao
Là duyên là phúc biết sao tỏ tường
Miễn sao đừng có khoa trương
Là nơi tu học dẫn đường chúng sanh
Một vòng các nước chung quanh
Nước ta chùa nhỏ bạn lành thấy thương
Chùa nhỏ ngày xưa thấy thường
Bởi chưng ngày ấy phố phường đâu ra
Bây giờ đất nước âu ca
Dân tăng nước thịnh nhà nhà bình an
Chùa lớn là chuyện rỡ ràng
Cảnh quan thêm đẹp xóm làng vui lây
Có gì lỗi ở chuyện này
Đem ra bàn luận "Đức Thầy" quở cho.
--------------------------
Ngày 8.10.2018
Thích Giác Tâm
(Trong một số trang mạng, facebook....chúng ta thỉnh thoảng thấy đưa đề tài chùa to Phật lớn ra bàn luận, và một số comment 'bình luận" đồng tình chê trách. Chùa to Phật lớn không có lỗi gì cả, bởi dân số tăng, tín đồ cũng tăng theo, kinh tế đất nước phát triển, niềm tin cũng được nuôi dưỡng tăng trưởng, chùa to là lẽ đương nhiên. Hãy nhìn xem cơ sở tôn giáo của các tôn giáo khác quanh ta như thế nào? Có nhỏ không ? Hay Họ xây dựng thật lớn để đáp ứng nhu cầu truyền đạo, phát triển đạo. Với đạo Phật vai trò của vị trụ trì rất lớn trong việc trùng tu xây dựng ngôi chùa, tịnh xá...Mà phúc đức, tài năng, sự hoằng pháp của các vị không ai giống ai, nên chuyện chùa to chùa bé là cố nhiên.
Những dòng trên, cũng chỉ là một góc nhìn của người con Phật).


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: