Chùa Đề Hồ Ngôi Cổ Tự Đậm Nét Văn Hóa Phật Giáo Ở Cố Đô Nhật Bản


Biên tập: Thích Tâm Mãn - Hình ảnh: Thích Minh Hoàng
30/06/2012 20:44 (GMT+7)
Số lượt xem: 149577
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chùa Đề Hồ là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng ở Kinh Đô Nhật Bản, chùa thuộc tông phái Chân Ngôn Phật Giáo Nhật Bản, được công nhận là di sản văn hóa thế giới, chùa được Đề Hồ Thiên Hoàng Nhật Bản sắc tứ. Chùa Đề Hồ khai sơn vào năm Trinh Quán Nhật Bản thứ 16 (874), do Ngài Thánh Bảo Lý Nguyên Đại Sư được sơn thần Đề Hồ là Hoàng Vĩ Minh Thần hiển linh mách bảo chỉ cho dòng suối nước Đề Hồ, Ngài lập am thờ Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Như Ý Luân Bồ Tát rồi tu hành tại đây.

Chùa Đề Hồ lúc đầu chỉ là một am nhỏ, sau đó được ba vị Thiên Hoàng là Đề Hồ, Khổng Tước, Thôn Thượng tín ngưỡng Phật Giáo phát tâm kiến tạo, vào năm Diên Hỷ thứ 7 (907) y theo di chiếu của Đề Hồ Thiên Hoàng kiến tạo điện Dược Sư và Ngũ Đại Đường, đây được gọi là chùa Thượng, và là kiến trúc chính định hình cho quần thể kiến trúc chùa Đề Hồ sau này. Sau đó vào năm Diên Trường thứ 4 (926) kiến tạo điện thờ Đức Thích Ca, năm Thiên Lịch thứ 5 (951) dựng ngũ trùng tháp Xá Lợi đây còn được gọi là chùa Hạ, hai quần thể kiến trúc này hợp thành đại già lam Đề Hồ Tự.

Chùa Đề Hồ thuộc tông phái Chân Ngôn của Phật Giáo Nhật Bản, là bổn sơn của chi phái Chân Ngôn Tiểu Dã, có địa vị quan trong trong lịch sử Phật Giáo Nhật Bản nói chung và Chân Ngô Tông nói riêng. Chùa Đề Hồ còn là một trong những ngôi chùa có quyền lực và ảnh hưởng về chính trị rất lớn trong xã hội trung đại Nhật Bản. Ví dụ như các vị tộc trưởng của họ Đại Thi Đằng Nguyên và những vị thuộc họ tộc Nguyên Tuấn Phòng nắm giữ đại quyền của Nhật Bản, đều là trụ trì của chùa Đề Hồ, nhất là thời kỳ của ngài Thắng Giác hai quần thể thượng hạ chùa đều được đại trùng tu, đến năm Vĩnh Cửu thứ 3 (1115) kiến tạo thêm Tam Bảo Viện hoàng thành tổng thể kiến trúc chùa Đề Hồ.

Chùa Đề Hồ trãi qua năm tháng hưng thạnh, thịnh suy, mấy lần hỏa hoạn, nhất là loạn thời Ứng Nhân - Văn Minh toàn bộ kiến trúc của chùa đều bị thiêu hủy, thật may mắn là Bảo Tháp không bị hư hoại và còn lại cho đến ngày nay. Chùa Đề Hồ còn được liệt vào một trong 11 ngôi chùa hành hương quan trọng của miền Tây nước Nhật "Tây Quốc Thập Nhất Xứ Tuần Lễ Tự". Ngũ Đại Đường chùa Đề Hồ được tôn xưng là trung tâm của tín ngưỡng "Ngũ Đại Lực Tôn" Nhật Bản.

Chùa Đề Hồ bắt đầu từ thời Đằng Nguyên cho đến thời Liêm Thương, không còn tham dự chính trị, chuyên tâm xiển dương Mật Pháp của tông phái Chân Ngôn Tiểu Dã, chấn hưng giáo dục, chỉnh tu lịch sử truyền thừa cũng như tự viện của chùa Đề Hồ. Ngài Khánh Duyên tự mình biên trước cũng như tuyển thuật bộ "Đề Hồ Tạp Thế Ký" dài đến 50 quyển, ngoài ra còn xuất bản nhiều sách vở nghiên cứu về số học, đồ tượng Phật Giáo, thánh giáo Mật Tông, vẽ lại rất nhiều tranh tượng trong Mạn Đà La của Phật Giáo Mật Tông Nhật Bản còn bảo lưu đến ngày nay.

Nhật Bản thời Nam Bắc Triều, Hậu Đề Hồ Thiên Hoàng và Ngài Hoằng Nhân Văn Quán Tăng Chánh có sự bất đồng về quan điểm, nên làm cho hai dòng họ chính hộ trì chùa Đề Hồ là Túc Lợi Tôn Thị và Hiền Tuấn phân ra làm hai phái đối lập nhau, một phái thì chuyên về Phật Giáo một phái tham gia chính trị, đặc biệt vào niên hiệu Ứng Vĩnh và Vĩnh Hưởng trụ trì chùa Đề Hồ là Ngài Mãn Tế Chuẩn Hậu, thời Đào Sơn Ngài Nghĩa Diển Chuẩn Hậu đều có sự liên quan mật thiết với chính quyền, hai vị này có công rất lớn trong việc trùng tu những công trình kiến trúc chính của chùa Đề Hồ, hoàn thành chỉnh đốn các ngôi điện đường cũng như đình viên vườn hồ của Thích Ca Viện, xây dựng sơn môn chùa Đề Hồ, tổ chức lễ hội thưởng thức hoa đào của chùa Đề Hồ thành một lễ hội văn hóa tiêu biểu, nổi tiếng ở Nhật Bản.

Thời Giang Hộ Ngài Thánh Bảo được xưng là Tổ sư trung hưng của chùa Đề Hồ lập thên một tông phái mới chuyên về tu hành Mật Pháp gọi là phái "Đương Sơn" đến đời Ngài Cao Hiền với tư tưởng "Đại Phong Nhập Phong" làm cho tông phái của chùa Đề Hồ phổ biến khắp thiên hạ.

Chùa Đề Hồ hưng phế mấy lượt, trãi qua bao thăng trầm của thế sự biến thiên, ngày nay còn lại những công trình kiến trúc đều được công nhận là quốc bảo của Nhật Bản, được thế giới công nhận là di sản văn hóa, rất nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật được bảo tồn trong ngôi tự viện này. Chùa Đề Hồ không chỉ là di tích văn hóa của Phật Giáo Nhật Bản mà còn là di tích văn hóa Phật Giáo Thế Giới.

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh chùa Đề Hồ - Đạo Tràng Mật Tông của Phật Giáo Nhật Bản:

chuaminhthanh.com


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: