Hồi hướng công đức


Lama Zora Rinpoche
04/03/2011 16:33 (GMT+7)
Số lượt xem: 2177
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Cách tốt nhất để hồi hướng công đức là hồi hướng điều đó cho sự giác ngộ của mọi chúng sinh.


Khi bạn làm điều đó, công đức này trở thành vô tận, không bao giờ dừng dứt.

Một điểm quan trọng trong khi hồi hướng là phải hồi hướng theo cách trong sạch nhất, bằng cách “gắn nó với tính không”.

Bằng cách đặc biệt tập trung vào “(mọi thứ) hoàn toàn là sự gán cho” (chứ không phải tồn tại tự thân – Người dịch), sự rỗng không tự thân của mọi thứ.

Bạn hồi hướng một cách tốt đẹp và trong sạch với khái niệm của sự tồn tại thực sự.

Làm được việc này, gắn hồi hướng của bạn với tính không, dâng hiến những công đức này thật vững chắc, không thể hoại diệt được –nó sẽ không bao giờ bị phá huỷ bởi bất kỳ một sự sân hận hay tà kiến nào trong tương lai.

Gắn những hồi hướng này với sự trống rỗng sẽ mang lại sự bảo vệ vững chắc, giống như trữ tiền hay tài sản của bạn vào một chiếc két không thể phá huỷ dù có bất cứ thiên tai nguy hại nào.

Để hồi hướng công đức, bạn hãy suy nghĩ:

Nhờ những công đức của ba thời – quá khứ, hiện tại và tương lai được tôi và những chúng sinh khác tích luỹ, mong rằng bồ đề tâm, trái tim từ bi, nguồn gốc của mọi an lạc và thành công, sẽ nảy nở trong tâm tôi và trong tâm của tất cả các chúng sinh. Mong những ai đã có tâm bồ đề thì càng làm cho nó tăng trưởng.

Và sau đó, để gắn công đức này với tính không, hãy nghĩ thế này:

Nhờ tất cả những công đức này của ba thời, được tôi và chúng sinh tích luỹ, tôi và chúng sinh đó đều là những thực thể giả tạo được gán cho đạt được giác ngộ và dẫn dắt những chúng sinh khác, cũng là những thực thể giả tạo được gán cho, người người được đạt đến giác ngộ, cũng chỉ là một hiện tượng được gán cho.

Mặt trời của hạnh phúc thực sự toả sáng trong cuộc đời bạn khi bạn bắt đầu trân trọng và yêu thương người khác.

Theo: Sách “Hạnh phúc chân thực” - NXB Phương Đông


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: