04/08/2018 21:21 (GMT+7)
Số lượt xem: 1676
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

 
Phật giáo tỉnh Bình Định  tổ chức Hội Thảo Khoa Học "Phật giáo và Văn học Bình Định - thành tựu và giá trị" kết hợp Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn đã diễn ra ngày 03,04,05 tháng 8 năm 2018 tại trường Trung cấp Phật học Bình Định, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.  Chúng tôi có gởi tham luận "Phật giáo và văn học Bình Định (nhóm Bàn thành tứ hữu). Được ban tổ chức chọn và mời hội thảo nhóm. Buổi hội thảo nhóm gồm có các vị: PGS.TS. Nguyễn thị 
Thanh Xuân, Giáo sư trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn & Đại học Quốc gia TP.HCM; TS. Lê thị Hường, Giáo sư trường Đại học Sư phạm Huế; PGS. TS Trần Hoài Anh, TS. Nguyễn Đông Triều, cùng các Giáo sư, học giả khác. Buổi hội thảo đã diễn ra sôi nổi dưới sự chủ tọa của PGS.TS Nguyễn thị thanh Xuân, buổi hội thảo trao đổi tranh luận hơn 3 tiếng đồng hồ, và kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người.  
Ngày 4.8.2018 .
Thích Giác Tâm.  


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: