23/09/2013 07:43 (GMT+7)
Số lượt xem: 735
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


 
 Chân dung cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Tín

Vẫn biết nơi này là cõi tạm

Nhưng trăng sao vẫn mừng đón Người về

Để thất chúng hưởng niềm pháp lạc

Dòng suối từ thấm nhuận bờ mê

Giới định thường tùy từ thời ứng pháp

Kinh sám hành trì điều phục thân tâm

Khuya sáng trưa chiều tối chuyên cần

Phạm hạnh thanh tâm sạch như băng tuyết

Ứng phó tiếng kêu cầu khắp hàng tín chúng

Tâm bình đẳng độ người

Không phân biệt sang hèn già trẻ

Nơi biệt thự nguy nga

Chốn lều tranh xóm vắng

Bước chân Người vô ngại gần xa

Khắp nẻo an bình hỉ lạc

Tuệ chiếu suốt thông sự thế

Nhân duyên như huyễn vô cầu

Danh vị sắc tài vô trụ

Tịch nhiên đối cảnh vô tâm

Như cánh hạc giữa trời lồng lộng

Một thân tự tại cõi vô thường

Đom đóm, mặt trời, không ranh giới

Trăm năm, một phút, xóa biên cương

Trực tâm một lối chân thường

Kính dâng Giác Linh Ôn CHÍ TÍN

Con, Hạnh Cơ


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: