21/09/2017 20:25 (GMT+7)
Số lượt xem: 2576
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

20120817110554001.gifTHỈNH KINH VÔ TỰ

*

Đi tìm vô tự chân kinh

Tìm đâu cho thấy chân hình ngàn xưa

Cõi này sớm nắng chiều mưa
Cõi ham danh lợi không vừa lòng nhau

Cõi này nghĩ đến mà đau
Thâm tình cốt nhục dỡ cầu qua sông

Cõi này là cõi sắc không
Có không không có còn mong nỗi gì

Thương mình thì cũng đôi khi
Nhìn xoay tự tánh thấy gì ngày qua

Hóa ra tuế nguyệt sa đà
Quê hương nguồn cội ngày xa dặm trường

Cõi ni là cõi vô thường
Biết buông biết xả rõ đường nội tâm

Quên đi thế sự thăng trầm
Chân kinh vô tự nắm cầm trên tay.
------------------------------
Gia Lai, ngày 21.09.2017
Thích Giác Tâm


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: