26/03/2012 21:17 (GMT+7)
Số lượt xem: 13037
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Bộ truyện tranh Thập đại đệ tử của Đức Phật
Mục lục

Tôn giả Phú Lâu Na, Trí tuệ đệ nhất

 Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: